Betaalbaar BENG bouwen met de AZEB methode [Vakbeurs Energie]

  • 24 juli 2018

Op woensdag 10 oktober 2018 kun je tijdens de Vakbeurs Energie in Den Bosch deelnemen aan de workshop ‘Betaalbaar BENG bouwen met de AZEB methode’. In deze workshop neemt het Nederlandse AZEB-team je mee in de hoofdlijnen van de Europese integrale methodiek, de eerste versie is deze zomer gereed. Je kunt al meekijken en verkennen!

Vanaf 2020 voldoet elke nieuw gebouwde woning verplicht minimaal aan de BENG norm: een Bijna Energie Neutraal Gebouw. Een verhoogd comfort en een gezond binnenklimaat is niet vanzelfsprekend wanneer de BENG norm bepalend wordt. Ook wordt de nadruk verplaatst van investeringskosten naar levenscycluskosten. Traditionele werkwijzen en kennis zijn straks niet meer toereikend.

Ga mee met AZEB op een korte BENG klantreis

De workshop wordt gegeven door enkele Nederlandse AZEB-teamleden en vindt plaats tussen 10.30 en 13.00 uur. Ga mee op een korte klantreis door het bouwproces. We onderzoeken wat de kansen en uitdagingen in de periode na 2020 zijn voor de bouw- en installatiesector. Je verkrijgt inzicht waar op dit moment vaak nog meerkosten ontstaan bij BENG bouwen, hoe deze voorkomen kunnen worden, waar waarde kan worden toegevoegd en hoe je als opdrachtgever én opdrachtnemer straks het verschil maakt omdat je hoogwaardige en betaalbare (bijna) energieneutrale gebouwen creëert.

Begin augustus gaat de gratis online voorregistratie van Vakbeurs Energie 2018 open.

Vakbeurs Energie 2018


TIP voor de installateur: AZEB workshop Elektro en Installatie Vakbeurs 2018 | 11 september

Over AZEB

Het project AZEB, “Affordable Zero Energy Buildings”, wordt gefinancierd door de Europese Unie via Horizon 2020 programma. Met het programma is bijna 2 miljoen euro gemoeid. Aan AZEB werken 8 organisaties mee vanuit 6 landen; een universiteit en drie kennisinstituten, een organisatie voor sociale woningbouw, een grote internationale aannemer, een kleine aannemer/ontwerpbureau en een vereniging voor kleine en middelgrote ondernemers in de bouwsector: DNA in de Bouw! DNA is tevens de coördinator van het project. Meer informatie is te vinden op: www.azeb.eu.

Disclaimer: de informatie in dit artikel is een product van het AZEB projectteam. Noch de Europese Commissie noch het Agentschap EASME kunnen op enigerlei wijze verantwoordelijk worden gesteld voor gebruik dat wordt gemaakt van de inhoud hiervan.

foto: Wienerberger


Workshop: Betaalbaar BENG bouwen met AZEB; de kansen voor de installateur

  • 5 juli 2018

Op dinsdag 11 september geeft het Nederlandse AZEB team tijdens de Elektro en Installatie Vakbeurs 2018 in Hardenberg een workshop over de kansen die de installateur heeft een betaalbare BENG te realiseren met de AZEB methodiek. Dit is de nieuwe integrale methode die het EU-project AZEB ontwikkelt om betaalbaar energiezuinig te bouwen met meer waarde voor minder geld.

Vanaf 2020 voldoet elke nieuw gebouwde woning verplicht minimaal aan de BENG norm: een Bijna Energie Neutraal Gebouw. Een verhoogd comfort en een gezond binnenklimaat is niet vanzelfsprekend wanneer de BENG norm bepalend gaat worden. Ook wordt de nadruk verplaatst van investeringskosten naar levenscycluskosten.

Welke rol kan de installateur, aannemer, architect of adviseur nemen in het bouwproces om de prestaties van een BENG te garanderen voor de klant en dan ook nog met aanvaardbare (levenscyclus-)kosten? Welke nieuwe kennis is hiervoor eigenlijk nodig?

AZEB is een project van DNA in de Bouw

Het EU project AZEB (Affordable Zero Energy Buildings) loopt tussen mei 2017 en oktober 2019 en ontwikkelt met 8 partners uit 6 landen een integrale methodiek om betaalbaar een BENG te ontwikkelen, die de gewenste prestaties levert op elk relevant vlak: energie, comfort, gezondheid, milieu en financieel. De eerste versie van deze methodologie is vanaf zomer 2018 gereed. In Nederland is vereniging DNA in de Bouw projectpartner en tevens projectleider.

Inhoud van de AZEB workshop

In deze workshop op de Elektro en Installatie Vakbeurs nemen we je mee in de hoofdlijnen van de AZEB methodologie en we onderzoeken wat deze werkwijze impliceert voor de rol van installatie-adviseur en installateur: wat zijn kansen en wat zijn bijzondere uitdagingen in de periode die voor ons ligt? Ga met het AZEB team mee op klantreis door het bouwproces en verkrijg inzicht waar op dit moment meerkosten ontstaan bij de ontwikkeling van BENG, hoe deze voorkomen kunnen worden, waar waarde kan worden toegevoegd en hoe je als installatie-adviseur of installateur verschil kunt maken in het creëren van hoogwaardige en betaalbare (bijna) energieneutrale gebouwen.

De gratis workshop vindt plaats op de eerste beursdag 11 september en duurt van 14 tot 16 uur.

 

 

Sprekers / trainers: Joyce van den Hoek Ostende

Joyce van den Hoek OstendeSpecialist op het gebied van samenwerking en verduurzaming van de bouwsector. Joyce is procesregisseur en professioneel trainer in onderwerpen als integraal ontwerpen, procesregie, systems engineering en asset management. Werkt voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de infra- en B&U-sector. Namens DNA in de Bouw projectleider van het Europese project AZEB.

Harrie BeerninkEn Harrie Beernink

Energieadviseur in de bouw voor ondernemingen, overheid en onderwijs. Harrie werkt zowel in concrete bouwprojecten als op het gebied van beleidsontwikkeling. Integrale denk- en werkwijze en ruime ervaring in zowel Nederland als Duitsland. Harrie heeft daardoor een unieke positie om de sterke kanten van beide benaderingen verder door te ontwikkelen. Harrie is tevens ontwikkelaar van een beslissingsondersteunend instrument om de total cost of ownership in beeld te brengen in relatie tot de overige prestatie-indicatoren van een BENG, zoals comfort, gezondheid en milieu. Lid van het Nederlandse AZEB projectteam met speciale aandacht voor contextuele invloeden op kostenontwikkelingen.

>> Hier meld je je aan voor de gratis workshop <<

 

Voor een bezoek aan Elektro en Installatie Vakbeurs, en de bijeenkomsten, heb je een geldig entreebewijs nodig. Via deze link kun je een gratis entreebewijs aanvragen: www.evenementenhal.nl/weekvandeinstallateur Op die pagina word je om een registratiecode gevraagd, deze code kun je invullen: 61825127.

TIP: AZEB workshop Vakbeurs Energie 2018 | 10 oktober

 

Over AZEB

Het project AZEB, “Affordable Zero Energy Buildings”, wordt gefinancierd door de Europese Unie via Horizon 2020 programma. Met het programma is bijna 2 miljoen euro gemoeid. Aan AZEB werken 8 organisaties mee vanuit 6 landen; een universiteit en drie kennisinstituten, een organisatie voor sociale woningbouw, een grote internationale aannemer, een kleine aannemer/ontwerpbureau en een vereniging voor kleine en middelgrote ondernemers in de bouwsector: DNA in de Bouw! DNA is tevens de coördinator van het project. Meer informatie is te vinden op: www.azeb.eu.

Disclaimer: de informatie in dit artikel is een product van het AZEB projectteam. Noch de Europese Commissie noch het Agentschap EASME kunnen op enigerlei wijze verantwoordelijk worden gesteld voor gebruik dat wordt gemaakt van de inhoud hiervan.


AZEB Summerschool 2018: meer grip op prestaties in BENG projecten

  • 4 juli 2018

Het EU-project AZEB verzamelt de beste beschikbare oplossingen voor BENG gebouwen en integreert deze in de nieuwe AZEB methodiek (Affordable Zero Energy Buildings). Die geeft besluitvormers en experts concrete handvatten om zeer energiezuinig te bouwen met meer waarde voor hetzelfde of zelfs minder geld. DNA in de Bouw is AZEB projectpartner en organiseert op 28 en 29 augustus de AZEB Summerschool, exclusief én diepgaand. In een kleine groep maak je kennis met de nieuwe AZEB methodiek. Je krijgt meer grip op prestaties en kunt daarna kosteneffectiever besluiten nemen over BENG projecten.

Welke keuze je ook maakt NOM, aardgasloos, passief of actief bouwen, de vraag van de klant blijft uiteindelijk: ‘welke waarde krijg ik voor mijn geld?’ Centraal staat het kosteneffectief ontwikkelen van een gebouw dat energiezuinig, comfortabel en gezond is. Niet alleen nu maar ook de komende 30, 50, of zelfs 100 jaar. Een succesvol kosteneffectief project houdt bij het ontwikkelen van gebouwen rekening met de gehele levenscyclus van het gebouw. Hierdoor stijgt de tevredenheid van de eindgebruikers en krijgt het geïnvesteerd kapitaal een hoger rendement.

Het kan: betaalbaar energieneutraal bouwen

Bij het doel te bouwen met meer waarde voor minder geld gaat het niet alleen om het hanteren van de juiste technische uitgangspunten en ontwerpprincipes, maar ook over project- en procesoptimalisaties in de gehele levenscyclus. Betaalbaar energieneutraal bouwen, het kan en de eindgebruiker neemt daarbij een centrale rol in. Het EU-project AZEB loopt tot eind 2019, maar de eerste versie van de AZEB methodiek is deze zomer al beschikbaar. Voor een korte preview van de inhoudelijke componenten: Set of solutions for Affordable Zero Energy Buildings.

AZEB Affordable Zero Energy Buildings

Foto van een internationale AZEB-partnermeeting: 5 nationaliteiten om de tafel!

Doelgroep van de AZEB Summerschool

In de AZEB Summerschool streven we naar een gemengde groep van zowel professionele opdrachtgevers als inhoudelijke experts en procesbegeleiders. Wil je meer grip op de balans tussen levenscyclus kosten, energieprestatie, milieuprestatie en prestaties op comfort en gezondheid in projecten? Dan is de AZEB Summerschool een goede investering! In deze tweedaagse reis bezoek je alle hoogtepunten van de AZEB methodiek. Er kunnen 15 personen deelnemen.

Deelname kost slechts € 380 + € 16,19 servicekosten = € 396,19. Dit bedrag is exclusief 21% btw.

Dit bedrag kan zo laag blijven omdat de AZEB Summerschool mede wordt gefinancierd door het EU project AZEB. Het aantrekkelijke tarief is zelfs inclusief catering: vergaderarrangement, lunch op beide dagen en borrel en diner op dag 1. De tweedaagse vindt plaats in Zoelen (vlakbij Tiel).

Dag 1: dinsdag 28 augustus – van 09.30 tot 20.00 uur
Dag 2: woensdag 29 augustus – van 09.30 tot 16.00 uur

Ga mee op (klant-)reis met de AZEB-methodiek en je krijgt in jouw BENG bouwprojecten meer grip op de prestaties in kosten, comfort, gezondheid en milieu!

 

AZEB Affordable Zero Energy Buildings

Inhoud van de tweedaagse AZEB Summerschool

De volgende thema’s staan centraal:

Blok 1. Van nZEB naar AZEB

Welke kostendrijvers zien we per projectfase voor een nZEB in vergelijking met een standaard gebouw en welke stakeholders kunnen deze kostendrijvers op welke manier beïnvloeden? Wat zijn de hoofdlijnen van de AZEB methodologie, hoe verloopt de klantreis en hoe creëer je een gebalanceerde set van prestatie-indicatoren voor een AZEB? Hoe meet je de prestaties op de geambieerde indicatoren gedurende het project?

Blok 2. Samenwerking, contract en prestatiegarantie voor AZEB

Welke samenwerkingsvormen zijn het meest effectief voor het creëren van AZEBs? Hoe stimuleer je deze manier van samenwerken via de gekozen contractering? Wat is het effect van verschillende contracttypen op de samenwerking en hoe kun je prestatiegarantie vormgeven voor een AZEB?

Blok 3. Waardecreatie en kosten voor AZEBs

Van sturen op investeringskosten naar sturen op levenscycluskosten. Value Engineering als methodiek om waarde te verhogen en kosten te verlagen bij het ontwikkelen van een AZEB.

Blok 4: Kosteneffectieve Ontwerpprincipes voor AZEB

Welke ontwerpprincipes zijn bepalend voor de set van prestaties van een AZEB-gebouw (kosten, energie, comfort, gezondheid, milieu)?

Blok 5. Tooling voor AZEB

Welke hulpmiddelen zijn beschikbaar voor het maken van afwegingen en voor de besluitvorming gedurende de verschillende fasen van het project? Oefenen met enkele tools uit de toolbox.

Werkvorm: mix van korte en krachtige theorie en veel praktijk

De Summerschool is uitermate interactief en bestaat uit een mix van korte en krachtige theorie en veel praktijk. Aan de hand van concrete casuïstiek oefen je met de verschillende elementen van de methodiek, je ervaart de samenhang tussen de verschillende onderdelen en je vertaalt de leerstof naar de eigen praktijk.

Trainers / docenten van het NL AZEB team

Joyce van den Hoek OstendeHoofdtrainer: Joyce van den Hoek Ostende

Specialist op het gebied van samenwerking en verduurzaming van de bouwsector. Joyce is procesregisseur en professioneel trainer in onderwerpen als integraal ontwerpen, procesregie, systems engineering en asset management. Werkt voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de infra- en B&U-sector. Namens DNA projectleider van het Europese project AZEB.

Harrie BeerninkHarrie Beernink

Energieadviseur in de bouw voor ondernemingen, overheid en onderwijs. Harrie werkt zowel in concrete bouwprojecten als op het gebied van beleidsontwikkeling. Integrale denk- en werkwijze en ruime ervaring in zowel Nederland als Duitsland. Harrie heeft daardoor een unieke positie om de sterke kanten van beide benaderingen verder door te ontwikkelen. Harrie is tevens ontwikkelaar van een beslissingsondersteunend instrument om de total cost of ownership in beeld te brengen in relatie tot de overige prestatie-indicatoren van een BENG, zoals comfort, gezondheid en milieu. Lid van het Nederlandse AZEB projectteam met speciale aandacht voor contextuele invloeden op kostenontwikkelingen.

Nelleke NelisNelleke Nelis

Specialist Bouwen, Wonen en Gebruikers. Bouwkundige met jarenlange ervaring in het verbeteren van bouwprojecten vanuit bewonersperspectief. Lid van het Nederlandse AZEB projectteam met speciale aandacht voor de klantreis en het creëren van gebruikersgerichte prestatie-indicatoren.

Clarence RoseClarence Rose

Expert in energieneutrale bouw en passiefbouw. Initatiefnemer, mede-oprichter en bestuurslid van Vereniging DNA in de Bouw en Stichting KERN. Frontrunner op het gebied van integraal denken en werken in de energieneutrale bouw. Lid van het Nederlandse AZEB projectteam met speciale aandacht voor kosteneffectieve ontwerpprincipes en voor prestatiegarantie in de bouw.

Hans ZwiepHans Zwiep

Kostendeskundige en energieadviseur. Ervaring binnen grote en kleine bouwprojecten en als docent cost engineering op de Haagse Hogeschool. Lid van het Nederlandse AZEB projectteam met speciale aandacht voor ontwikkelen van goede kostenparameters gedurende de levenscyclus van een AZEB project.

Locatie AZEB Summerschool

Zoelense Beemd, Beemdsestraat 1a, 4011 BV Zoelen, www.zoelensebeemd.nl, (0344) 701 042.
De B&B heeft enkele gastenkamers beschikbaar, er kan ook worden gekampeerd.
Op 5 min. rijden ligt hotel Tiel.

Dag 1: dinsdag 28 augustus – van 09.30 tot 20.00 uur
Dag 2: woensdag 29 augustus – van 09.30 tot 16.00 uur

Deelname aan de AZEB Summerschool is aantrekkelijk geprijsd! De tweedaagse is volledig verzorgd met vergaderarrangement, lunch op beide dagen en borrel en diner op dag 1. Een eventuele overnachting is niet inbegrepen.

Deelname kost slechts € 380 + € 16,19 servicekosten = € 396,19. Dit bedrag is exclusief 21% btw.
Indien je overhoopt verhinderd bent kun je een collega kosteloos je plaats laten innemen.

Neem voor meer informatie contact op met Harrie Beernink van het NL-team AZEB, post@groenerbouwen.nl

Ga mee op (klant-)reis met de AZEB-methodiek en je krijgt in jouw BENG bouwprojecten meer grip op de prestaties in kosten, comfort, gezondheid en milieu.

>> De summerschool is vol, aanmelden niet meer mogelijk! <<

 

Het project AZEB, “Affordable Zero Energy Buildings”, wordt gefinancierd door de Europese Unie via het Horizon 2020 programma. Met het programma is bijna 2 miljoen euro gemoeid. Aan AZEB werken 8 organisaties mee vanuit 6 landen; een universiteit en drie kennisinstituten, een organisatie voor sociale woningbouw, een grote internationale aannemer, een kleine aannemer/ontwerpbureau en een vereniging voor kleine en middelgrote ondernemers in de bouwsector: DNA in de Bouw! DNA is tevens de coördinator van het project. Meer informatie is te vinden op: www.azeb.eu.

Disclaimer: de informatie in dit artikel is een product van het AZEB projectteam. Noch de Europese Commissie noch het Agentschap EASME kunnen op enigerlei wijze verantwoordelijk worden gesteld voor gebruik dat wordt gemaakt van de inhoud hiervan.