Interviews DNA en AZEB tijdens BouwBeurs Nieuwscafé 2019

  • 29 januari 2019

Woensdag 6 en donderdag 7 februari 2019 was DNA in de bouw met inspirerende verhalen op de BouwBeurs in Utrecht. In het BouwBeurs Nieuwscafé zijn leden geïnterviewd

Ecowijk De Kiem

Woensdag kwam Ecowijk De Kiem aan bod. Vijf consortia van aan vereniging DNA in de Bouw verbonden mkb’ers bouwen hier in totaal 61 woningen. Duurzaam voor mens, aarde en portemonnee – dat is de insteek. Aan tafel in het Nieuwscafé projectleider van De Kiem Frans Westdorp en de bouwers van De Ideale Woning: architect Peter Brouwer (D + B Architecten) en aannemer Jan Kuijpers van Kuijpers Bouw Heteren.

Bouwbeurs Nieuwscafé

Van rechts naar links: Frans Westdorp, Peter Brouwer, Jan Kuijpers en interviewer Frans Reichardt.
Hier de link naar de volledige opname van het gesprek.

EU-project AZEB

Op de donderdag uur gaf projectleider Joyce van den Hoek Ostende een update over AZEB. Vanaf mei 2017 werkt DNA in de Bouw samen met 7 andere Europese partners in het Europese Horizon2020-project Affordable Zero Energy Buildings (AZEB). DNA in de Bouw is coördinator van het project en wil na haar succesvolle deelname in het eerdere PassReg project, hiermee opnieuw de transitie naar een duurzame bouwsector in Nederland positief beïnvloeden.

Hier de link naar de volledige opname van het gesprek.

Bouwbeurs Nieuwscafé

In het BouwBeurs Nieuwscafé hield anchorman Frans Reichardt dagelijks live interviews met bouwers die een stapje extra zetten op de thema’s energieneutraal bouwen, renovatie & transitie, gezonde gebouwen en personeel & veiligheid. De interviews zijn geprogrammeerd door Aannemervak.nl.

 


MKB-ondernemers ontwikkelen woonlastenneutraal renovatiebedrijf

  • 28 januari 2019

Half januari 2019 ondertekenden circa 30 leden van mkb-ondernemersclub DNA in de bouw de intentieverklaring ‘Gezamenlijk werken aan Woonlasten Neutraal Renoveren’. De ondertekening is de aanzet voor de oprichting van een woonlastenneutraal renovatiebedrijf (WNR) dat werkt conform een eigen ontwikkelde methodiek op basis van prestatiegaranties. Bouwprofessionals kunnen deze als franchisee uitvoeren onder de merknaam DNA/WNR ondersteund door een servicebureau. Met het zetten van hun handtekening nemen de leden de uitdaging aan woningeigenaren die renoveren de hoogste waarde te bieden én de grootste zekerheid te geven over hun woonlasten.

De energietransitie in Nederland is een enorme opgave: het energieneutraal renoveren van bestaande woningen gaat te langzaam. De techniek vormt geen enkel probleem, want woningen die zijn voorzien van isolatie, zonnepanelen en warmtepanelen hebben geen gas nodig en worden energieneutraal. De huidige ketensamenwerking in de bouw is een grote complexiteit: die garandeert producten. Het aanpassen van woningen noodzaakt extra financiering. Voor een extra lening moeten bouwpartners de woningeigenaar over de totale prestatie garantie kunnen geven.

Kostenneutrale renovatie ontzorgen

De leden van DNA in de bouw hebben de intentieverklaring ondertekend omdat zij gebruikers en woningeigenaren willen ontzorgen bij kostenneutrale renovatie. Te vaak zien zij dat de gebruikers na een energieneutrale renovatie achteraf toch een hogere maandlast hebben. Meer comfort voor hetzelfde geld is geen loze belofte. In de nabije toekomst gaan zij via het nieuw te ontwikkelen renovatiebedrijf garanties geven op stabiele woonlasten, tot wel 30 jaar. Tegelijkertijd wordt een gezond binnenklimaat gewaarborgd. DNA/WNR heeft ook als doel regionale bouwprofessionals te ondersteunen bij het realiseren van deze garanties.

DNA renovatiebedrijfDe organisatie en processen van het servicebureau DNA/WNR geeft de aangesloten bedrijven vleugels.

 

Businessmodel met prestatiegaranties en lagere kosten

Door de kennis en de berekeningen vooraf te bundelen en te delen kunnen de aangesloten mkb’ers hun prestaties garanderen en de kosten verlagen. Dit bezorgt de deelnemers sneller een businessmodel. DNA in de bouw heeft hiervoor al een aantal bijeenkomsten en kennisuitwisselingen georganiseerd. De aangesloten bedrijven zijn enthousiast over deze mogelijkheid en willen zo snel mogelijk een servicebureau starten.

Franchisestructuur DNA/WNR

Architecten, installateurs, adviseurs, aannemers, onderaannemers en andere bouwprofessionals verbinden zich via een franchisestructuur aan de merknaam DNA/WNR en krijgen toegang tot de ontwikkelde methodiek om woonlastenneutraal te renoveren. Het nog op te richten DNA/WNR-servicebureau ondersteunt hen daarbij. Draaiboeken, berekeningstools, documenten, formulieren en andere tools optimaliseren de processen.

Bouwkostenreductie tot 30% reëel

Zekerheid en lage productiekosten zijn reëel door nieuwe en slimme bouwconcepten die het aanbod vereenvoudigen. Daarbij vergroot centrale inkoop de efficiency en kostenoptimalisatie. DNA/WNR streeft naar een kostenreductie van de directe bouwkosten van 12% tot 30%.

De komende maanden starten enkele voorbeeldprojecten, na de zomer krijgt de bedrijfsvorm formeel inhoud. Kennisinstituut KERN zal als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van projecten en organisatie bewaken.

DNA renovatiebedrijf

Bijna 30 leden van mkb-ondernemersvereniging DNA in de bouw ondertekenden de intentieverklaring om woonlastenneutraal te willen renoveren via een nieuw op te richten renovatiebedrijf.