Netwerkavond: kennismaken met DNA in de bouw

 • 15 maart 2019

Een informatieve en inspirerende netwerkavond voor nieuwe, bestaande en potentiële leden. Wat doet DNA, welke plannen heeft DNA, wie zijn er lid en hoe werken we met elkaar in nationale en internationale projecten? Leuk als je komt!

Pak het podium

Nieuwe DNA-leden krijgen op deze avond het podium om zichzelf en hun bedrijven voor te stellen. Daarnaast is er ruime gelegenheid met elkaar kennis te maken en te netwerken.

Tijdens deze avonden draait het niet alleen om kennismaken. DNA staat bekend om de mate en de diepgang van kennisdelen.

Op de netwerkavond van 10 april gaven Carl-peter Goossen en Louis Draaisma een presentatie over de impact van BENG op nieuwe bouwen.

Van harte welkom op deze netwerkavond

Ben je lid geworden of nog niet op een introductie-avond geweest? Dan ben je van harte welkom. Mensen die overwegen lid te worden en al eens op een expertavond zijn geweest, zijn ook van harte welkom en bestaande leden natuurlijk ook!

Info netwerkavond

Op dit moment is nog geen datum bekend van een volgende bijeenkomst.

Deze pagina wordt regelmatig geüpdatet met nieuwe info en nieuwe data. Is de datum hierboven voorbij? Dan wordt spoedig een nieuwe datum bekend.

Deelname is gratis!

Tip: neem voldoende visitekaartjes mee!

Over DNA in de bouw

DNA – De Nieuwe Aanpak – in de bouw wil duurzaam, gezond en energie-efficiënt (ver)bouwen versnellen. Met projecten en kennisontwikkkeling wakkert DNA innovatie in de bouw- en installatiesector aan. De vereniging heeft ruim 60 leden en groeit continu.


Expertbijeenkomsten betaalbare nZEBs in kennisreeks AZEB

 • 7 maart 2019

Het EU-project AZEB waar DNA aan deelneemt is aan haar laatste jaar begonnen, het project is medio 2017 gestart. Doel is het ontwikkelen van een methode om een betaalbare nZEB te bouwen, 8 partners uit 6 EU-landen werken er aan. Dit proces is inmiddels afgerond: de 27 staps methodologie is gereed! Het project start nu met het ontwikkelen van trainingen, tools en andere kennisoverdracht. Bij DNA zijn de komende maanden 7 expertbijeenkomsten gepland: de AZEB kennisreeks Betaalbare nZEBs. Betaalbaar energieneutraal bouwen wordt de standaard. AZEB bewijst dat het kan. 

Het Europese project AZEB heeft de best practices voor betaalbare nZEBs uit de markt verzameld en de AZEB methodologie ontwikkeld die uit 27 stappen bestaat in 4 projectfasen. Deze kan gebruikt worden door opdrachtgevers en opdrachtnemers om in de energieneutrale nieuwbouw meer waarde te leveren met minder middelen.

Op reguliere wijze aangepakt staan veel nZEBs op dit moment voor een verhoging in de kapitaalkosten. Dit is een grote drempel voor de bouwsector om te starten of om door te gaan met een nieuwe manier van bouwen. Vermindering van de kosten, met behoud van prestaties van het gebouw, kan leiden tot een snellere uitvoering van de Europese richtlijn inzake energie-efficiëntere gebouwen. Dát vormde de inzet van het project AZEB.

Kennisreeks AZEB met 7 bijeenkomsten

In 7 expertbijeenkomsten lichten verschillende Nederlandse AZEB-teamleden de verschillende delen van de methode toe. Deze stappen zijn in 4 hoofdgroepen verdeeld:

 • Initiatief & Ideeën – 6 stappen
 • Ontwerp – 9 stappen
 • Bouw & Uitvoering – 9 stappen
 • Gebruik & Onderhoud – 3 stappen

Betaalbaar energieneutraal bouwen wordt de standaard. AZEB bewijst dat het kan.

 

AZEB bijeenkomst 21 maart

Binnen AZEB is een indicatorenlijst opgesteld voor de prestatie van energieneutrale gebouwen. Tijdens deze expertmeeting in de AZEB kennisreeks op 21 maart 2019 zoemen teamleden Clarence Rose en Harrie Beernink in op belangrijke begrippen en hoe je verwarring hierover voorkomt. Natuurlijk komen ook de BENG-indicatoren aan bod en hun inzetbaarheid voor het opstellen van projectambities. Deelnemers werken samen aan een indicatorenlijst als basis voor het definiëren van een projectambitie. Hoe maak je deze SMART?

Over AZEB en DNA in de Bouw

DNA is niet alleen deelnemer, maar ook coördinator van het EU-project AZEB: Affordable Zero Energy Buildings. Er werken 8 partijen uit 6 EU-landen aan de methodologie die alle bouwdisciplines voor energieneutraal bouwen integreert, van ontwerpfase tot en met oplevering. Het project is in 2017 gestart en duurt tot eind 2019.

Met AZEB hoopt DNA opnieuw een groot aantal spelers in de Nederlandse bouw- en installatiesector te inspireren en te ondersteunen de maatschappelijke waardecreatie te verhogen door beter duurzaam te bouwen. Het Nederlandse AZEB-team bestaat uit Joyce van den Hoek Ostende (projectleider AZEB), Saskia de Jong, Nelleke Nelis, Clarence Rose, Harrie Beernink en Hans Zwiep. DNA in de Bouw was eerder betrokken bij het EU-project om de passiefhuistechnologie in Nederland verder te verspreiden: PassREg.

Horizon 2020 programma

AZEB heeft financiering ontvangen uit het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder nummer 754174. Met AZEB is een bedrag van bijna 2 miljoen euro gemoeid.

Blijf up to date en meld je aan!

De voorlopers in Europa doen mee in dit project: ze zijn opdrachtgever of uitvoerder, of zijn internationaal opererende research-, kennis- en opleidingsinstituten. Betaalbaar energieneutraal bouwen wordt de standaard. AZEB bewijst dat het kan. Wil jij ook bijblijven, bijdragen aan de transformatie van de sector én je verder ontwikkelen, dan is de AZEB kennisreeks niet te missen. Blok de data in je agenda en meld je aan!

>> Binnenkort aanmelden voor nieuwe bijeenkomsten!

 

 

AZEB Affordable Zero Energy Buildings

Onze reactie op de internet consultatie BENG wetgeving

 • 2 maart 2019

Dit is onze reactie samen met Kennisinstituut KERN:

Volgens recent onderzoek van het planbureau voor Leefomgeving zal Nederland de klimaatdoelstellingen voor 2020 niet halen en zit met de handen in het haar hoe dit wel te bewerkstelligen. Vanuit ons perspectief heeft de Nederlandse overheid op het gebied van de bouwregelgeving de afgelopen decennia enorme kansen laten liggen om de energietransitie soepel te laten verlopen. We weten dat de overheid voor een huzarenklus staat om de Nederlandse bouw per 1 jan 2020 van het gas af te laten gaan, de gewijzigde PEF te introduceren en ook nog de BENG regelgeving. En dit terwijl er een grote bouwopgave ligt die niet verstoord mag worden door nieuwe regelgeving.

Maar om Nederland in 2050 onafhankelijk te maken van fossiele brandstoffen is de energiereductie van de bebouwde omgeving essentieel. En is dit nu het moment. De recentelijk gepubliceerde voorlopige BENG-regels geven volgens ons te weinig sturing aan de bouwsector en volgt niet de logica van mogelijkheden om de energietransitie binnen de gestelde termijnen betaalbaar en sociaal haalbaar te maken.  Onze aandachtspunten bevatten daarom ook vooral op korte termijn en vanuit ons perspectief haalbare verbeterpunten:

 1. Meetbaarheid
 2. Energiebesparing met een hoogwaardige gebouwschil
 3. Energieverbruik versus energieopwekking
 4. Potentieel integrale aanpak en passiefhuistechnologie
 5. Compact en zongericht ontwerpen
 6. Voorspelbaarheid piekbehoefte
 7. Comfort + gezondheid
 8. Rendement warmtepompen

 

We hebben een vergelijking warmtestromen model M tussenwoning met decentrale ventilatie met WTW en CO2 sturing(D5c) opgezet. Vlnr: met de NTA 8800-validatietool en forfaitair ventilatieverlies; met de NTA 8800-validatietool met werkelijk ventilatieverlies; en met de nZEB-tool.

De middelste berekening laat zien waar de getallen op uit komen als het ventilatieverlies in de BENG 1-berekening niet forfaitair wordt. Afgezien van de te hoge interne warmte en zonnewinst komen de waarden uit de validatietool vrijwel overeen met de nZEB-tool. 

Zie onze volledige reactie samen met Kennisinstituut KERN: Reactie BENG consultatie