AZEB website is live

  • 31 augustus 2017

Vanaf mei 2017 werkt DNA in de Bouw samen met 7 andere Europese partners in het Europese Horizon2020-project Affordable Zero Energy Buildings (AZEB). DNA in de Bouw is coördinator van het project en wil na haar succesvolle deelname in het eerdere PassReg project, hiermee opnieuw invloed nemen in de transitie naar een duurzame bouwsector in Nederland. Samen met de internationale partners en een groot netwerk van Nederlandse stakeholders werkt DNA komende drie jaar aan de kostenreductie van energieneutrale nieuwbouw. Met als belangrijkste bovenliggend doel dat heel bouwend Nederland de energieneutrale bouwwijze als regulier gaat zien, en standaard in ieder project toepast. We hopen en verwachten dat onze inspanningen opnieuw een significante bijdrage zullen leveren aan deze belangrijke transformatie van de sector.

In juni hebben de partners elkaar voor het eerst ontmoet in Eindhoven. Twee intensieve dagen legden de basis voor ons werk de komende maanden en versterkten de relatie tussen de partners. Nederland zal zich in deze eerste periode vooral richten op de inventarisatie van kansen voor kostenreductie op het gebied van Life Cycle Analysis (LCA), Lean/procesoptimalisatie, value engineering en prestatiegarantie. Van deze bijeenkomst is een leuk filmpje gemaakt wat een indruk geeft van sfeer en inhoud.

Deze maand is ook de website van AZEB live gegaan. Daarop is veel informatie te vinden over het project, haar doelstellingen en werkwijze, alsmede over de verschillende deelnemende partners. Kom ook eens kijken wat we doen!  www.azeb.eu


Presentaties NZEB Symposium 2017 bekend

  • 31 augustus 2017

Op 24 oktober aanstaande organiseert Pixii, hét Belgisch kennisplatform voor energieneutraal bouwen, het NZEB Symposium 2017 in Bluepoint in Antwerpen, België. Deze 16e editie is nu voor het eerst in samenwerking met DNA in de Bouw. Vanuit de overtuiging dat Nederland en België veel van elkaar kunnen leren!

Het symposium is al jaren toonaangevend als het gaat om kennisdeling op hoog niveau. Onderzoekers en praktijkmensen vinden elkaar hier om van elkaar te leren en samen verder te ontwikkelen. Jaarlijks bezoeken zo’n 200 professionals dit symposium, die genieten van de vernieuwende inzichten, de verrassende resultaten, en de verdiepende gesprekken in ongedwongen sfeer. DNA gunt ook de Nederlandse bouwsector een symposium als dit, dat zich onderscheid van de ons bekende congressen door haar grondigheid en diepgang in de presentaties, en heeft zich daarom bij de organisatie aangesloten.

Thema’s in 2017 zijn Intelligente Renovatie, Slimme Wijken en Wijkrenovatie en Circulair Bouwen. In totaal zijn er 16 verschillende bijdragen geselecteerd, waarvan 7 Nederlandse: onder meer emeritus professor Jos Lichtenberg, twee bijdragen vanuit Arcadis en onze eigen Carl-peter Goossen.

Meer informatie over het congres is te vinden op https://www.nzeb.be/. Daar kun je je ook inschrijven. DNA-leden krijgen korting op het inschrijfgeld.