Opleiding nieuwe nZEB-tool en Passiefhuis Vakman voorjaar 2016

  • 12 december 2015

In het najaar van 2015 zijn de eerste cursussen in de reeks Energetisch Rekenen van Stichting KERN door een groot aantal enthousiaste deelnemers gevolgd. Er hebben zich inmiddels al zo veel geïnteresseerden gemeld, dat begin 2016 nieuwe cursussen staan ingepland om te leren rekenen met de nZEB-tool. Ook de cursus Passiefhuis Vakman, die een goede voorbereiding is voor de cursussen Energetisch Rekenen, wordt begin 2016 opnieuw gegeven.

De cursussen worden gegeven door Stichting KERN die de nieuwe nZEB-tool mee heeft ontwikkeld. De nZEB-tool is de internationaal gerenommeerde energiebalansberekening voor zeer energiezuinige gebouwen. De nZEB-tool berekent de energiebalans van gebouwen eenvoudig, integraal en exact. Hij kan eenvoudig worden toegepast voor het berekenen van o.a. Nul-op-de-meter-, Active House en andere energie-efficiënte ontwerpen.

Cursusreeks Rekenen met de nZEB-tool

Stichting KERN geeft een introductiecursus en een 2-daagse opleiding om met de nZEB-tool te leren werken. DeIntroductiecursus nZEB-tool staat gepland voor 20 januari 2016 en kost 50 euro. De 2-daagse cursusRekenen met de nZEB-tool wordt op 4 en 9 februari gegeven en kost 350 euro. De nZEB-tool zelf is vanaf begin 2016 te verkrijgen via SBRCURnet. Meer informatie over de cursusreeks nZEB-tool.

Esther Schenkelaars van de E-novatiewinkel was één van de eerste cursisten: “Ik had nog geen tool gevonden waarmee ik energiezuinige renovaties optimaal kon ontwerpen. Eindelijk heb ik nu een tool waarmee ik garanties durf te geven op het energieverbruik.”

Cursus Passiefhuis Vakman met internationaal certificaat

Ook de 3-daagse cursus Passiefhuis Vakman staat begin 2016 weer op de agenda. Deelnemers kunnen kiezen voor de specialisatie in de bouwkundige of de installatietechnische aspecten van het passiefhuis. Wie slaagt ontvangt het internationaal erkende en gewaardeerde certificaat Passiefhuis Vakman. Cursusdata zijn 2, 3 en 10 februari 2016 voor de specialisatie gebouwschil en 2, 3 en 12 februari 2016 voor de specialisatie installaties. Het examen is op 20 februari. Deelnemen kan per module, maar wie inschrijft voor de gehele cursus kan gratis de examentraining op 15 februari volgen.

Meer informatie over de cursus gecertificeerd Passiefhuis Vakman.

Flexibele modulestructuur

Door de flexibele modulestructuur van de opleidingen en cursussen van KERN stelt de deelnemer zijn opleiding naar eigen inzicht samen en volgt hij altijd de opleiding die past bij zijn achtergrondkennis en werkveld. De hoofddocenten zijn Clarence Rose (passiefhuisspecialist), Henk Wegkamp (energetisch-economisch analist) en Carl-peter Goossen (passiefhuis ontwerpmanager). Zij zijn expert op hun vakgebied, hebben alle drie jarenlange ervaring met energiebewust bouwen en diepgaande kennis van de bouwpraktijk. Tevens zijn enkele gastdocenten betrokken. Alle cursussen worden gegeven in Ede. Op de website biedt KERN nog meer cursussen aan:www.stichtingkern.nl.

Over stichting KERN

Stichting KERN leidt vakmensen op die zelfstandig willen werken, verantwoordelijkheid durven nemen en participeren in efficiënte samenwerkingsvormen om kwalitatief hoogwaardig duurzaam te bouwen.

KERN staat voor kennisinstituut energetische renovatie en nieuwbouw en is opgericht voor brede kennisimplementatie over energetisch bouwen om de energietransitie in de bouw te versnellen. KERN verzamelt zo compleet mogelijk actuele kennis, stelt deze laagdrempelig beschikbaar en ontwikkelt opleidingen en cursussen. De stichting is een initiatief van vereniging DNA in de Bouw. De oprichting van KERN is mogelijk gemaakt door het IEE-project PassREg.


Scrum versnelt energieneutrale renovatie

  • 28 november 2015

Woensdag 27 november schoof de gehele bouwketen aan in het Arnhemse bezoekerscentrum Sonsbeek. Stadsregio Arnhem Nijmegen en DNA in de Bouw organiseerden er het laatste deel van de Trilogie Energieneutraal Bouwen 2013. Die vormde de aftrap voor het werken in zogenaamde scrumteams, waarin bouwpartners samen opgaan met bewoner of eigenaar voor energieneutrale renovatie.

Trilogie-co-creation-27.11-groepsfotoKLMen startte zijn droom op papier te zetten waar je over 10 jaar wil staan. Want over 10 jaar kan alles, maar morgen kan niets. In een bruisende sfeer wisselde men met elkaar een stroom van ideeën, visies en ervaringen uit over energieneutraal wonen, bouwen en renoveren. De door iedere groep benoemde belemmeringen werden vervolgens door te rouleren in een andere groep besproken en opgelost. Bekijk het filmpje.

Doorbraak in de renovatiesector
De bijeenkomst vormde de aftrap voor het werken in scrumteams met behulp van de morfologische ontwerpmethode. Scrummen gaat voor een doorbraak zorgen, vooral in de renovatiesector. Wie zo werkt, gaat zijn project goedkoper realiseren, begrijpt de ander beter en bovendien verdient iedereen er een eerlijke boterham aan. Bouwpartners gaan samen op met de bewoner of eigenaar. Deze integrale aanpak genereert maximale aandacht voor de techniek en materialen, om een zo goed mogelijk comfort te krijgen met zo min mogelijk energiekosten. Oplossend vermogen en deskundigheid van alle deelnemers wordt ten volle benut en snelle interactie is gegarandeerd. Het morfologisch ontwerp wordt namelijk gebruikt om alle kennis, ideeën en oplossingen te verzamelen en te ordenen en daaruit de meest optimale keuze te maken.

Scrum is nieuw
Scrummen is een nieuwe manier van werken met zelfsturende teams die constant op zoek zijn naar wat het beste werkt. Scrummen betekent procesinnovatie. Autonome teams van de plaatselijke architect/bouwkundige en de (werkvoorbereiders van de) plaatselijke aannemer en installateur gaan samen naar de bewoner die meedenkt met het scenario. DNA in de Bouw laat graag zien hoe het werkt en ondersteunt bouwpartijen die er mee aan de slag willen. Wie meer wil weten mailt met info@dnaindebouw.nl.


DNA presenteert NulNu manifest

  • 13 oktober 2015

Overhandiging-NulNu-manifest-met-10-puntenOp het NulNu congres presenteerde DNA in de Bouw het NulNu manifest met 10 standpunten waarom energieneutraal NU noodzakelijk is. Het werd overhandigd aan Ron Josten (links) adviseur duurzaam bouwen van VNG door Carl-peter Goossen (rechts), bestuurslid DNA.
DNA organiseerde dit congres op woensdag 8 oktober 2014 in Arnhem, tezamen met Stadsregio Arnhem Nijmegen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en TU Delft. De presentatie van het manifest sloot dit succesvolle congres met 200 deelnemers af.

1. Energetische renovatie zorgt voor comfort en een gezond binnenklimaat

2. 100% Trias Energetica = 90% energie besparen

3. Integraal ontwerpen leidt tot synergie

4. Een slim gebouw gebruikt de zon

5. Gebouw, gebruik en installaties vormen een geheel

6. Isolatie is de goedkoopste energie

7. Energetische renovatie minimaliseert de maandlasten

8. Een duurzaam gerenoveerd gebouw behoudt zijn waarde

9. Minder energie spaart het klimaat werkelijk

10. Energie-efficiënt (ver)bouwen draagt bij aan wereldvrede

Download hier het manifest met toelichting.


Start nieuwe cursussen energiezuinig ontwerpen en bouwen

  • 14 september 2015

Op 6 oktober 2015 start stichting KERN weer de 3-daagse opleiding gecertificeerd Passiefhuis Vakman en er zijn 3 nieuwe cursussen om aan de slag te gaan met de nieuwe nZEB-tool.
Hoe je nieuwe vaardigheden zoals duurzaam bouwen en integraal samenwerken aanleert en toepast, is een grote uitdaging voor de bouwsector. Stichting KERN leidt vakmensen op die zelfstandig kunnen werken, verantwoordelijkheid nemen en participeren in efficiënte samenwerkingsvormen om kwalitatief hoogwaardig duurzaam te bouwen.

Stichting KERN heeft 3 cursussen ontwikkeld om kennis te maken en te leren werken met de nieuwe nZEB-tool, de internationaal gerenommeerde energiebalansberekening voor zeer energiezuinige gebouwen. Hij berekent de energiebalans van gebouwen eenvoudig, integraal en exact. De nZEB-tool is vanaf november beschikbaar voor de Nederlandse markt. KERN geeft 2 introductiecursussen en een 2-daagse opleiding om er mee te leren werken. De eerste cursus start op 16 september.
Meer informatie over de cursusreeks nZEB-tool.

Cursus Passiefhuis Vakman met internationaal certificaat

Deze cursus is een combinatie van wetenschap en bouwpraktijk en leert deelnemers de basisprincipes van het passiefhuis, met specialisatie in de bouwkundige of de installatietechnische aspecten. Hij biedt aannemers, installateurs, projectleiders, werkvoorbereiders, adviseurs en vaklieden de juiste basis om de hoogste standaard op het gebied van gezond wonen, betaalbaar comfort en energie-efficiency te realiseren. Wie slaagt ontvangt het internationaal erkende en gewaardeerde certificaat Passiefhuis Vakman. Cursusdata zijn 6, 7 en resp. 13 oktober voor de specialisatie installatie en 14 oktober voor de specialisatie gebouwschil; het examen is op 7 november. Deelnemen kan per module, maar wie inschrijft voor de gehele cursus kan de examentraining op 4 november gratis volgen.
Meer informatie over de cursus gecertificeerd Passiefhuis Vakman.

Flexibele modulestructuur

Door de flexibele modulestructuur van de opleidingen en cursussen van KERN stelt de deelnemer zijn opleiding naar eigen inzicht samen en volgt hij altijd de opleiding die past bij zijn vermogens en interesses. De hoofddocenten zijn Clarence Rose (passiefhuisspecialist), Henk Wegkamp (energetisch-economisch analist) en Carl-peter Goossen (passiefhuis ontwerpmanager). Zij zijn expert op hun vakgebied, hebben alle drie jarenlange ervaring met energiebewust bouwen en diepgaande kennis van de bouwpraktijk. Tevens zijn enkele gastdocenten betrokken. Alle cursussen worden gegeven in Ede. Op de website biedt KERN nog meer cursussen aan:www.stichtingkern.nl.

Over stichting KERN

KERN staat voor kennisinstituut energetische renovatie en nieuwbouw en is opgericht voor brede kennisimplementatie over energetisch bouwen om de energietransitie in de bouw te versnellen. KERN verzamelt zo compleet mogelijk actuele kennis, stelt deze laagdrempelig beschikbaar en ontwikkelt opleidingen en cursussen. De stichting is een initiatief van vereniging DNA in de Bouw. De oprichting van KERN is mogelijk gemaakt door PassREg, een IEE-project.

Bij de foto:

Fotobijschrift:
Vast onderdeel van KERN-excursies: rondleiding bij GWLO in Oosterhout. Volgens de internationale standaard het eerste gecertificeerde passiefhuisproject in Nederland.


DNA-ontwerppakket energetisch renoveren

  • 13 augustus 2015

Een compleet pakket met materialen om vijf keer een morfologisch ontwerp te maken, alles bijeen in een stevige luxe doos. Op het NulNu congres op 8 oktober introduceert DNA in de Bouw het ontwerppakket energetisch renoveren. De inhoud is ideaal bij de integrale aanpak van het ontwerp voor renovatie, maar ook voor nieuwbouw.  

DNA-ontwerppakket-klIedere bouwprofessional kan er direct effectief mee aan de slag. Een uitgebreid scala aan deeloplossingen, 82 in totaal, is verzameld in 16 groepen,  inclusief kenmerken. Opgeplakt op het bijgeleverde voorbedrukte vel geeft dit bewoner of eigenaar in een oogopslag inzicht in mogelijkheden en kansen voor zijn woning.

Gebruik
Met het ontwerppakket krijgt een ontwerpteam de beeld- en oordeelvorming van de prioriteiten scherp. Zo komt men samen met de bewoner tot het overzicht van deelvraagstukken en selecteert men de mogelijke deeloplossingen. Daarna bespreekt men scenario’s en trekt de bewoner de lijnen tussen de deeloplossingen die hem het best passen en/of het meest aanspreken.

Doel
DNA heeft het ontwerppakket samengesteld om de integrale aanpak tussen bouwpartijen en bewoner of eigenaar van energieneutraal (ver)bouwen te stimuleren en te faciliteren. Want zo’n aanpak genereert maximale aandacht voor de techniek en materialen, om een zo goed mogelijk comfort te krijgen met zo min mogelijk energiekosten. Het ontwerppakket helpt oplossend vermogen en deskundigheid van alle deelnemers ten volle te benutten. Het morfologisch ontwerp wordt namelijk gebruikt om alle kennis, ideeën en oplossingen te verzamelen en te ordenen en daaruit de meest optimale keuze te maken.

Inhoud
Het ontwerppakket in luxe doos met magneetsluiting bevat: 5x voorbedrukt A2-vel, 5x 10 vellen met deeloplossingen in full colour op stevig satijnpapier, handleiding, 4 gekleurde stiften, lijm en een schaar.
Deeloplossingen:

 Gevelisolatie  Extra daglicht
 Dakisolatie  Ventilatie
 Isolatie materialen  Voorverwarming ventilatie
 Beganegrond vloer isoleren  Koeling
 Verdiepingsvloer  Warmte opwekking
 Kozijnen  Warmwaterbereiding
 Uitbreiding  Watergebruik
 Warmte distributie  Communicatie

DNA-ontwerppakket-deeloplossing

Bestellen
Verkoopprijs: € 85,- en voor DNA-leden: € 50,-
Verzendkosten Nederland € 6,95.
Geef je bestelling per mail door via info@dnaindebouw.nl

Bestellen via de webwinkel kan ook, leden kunnen via info@dnaindebouw.nl de kortingscode opvragen.
Pakket wordt opgestuurd na ontvangst van betaling, afhalen in Ede of Tiel kan ook.
Het pakket is een losbladige uitgave, die niet geruild kan worden. Ben je niet tevreden over het pakket en is het niet gebruikt, neem dan contact met ons op. Indien wij de retourzending als ongeschonden beoordelen, krijg je het aankoopbedrag retour. Kosten retourzending voor eigen rekening.


Open online database voor energieneutrale bouw in heel Europa

  • 2 juli 2015

pass-solutionsOp www.passregsos.passiv.de is de verzamelde kennis te vinden van bouwpartners in Europese regio’s over bijna energieneutraal ontwerpen en bouwen. De website is een van de resultaten van het EU-project PassREg voor de uitrol van energieneutraal bouwen met passiefhuis-technologie en herwinbare energievoorziening. Dankzij de open source opzet zoals bij Wikipedia kan iedere gebruiker nieuwe ervaringen op het gebied van energieneutraal bouwen bijdragen.

De database bevat inspirerende voorbeelden voor de aanpak en uitrol van energieneutraal bouwen en relevante oplossingen voor knelpunten in de regionale transitie. De informatie is gericht op alle belanghebbenden zoals ontwerpers, bouwers, opleiders, leveranciers en politici. Voor iedereen zijn er interessante artikelen te vinden. De verwachting is dat deze wiki voortdurend zal groeien. Bouwprofessionals kunnen informatie aanvullen en/of geheel nieuwe artikelen toevoegen met informatie die de regionale transitie elders verder kan helpen.

Open source wiki in 7 talen

De naam ‘PassREg – Solutions Open Source (SOS)’ verwijst naar het Europese PassREg-project voor de regionale ontwikkeling van (bijna) energieneutraal bouwen én op het open karakter van de website.

De wiki is meertalig om de kennis regionaal toe te kunnen passen: er is door de 14 Europese PassREg-partners naast de Engelse versie ook gewerkt aan Duitse, Kroatische, Bulgaarse, Franse, Nederlandse en Letse artikelen. Mogelijk komen er nog meer talen.

De makers van de PassREg-SOS willen eraan bijdragen dat op het gebied van energieneutraal bouwen het wiel niet steeds opnieuw hoeft te worden uitgevonden. De kennis is er al om overal in Europa gezond, betaalbaar en energieneutraal te kunnen bouwen en renoveren.

Over DNA in de Bouw

Met Europese steun van het project PassREg was DNA in de Bouw aanjager in de regio Arnhem-Nijmegen op het gebied van het passiefhuis in Nederland. PassREg is onderdeel van IEE (Intelligent Energy Europe) en duurde tot mei 2015. Er namen 14 Europese regio’s aan deel en DNA in de Bouw voerde het in Nederland uit, met cofinanciering van de gemeentes Arnhem en Nijmegen, de Stadsregio Arnhem Nijmegen en provincie Gelderland.


Tien puntenprogramma energieneutraal bouwen op lokaal niveau

  • 22 juni 2015

Om gemeenten in hun beleid ten aanzien van klimaatbescherming te ondersteunen, heeft het Duitse Passiefhuis Instituut een position paper voor energieneutraal bouwen gepubliceerd. Dit document bevat een 10-puntenprogramma met concrete aanbevelingen waarin uitgelegd wordt hoe steden en gemeenten effectief kunnen inzetten op energie-efficiëntie. Een van de speerpunten is de Passiefhuis-standaard, die een energiebesparing mogelijk maakt van maximaal 90 %.

gwlo-150x150Centraal in de position paper staat de oproep voor gemeenten om zich te committeren aan de Passiefhuis standaard. In het bijzonder geldt dit voor gemeentelijke en sociale nieuwbouw en renovatie, maar ook bij de verkoop van bouwgronden wordt geadviseerd om het gebruik van duurzame energie op te nemen in de voorwaarden. Op stedenbouwkundig gebied krijgen gemeenten het advies om in te zetten op klimaatneutrale stadsdelen en aandacht te besteden aan externe factoren zoals de ligging van gebouwen ten opzichte van de zon en overheersende windrichting. De tien punten omvatten ook suggesties voor financiële incentive programma’s, kwaliteitsborging, opleiding, het gebruik van energiezuinige apparaten en voorlichtingscampagnes. Lees hier het volledige Engelstalige Position Paper.

Ervaringen in Europese regio’s
De laatste jaren zijn in Europa tal van initiatieven ontwikkeld om het gebruik van de passiefhuis-technologie te stimuleren en toe te passen. Deze succesvolle aanpak wordt onder andere ondersteund door het EU-gesubsidieerde PassREg, gecoördineerd door het Passiefhuis Instituut. Er nemen 14 Europese regio’s aan deel, waaronder in Nederland de regio Arnhem-Nijmegen. DNA in de Bouw voert het in Nederland uit. Ervaringen in deze regio’s vormen de basis voor de richtlijnen in de paper. Met de voorgestelde maatregelen kunnen gemeenten het energieverbruik verminderen en daarmee de omvang van de uitstoot van broeikasgassen reduceren. Tevens zijn ze in staat om aanzienlijke kostenbesparingen te realiseren.

Passiefhuis in Nederland
Met Europese steun van het project PassREg is vereniging DNA in de Bouw aanjager in de regio Arnhem-Nijmegen op het gebied van het passiefhuis in Nederland. PassREg staat voor Passive House Regions with Renewable Energy. Het is onderdeel van IEE (Intelligent Energy Europe) en duurt tot mei 2015. Er nemen 14 Europese regio’s aan deel en DNA in de Bouw voert het in Nederland uit, met co-financiering van de gemeentes Arnhem en Nijmegen, de Stadsregio Arnhem Nijmegen en provincie Gelderland.


Geslaagde Passiefhuis excursie Brussel

  • 19 mei 2015

Op woensdag 14 mei bracht een 40-tal leden en andere belangstellenden van vereniging DNA in de Bouw in samenwerking met Leefmilieu Brussel een bezoek aan 3 passiefhuis-projecten in het Brussels gewest. Sinds 2007 wordt een belangrijk deel van alle Brusselse bouwactiviteiten, volgens de nieuwe passiefhuis-standaard uitgevoerd. Een en ander heeft geleid tot een flinke toename van passiefgebouwen en een afname van het totale energieverbruik in het gewest.

Projecten
Tijdens de Passiefhuis excursie werden drie projecten bezocht die grotendeels volgens het Passiefhuis-principe zijn uitgevoerd:

Brutopia
Het project Brutopia is een participatieve groepswoning dat onderdak biedt aan 27 huishoudens, 4 winkels en een parking. Het project is ontstaan uit een droom van een dertigtal mensen om duurzaam, in een groep op een verantwoordelijke en milieuvriendelijke manier in Brussel te wonen. De woningen worden inmiddels bewoond.
Henegouwenkaai
Ook werd een omvangrijk project voor renovatie en nieuwbouw van een oude bierbrouwerij aan de Henegouwenkaai bezocht. De oude brouwerij, die later wordt ingericht als hotelschool, wordt gerenoveerd volgens de normen van “zeer lage energie”, een nieuw deel, dat dienst zal doen als hotel, leeft de normen van de passiefstandaard na.
  Simonsstraat
Het laatste project bestaat uit de renovatie van een gebouw, gecombineerd met een nieuw te bouwen pand dat onderdak biedt aan een basisschool en 51 woningen. Deelnemers aan de excursie zagen een gebouw in wording dat wordt uitgevoerd  met duurzame materialen en dat voldoet aan de Passiefhuis norm. Deelnemers waren vooral onder de indruk van de uitgebreide en deskundige toelichting van Sebastian Moreno-Vacca, voorzitter van Passiefhuis Platform in Brussel.


Passiefhuis in Nederland
Met Europese steun van het project PassREg is vereniging DNA in de Bouw aanjager in de regio Arnhem-Nijmegen op het gebied van het passiefhuis in Nederland. PassREg staat voor Passive House Regions with Renewable Energy. Het is onderdeel van IEE (Intelligent Energy Europe) en duurt tot mei 2015. Er nemen 14 Europese regio’s aan deel en DNA in de Bouw voert het in Nederland uit, met co-financiering van de gemeentes Arnhem en Nijmegen, de Stadsregio Arnhem Nijmegen en provincie Gelderland.