NL-DE servicecentrum Gaxel wordt betaalbaar energieneutraal gebouwd

 • 3 mei 2019

De gemeenten Vreden en Winterswijk willen een grensoverschrijdend gebouw ontwikkelen voor mkb-ondernemers. Het Nederlandse AZEB-team zit al vroeg aan tafel want er zijn hoge ambities: kan het energieneutraal? Het klikt tussen de partijen en de ontwikkeling van het zakencentrum wordt één van de voorbeeldstudies van het EU-project. Om de initiatieffase van het servicecentrum Gaxel te ondersteunen met de AZEB-kennis zijn 2 workshops georganiseerd. Dit artikel is deel 1 van een serie van 2.

De belangrijkste focus van de ondersteuning van het EU-project AZEB (Affordable Zero Energy Buildings) is om de gemeenten te helpen bij:

 1. Het maken van een evenwichtig eerste programma van eisen, stap 2 in de AZEB-methodologie: Set balanced requirements
 2. Het bijbehorende validatie en verificatieplan te maken, stap 3: Plan validation and verification
 3. Het opzetten en het uitvoeren van het aanbesteding- en contractproces voor een projectontwikkelaar ten behoeve van de projectrealisatie, stap 6: Decide on project organization.

 

Eerste schets van de locatie en oriëntatie van het gebouw.

Nieuwe methodologie met 27 stappen

De belangrijkste praktische stappen voor een betaalbare BENG zijn in de nieuwe 27 staps methodologie vervat die door AZEB is samengesteld. De eerste twee bijeenkomsten zijn geweest en de waarde van de AZEB-aanpak is in de initiatieffase van het project al voelbaar.

Eerste AZEB workshop: wat heeft de gebruiker nodig?

Op 18 december 2018 stond het perspectief van de gebruiker van servicecentrum Gaxel centraal. Aan deze eerste workshop deed een gevarieerde groep potentiële gebruikers mee om een eerste lijst van belangrijke vereisten en wensen van de gebruiker vast te stellen.

servicecentrum Gaxel

De belangrijkste vraag die we beantwoord wilden hebben was: Wanneer is het project een succes voor de gebruiker? In kleine discussiegroepen beantwoordden de potentiële gebruikers de volgende vragen:

 1. Grensoverschrijdend werken
 • Wat zijn voor jou de belangrijkste kansen om grensoverschrijdend te werken?
 • Hoe kan dit gebouw deze kansen faciliteren?
 • Wat zou dit kunnen betekenen voor het ontwerp van het gebouw en de ruimtes binnen?
 1. Gebruikersscenario’s
 • Beschrijf hoe je werkdagen er ongeveer uitzien: wat doe je in het gebouw, hoeveel en welke mensen zijn erbij betrokken, wat is de ideale route om te komen tot je plek en waar wil je wonen of verblijven?
 • Welke diensten gebruik je?
 • Hoe ziet het gebouw eruit voor medewerkers en voor klanten, zowel van binnen als van buiten?
 • Overweeg scenario’s tijdens (bureau)werk, tijdens pauzes, tijdens een vergadering, et cetera.
 1. De omgeving buiten
 • Wat is belangrijk in de infrastructuur rondom het gebouw?
 • Welke kansen zie je voor de buitenruimte die bij het gebouw hoort?
 • Hoe denk je dat deze buitenruimte waarde kan toevoegen aan het (gebruik van) het gebouw?

Inventarisatie helpt voorbereiden aanbesteding

Uit deze eerste workshop kwam een lijst met een breed scala aan onderwerpen, die de gemeenten in deze fase kunnen helpen bij de voorbereiding van de aanbesteding en het contracteren van een geschikte projectontwikkelaar voor dit project. Later in het project, tijdens de ontwerpfase bijvoorbeeld, kan de gekozen projectontwikkelaar deze lijst gebruiken om verder uit te werken bij het verfijnen van de vereisten voor de ontwerpfase.

servicecentrum Gaxel

‘Wie ruimte huurt moet grensoverschrijdend werken’

Voorbeelden van de onderwerpen die in de workshop zijn genoemd:

 • Wie kantoorruimte in dit gebouw huurt moet voor een groot deel grensoverschrijdende activiteiten hebben
 • Het ontwerp van het gebouw en de bijbehorende infrastructuur moeten passen in het omringende landschap
 • Het ontwerp van het gebouw en zijn ruimtes zowel binnen als buiten moeten spontane bijeenkomsten stimuleren
 • In en rondom het gebouw moeten gemeenschappelijke voorzieningen worden gecreëerd (bijvoorbeeld een receptie, een restaurant en een lounge) om synergie te stimuleren voor de gebruikers
 • Het gebouw moet een informatiepunt bevatten voor specifieke grensoverschrijdende informatie en advies
 • Het gebouw moet goed en gemakkelijk toegankelijk zijn voor mensen met een handicap
 • Het moet open en transparant zijn en daglicht hebben
 • Het klimaat binnen moet comfortabel en gezond zijn (temperatuur, luchtcirculatie, luchtvochtigheid, individuele instellen van parameters)
 • Gebruikte materialen moet uitstoot van giftige stoffen voorkomen

Hoe het verder gaat met servicecentrum Gaxel lees je in deel 2 van dit artikel.

Over AZEB

DNA is niet alleen deelnemer, maar ook coördinator van het EU-project AZEB: Affordable Zero Energy Buildings. Er werken 8 partijen uit 6 EU-landen aan de methodologie die alle bouwdisciplines voor energieneutraal bouwen integreert, van ontwerpfase tot en met oplevering. Het project loopt tot medio 2020. Kijk voor meer info op www.azeb.eu


Netwerkavond: kennismaken met DNA in de bouw

 • 15 maart 2019

Een informatieve en inspirerende netwerkavond voor nieuwe, bestaande en potentiële leden. Wat doet DNA, welke plannen heeft DNA, wie zijn er lid en hoe werken we met elkaar in nationale en internationale projecten? Leuk als je komt!

Pak het podium

Nieuwe DNA-leden krijgen op deze avond het podium om zichzelf en hun bedrijven voor te stellen. Daarnaast is er ruime gelegenheid met elkaar kennis te maken en te netwerken.

Tijdens deze avonden draait het niet alleen om kennismaken. DNA staat bekend om de mate en de diepgang van kennisdelen.

Op de netwerkavond van 10 april gaven Carl-peter Goossen en Louis Draaisma een presentatie over de impact van BENG op nieuwe bouwen.

Van harte welkom op deze netwerkavond

Ben je lid geworden of nog niet op een introductie-avond geweest? Dan ben je van harte welkom. Mensen die overwegen lid te worden en al eens op een expertavond zijn geweest, zijn ook van harte welkom en bestaande leden natuurlijk ook!

Info netwerkavond

Op dit moment is nog geen datum bekend van een volgende bijeenkomst.

Deze pagina wordt regelmatig geüpdatet met nieuwe info en nieuwe data. Is de datum hierboven voorbij? Dan wordt spoedig een nieuwe datum bekend.

Deelname is gratis!

Tip: neem voldoende visitekaartjes mee!

Over DNA in de bouw

DNA – De Nieuwe Aanpak – in de bouw wil duurzaam, gezond en energie-efficiënt (ver)bouwen versnellen. Met projecten en kennisontwikkkeling wakkert DNA innovatie in de bouw- en installatiesector aan. De vereniging heeft ruim 60 leden en groeit continu.


Expertbijeenkomsten betaalbare nZEBs in kennisreeks AZEB

 • 7 maart 2019

Het EU-project AZEB waar DNA aan deelneemt is aan haar laatste jaar begonnen, het project is medio 2017 gestart. Doel is het ontwikkelen van een methode om een betaalbare nZEB te bouwen, 8 partners uit 6 EU-landen werken er aan. Dit proces is inmiddels afgerond: de 27 staps methodologie is gereed! Het project start nu met het ontwikkelen van trainingen, tools en andere kennisoverdracht. Bij DNA zijn de komende maanden 7 expertbijeenkomsten gepland: de AZEB kennisreeks Betaalbare nZEBs. Betaalbaar energieneutraal bouwen wordt de standaard. AZEB bewijst dat het kan. 

Het Europese project AZEB heeft de best practices voor betaalbare nZEBs uit de markt verzameld en de AZEB methodologie ontwikkeld die uit 27 stappen bestaat in 4 projectfasen. Deze kan gebruikt worden door opdrachtgevers en opdrachtnemers om in de energieneutrale nieuwbouw meer waarde te leveren met minder middelen.

Op reguliere wijze aangepakt staan veel nZEBs op dit moment voor een verhoging in de kapitaalkosten. Dit is een grote drempel voor de bouwsector om te starten of om door te gaan met een nieuwe manier van bouwen. Vermindering van de kosten, met behoud van prestaties van het gebouw, kan leiden tot een snellere uitvoering van de Europese richtlijn inzake energie-efficiëntere gebouwen. Dát vormde de inzet van het project AZEB.

Kennisreeks AZEB met 7 bijeenkomsten

In 7 expertbijeenkomsten lichten verschillende Nederlandse AZEB-teamleden de verschillende delen van de methode toe. Deze stappen zijn in 4 hoofdgroepen verdeeld:

 • Initiatief & Ideeën – 6 stappen
 • Ontwerp – 9 stappen
 • Bouw & Uitvoering – 9 stappen
 • Gebruik & Onderhoud – 3 stappen

Betaalbaar energieneutraal bouwen wordt de standaard. AZEB bewijst dat het kan.

 

AZEB bijeenkomst 21 maart

Binnen AZEB is een indicatorenlijst opgesteld voor de prestatie van energieneutrale gebouwen. Tijdens deze expertmeeting in de AZEB kennisreeks op 21 maart 2019 zoemen teamleden Clarence Rose en Harrie Beernink in op belangrijke begrippen en hoe je verwarring hierover voorkomt. Natuurlijk komen ook de BENG-indicatoren aan bod en hun inzetbaarheid voor het opstellen van projectambities. Deelnemers werken samen aan een indicatorenlijst als basis voor het definiëren van een projectambitie. Hoe maak je deze SMART?

Over AZEB en DNA in de Bouw

DNA is niet alleen deelnemer, maar ook coördinator van het EU-project AZEB: Affordable Zero Energy Buildings. Er werken 8 partijen uit 6 EU-landen aan de methodologie die alle bouwdisciplines voor energieneutraal bouwen integreert, van ontwerpfase tot en met oplevering. Het project is in 2017 gestart en duurt tot eind 2019.

Met AZEB hoopt DNA opnieuw een groot aantal spelers in de Nederlandse bouw- en installatiesector te inspireren en te ondersteunen de maatschappelijke waardecreatie te verhogen door beter duurzaam te bouwen. Het Nederlandse AZEB-team bestaat uit Joyce van den Hoek Ostende (projectleider AZEB), Saskia de Jong, Nelleke Nelis, Clarence Rose, Harrie Beernink en Hans Zwiep. DNA in de Bouw was eerder betrokken bij het EU-project om de passiefhuistechnologie in Nederland verder te verspreiden: PassREg.

Horizon 2020 programma

AZEB heeft financiering ontvangen uit het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder nummer 754174. Met AZEB is een bedrag van bijna 2 miljoen euro gemoeid.

Blijf up to date en meld je aan!

De voorlopers in Europa doen mee in dit project: ze zijn opdrachtgever of uitvoerder, of zijn internationaal opererende research-, kennis- en opleidingsinstituten. Betaalbaar energieneutraal bouwen wordt de standaard. AZEB bewijst dat het kan. Wil jij ook bijblijven, bijdragen aan de transformatie van de sector én je verder ontwikkelen, dan is de AZEB kennisreeks niet te missen. Blok de data in je agenda en meld je aan!

>> Binnenkort aanmelden voor nieuwe bijeenkomsten!

 

 

AZEB Affordable Zero Energy Buildings

Onze reactie op de internet consultatie BENG wetgeving

 • 2 maart 2019

Dit is onze reactie samen met Kennisinstituut KERN:

Volgens recent onderzoek van het planbureau voor Leefomgeving zal Nederland de klimaatdoelstellingen voor 2020 niet halen en zit met de handen in het haar hoe dit wel te bewerkstelligen. Vanuit ons perspectief heeft de Nederlandse overheid op het gebied van de bouwregelgeving de afgelopen decennia enorme kansen laten liggen om de energietransitie soepel te laten verlopen. We weten dat de overheid voor een huzarenklus staat om de Nederlandse bouw per 1 jan 2020 van het gas af te laten gaan, de gewijzigde PEF te introduceren en ook nog de BENG regelgeving. En dit terwijl er een grote bouwopgave ligt die niet verstoord mag worden door nieuwe regelgeving.

Maar om Nederland in 2050 onafhankelijk te maken van fossiele brandstoffen is de energiereductie van de bebouwde omgeving essentieel. En is dit nu het moment. De recentelijk gepubliceerde voorlopige BENG-regels geven volgens ons te weinig sturing aan de bouwsector en volgt niet de logica van mogelijkheden om de energietransitie binnen de gestelde termijnen betaalbaar en sociaal haalbaar te maken.  Onze aandachtspunten bevatten daarom ook vooral op korte termijn en vanuit ons perspectief haalbare verbeterpunten:

 1. Meetbaarheid
 2. Energiebesparing met een hoogwaardige gebouwschil
 3. Energieverbruik versus energieopwekking
 4. Potentieel integrale aanpak en passiefhuistechnologie
 5. Compact en zongericht ontwerpen
 6. Voorspelbaarheid piekbehoefte
 7. Comfort + gezondheid
 8. Rendement warmtepompen

 

We hebben een vergelijking warmtestromen model M tussenwoning met decentrale ventilatie met WTW en CO2 sturing(D5c) opgezet. Vlnr: met de NTA 8800-validatietool en forfaitair ventilatieverlies; met de NTA 8800-validatietool met werkelijk ventilatieverlies; en met de nZEB-tool.

De middelste berekening laat zien waar de getallen op uit komen als het ventilatieverlies in de BENG 1-berekening niet forfaitair wordt. Afgezien van de te hoge interne warmte en zonnewinst komen de waarden uit de validatietool vrijwel overeen met de nZEB-tool. 

Zie onze volledige reactie samen met Kennisinstituut KERN: Reactie BENG consultatie


Interviews DNA en AZEB tijdens BouwBeurs Nieuwscafé 2019

 • 29 januari 2019

Woensdag 6 en donderdag 7 februari 2019 was DNA in de bouw met inspirerende verhalen op de BouwBeurs in Utrecht. In het BouwBeurs Nieuwscafé zijn leden geïnterviewd

Ecowijk De Kiem

Woensdag kwam Ecowijk De Kiem aan bod. Vijf consortia van aan vereniging DNA in de Bouw verbonden mkb’ers bouwen hier in totaal 61 woningen. Duurzaam voor mens, aarde en portemonnee – dat is de insteek. Aan tafel in het Nieuwscafé projectleider van De Kiem Frans Westdorp en de bouwers van De Ideale Woning: architect Peter Brouwer (D + B Architecten) en aannemer Jan Kuijpers van Kuijpers Bouw Heteren.

Bouwbeurs Nieuwscafé

Van rechts naar links: Frans Westdorp, Peter Brouwer, Jan Kuijpers en interviewer Frans Reichardt.
Hier de link naar de volledige opname van het gesprek.

EU-project AZEB

Op de donderdag uur gaf projectleider Joyce van den Hoek Ostende een update over AZEB. Vanaf mei 2017 werkt DNA in de Bouw samen met 7 andere Europese partners in het Europese Horizon2020-project Affordable Zero Energy Buildings (AZEB). DNA in de Bouw is coördinator van het project en wil na haar succesvolle deelname in het eerdere PassReg project, hiermee opnieuw de transitie naar een duurzame bouwsector in Nederland positief beïnvloeden.

Hier de link naar de volledige opname van het gesprek.

Bouwbeurs Nieuwscafé

In het BouwBeurs Nieuwscafé hield anchorman Frans Reichardt dagelijks live interviews met bouwers die een stapje extra zetten op de thema’s energieneutraal bouwen, renovatie & transitie, gezonde gebouwen en personeel & veiligheid. De interviews zijn geprogrammeerd door Aannemervak.nl.

 


MKB-ondernemers ontwikkelen woonlastenneutraal renovatiebedrijf

 • 28 januari 2019

Half januari 2019 ondertekenden circa 30 leden van mkb-ondernemersclub DNA in de bouw de intentieverklaring ‘Gezamenlijk werken aan Woonlasten Neutraal Renoveren’. De ondertekening is de aanzet voor de oprichting van een woonlastenneutraal renovatiebedrijf (WNR) dat werkt conform een eigen ontwikkelde methodiek op basis van prestatiegaranties. Bouwprofessionals kunnen deze als franchisee uitvoeren onder de merknaam DNA/WNR ondersteund door een servicebureau. Met het zetten van hun handtekening nemen de leden de uitdaging aan woningeigenaren die renoveren de hoogste waarde te bieden én de grootste zekerheid te geven over hun woonlasten.

De energietransitie in Nederland is een enorme opgave: het energieneutraal renoveren van bestaande woningen gaat te langzaam. De techniek vormt geen enkel probleem, want woningen die zijn voorzien van isolatie, zonnepanelen en warmtepanelen hebben geen gas nodig en worden energieneutraal. De huidige ketensamenwerking in de bouw is een grote complexiteit: die garandeert producten. Het aanpassen van woningen noodzaakt extra financiering. Voor een extra lening moeten bouwpartners de woningeigenaar over de totale prestatie garantie kunnen geven.

Kostenneutrale renovatie ontzorgen

De leden van DNA in de bouw hebben de intentieverklaring ondertekend omdat zij gebruikers en woningeigenaren willen ontzorgen bij kostenneutrale renovatie. Te vaak zien zij dat de gebruikers na een energieneutrale renovatie achteraf toch een hogere maandlast hebben. Meer comfort voor hetzelfde geld is geen loze belofte. In de nabije toekomst gaan zij via het nieuw te ontwikkelen renovatiebedrijf garanties geven op stabiele woonlasten, tot wel 30 jaar. Tegelijkertijd wordt een gezond binnenklimaat gewaarborgd. DNA/WNR heeft ook als doel regionale bouwprofessionals te ondersteunen bij het realiseren van deze garanties.

DNA renovatiebedrijfDe organisatie en processen van het servicebureau DNA/WNR geeft de aangesloten bedrijven vleugels.

 

Businessmodel met prestatiegaranties en lagere kosten

Door de kennis en de berekeningen vooraf te bundelen en te delen kunnen de aangesloten mkb’ers hun prestaties garanderen en de kosten verlagen. Dit bezorgt de deelnemers sneller een businessmodel. DNA in de bouw heeft hiervoor al een aantal bijeenkomsten en kennisuitwisselingen georganiseerd. De aangesloten bedrijven zijn enthousiast over deze mogelijkheid en willen zo snel mogelijk een servicebureau starten.

Franchisestructuur DNA/WNR

Architecten, installateurs, adviseurs, aannemers, onderaannemers en andere bouwprofessionals verbinden zich via een franchisestructuur aan de merknaam DNA/WNR en krijgen toegang tot de ontwikkelde methodiek om woonlastenneutraal te renoveren. Het nog op te richten DNA/WNR-servicebureau ondersteunt hen daarbij. Draaiboeken, berekeningstools, documenten, formulieren en andere tools optimaliseren de processen.

Bouwkostenreductie tot 30% reëel

Zekerheid en lage productiekosten zijn reëel door nieuwe en slimme bouwconcepten die het aanbod vereenvoudigen. Daarbij vergroot centrale inkoop de efficiency en kostenoptimalisatie. DNA/WNR streeft naar een kostenreductie van de directe bouwkosten van 12% tot 30%.

De komende maanden starten enkele voorbeeldprojecten, na de zomer krijgt de bedrijfsvorm formeel inhoud. Kennisinstituut KERN zal als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van projecten en organisatie bewaken.

DNA renovatiebedrijf

Bijna 30 leden van mkb-ondernemersvereniging DNA in de bouw ondertekenden de intentieverklaring om woonlastenneutraal te willen renoveren via een nieuw op te richten renovatiebedrijf.


Bouw 61 energieneutrale woningen ecowijk De Kiem gestart

 • 29 oktober 2018

Met de onthulling van de ontmoetingsboom luidden de Arnhemse wethouder Wonen Ronald Paping en DNA in de bouw-voorzitter Carl-peter Goossen zaterdag 27 oktober 2018 feestelijk de start in van de bouw van 61 energieneutrale woningen in ecowijk De Kiem. Alle woningen voldoen aan de nieuwe bouweisen die pas na volgend jaar van kracht worden. Optimale collegialiteit van de bouwteams was de grondslag voor de ontwikkeling van de ecowijk. Teams van regionale mkb-bedrijven laten er zien dat een nieuwe manier van samenwerking in de bouwsector inclusief een hoog ambitieniveau zeer succesvol kan zijn.

ecowijk De Kiem

Onder toeziend oog van ruim 125 aanwezigen – toekomstige bewoners en andere betrokkenen – ontdeden wethouder Paping (l) en DNA-voorzitter Goossen (r) de ontmoetingsboom van ecowijk De Kiem van een meterslange lap jute.

De gemeente Arnhem gaf DNA de mogelijkheid om de haalbaarheid van ecowoningen in de wijk Schuytgraaf te onderzoeken en kopers te interesseren. Bijna 3 jaar geleden zijn 10 bouwteams in co-creatie gestart met de vormgeving van deze duurzame buurt. Vijf teams hebben hun ontwerp financieel levensvatbaar kunnen maken. De bewoner wordt betrokken bij ontwerp en inrichting van zijn energieneutrale woning én de inrichting van de wijk.
Wethouder Paping en DNA-voorzitter Goossen spraken over en weer hun waardering uit voor elkaars betrokkenheid, vasthoudendheid en ambities een stukje Arnhem meer dan duurzaam te maken, voorbereid op de toekomst én een uitstekend voorbeeld dat hopelijk navolging krijgt.

Energieneutraal, autoluw en gemeenschappelijk groen

In totaal worden 61 woningen gebouwd: De Ideale Woning, Flexus, E+ Wonen, BoGro en het Rode Trap Huis. Ecowijk De Kiem betekent een flinke impuls voor energieneutraal wonen in Arnhem. Voor alle typen woningen was vanaf het prille begin veel interesse voor een huis dat zijn eigen energie opwekt, in een autoluwe wijk met veel groen en met gemeenschappelijke tuinen.
De woningen lopen vooruit op de toekomstige bouwregelgeving en hebben minimale energielasten. Alle woningen voldoen nu al aan de BENG-eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouw) die pas na volgend jaar van kracht worden.

Over DNA in de Bouw en ecowijk De Kiem

Ecowijk De Kiem wordt ontwikkeld door regionale mkb-bouwpartijen die in teamverband collectief samenwerken. Elke groep bestaat uit gespecialiseerde, vaak regionaal werkende bedrijven die duurzaam bouwen. Binnen ieder team is tenminste een daarvan lid van vereniging De Nieuwe Aanpak (DNA) in de Bouw. DNA in de Bouw wil duurzaam, gezond en energie-efficiënt (ver)bouwen versnellen. Met projecten en kennisontwikkkeling wakkert DNA innovatie in de bouw- en installatiesector aan.

ecowijk De Kiem

Tijdens het feestelijke startmoment van ecowijk De Kiem gingen de bewoners op zoek naar hun bouwkavel én hun nieuwe buren.


3 blogs passiefhuisspecialist op sites Installatie en Gawalo

 • 2 oktober 2018

Passiefhuisspecialist Clarence Rose is docent bij stichting KERN en in de aanloop naar de komende Praktijkcursus Energieneutraal bouwen en renoveren gestart met bloggen. Clarence is koploper in dit vakgebied en heeft een heldere visie en een prikkelende pen. Geen wonder dat de vakuitgevers in ons land graag haar teksten plaatsen! DNA en KERN kwamen mede door haar onstuitbare inzet van de grond.

Anders denken om aan de bal te blijven

Hoe blijft de installateur aan de bal bij grootschalige uitrol schilrenovaties? Het feit dat installaties daarbij geen op zichzelf staande zaken meer zijn en de installateur niet meer gewoon alleen zijn ding kan doen is lastig. Omdenken is wel vereist voor de traditionele bouwkolom. Door té snel gasloos gaan door warmtepompen te plaatsen in tochtige woningen, krijgen we snel een vervelende rekening gepresenteerd. Vuistregels werken niet meer en je marges gaan eraan.

Hier lees je de rest van de blog op Installatie.nl

Van gas los? Van energiebehoefte af!

Met de wind van het klimaatakkoord in de zeilen komt ook de installatiesector op gang richting energieneutraal bouwen. Bij de ‘Van het gas los’-maatregelen voeren standalone installatietechnische oplossingen als vanouds de boventoon. Door simpelweg het ene door het andere toestel te vervangen, spannen we het paard achter de wagen.
Alleen met een energetisch hoogwaardige gebouwschil en goed afgestemde installaties komen we in de winter echt van het gas los en blijft wonen betaalbaar.

Lees de blog van Clarence op Installatie.nl

Ventileren: beter met doorstroomventilatie

Balansventilatie in een luchtdicht gebouw kan niet alleen energiezuiniger, stiller en goedkoper. Ook de luchtkwaliteit zelf gaat er nog flink op vooruit. Het is tijd voor doorstroomventilatie.

In een luchtdicht gebouw kun je namelijk beter ventileren. Bij een luchtdichtheid van klasse 3 of beter is het namelijk mogelijk om met weinig ventilatie over- en onderdruk op te bouwen. Tussen de toevoer in verblijfsruimten en afvoerpunten ontstaat dan een effectieve, ongestoorde luchtstroom. Deze ververst de gangen of juist ook ertussenin gelegen verblijfsruimten. Dit wordt cascade- of doorstroomventilatie genoemd.

Hoe dit werkt lees je in de blog van Clarence op Gawalo.nl

Bouwen volgens BENG, NOM of Passiefhuis?
Na de praktijkcursus maak jij van energieneutraal bouwen ook jouw succes!

Energieneutraal bouwen is de nieuwe bouwstandaard, voor nieuwbouw én renovatie. Als je deze essentiële en zeer waardevolle kennis bijspijkert blijf jij aan de bal en hou je de aansluiting met de koplopers in de bouw- en installatiesector. De Praktijkcursus Energieneutraal bouwen en renoveren kan alles voor je veranderen.

Meer informatie over de cursus voor bouwkundigen vind je hier

Meer informatie over de cursus voor installateurs vind je hier


Cursus energieneutraal bouwen voor installateurs start oktober

 • 2 oktober 2018

Technische installaties zijn geen op zichzelf staande zaken in een energieneutraal gebouw. Integendeel, ze zijn deel van de luchtdichte thermische schil. De installateur beseft meer en meer dat wat hij doet en levert er fundamenteel onderdeel van uitmaakt. Integrale kennis is het sleutelwoord om duurzaam, gezond en betaalbaar te bouwen. De driedaagse Praktijkcursus energieneutraal bouwen en renoveren van Kennisinstituut KERN start op 30 oktober in Ede. Installateurs doen er belangrijke kennis op om energieneutrale projecten met succes te realiseren. Bijna gelijktijdig vindt ook een cursus voor bouwkundigen plaats.

Met een correcte bouwkundige aanpak beperkt de energiebehoefte voor verwarming zich tot een tiende (!) van wat tot nu toe gebruikelijk was. Dit betekent serieus omdenken voor de installateur: hoe lager de energiebehoefte, des te kleiner worden de marges.

De driedaagse Praktijkcursus Energieneutraal bouwen en renoveren ondersteunt de installateur de vraagstukken van energieneutraal bouwen en renoveren goed te doorzien. Deze interactieve cursus biedt het volledige overzicht van alle aspecten in een (bijna) energieneutraal gebouw, in BENG, NoM of passiefbouw uitvoering.

warmtebeeldcontrole

Niet meer van deze tijd: een ongeïsoleerde standleiding zorgt in een energieneutraal passiefhuis voor discomfort en condens.

‘Deze leerzame cursus is een must’

Aan de hand van in de bouwpraktijk goed toepasbare wetenschappelijke kennis krijgt de installateur met deze cursus inzicht in de details en gevoel voor de samenhang van de disciplines die bij een betaalbaar energieneutraal passiefhuis een integraal geheel vormen.

Gert-Jan van de Broek, directeur Technisch Installatiebedrijf Toonen B.V. stelde na zijn deelname aan deze cursus tevreden: ‘Als je als installateur in de toekomst wil meedraaien in een bouwteam om een passiefhuis te realiseren, dan is deze leerzame cursus een must.’

Praktische informatie praktijkcursus

De cursusdagen voor installateurs zijn op dinsdag 30 en woensdag 31 en dinsdag 6 november 2018. Bijna gelijktijdig vindt ook een cursus voor bouwkundigen plaats.

De opleiding van het Passive House Institute is voor de Nederlandse markt vertaald en aangepast en wordt gegeven door Kennisinstituut KERN. Wie slaagt ontvangt het internationaal erkende en gewaardeerde certificaat Passiefhuis Vakman. Het examen vindt zaterdag 17 november plaats, voorafgegaan door een gratis examentraining op woensdag 8 november 2018. Deelnamekosten zijn € 860,- en voor het examen € 250,-, cursuslocaties zijn Ede en Arnhem. Meer informatie en aanmelden.

Van experts voor experts

Het is een cursus van experts voor experts, dus echt een praktijkcursus. De docenten zijn doorgewinterde experts op het gebied van energieneutraal bouwen en renoveren, die hun ervaringen graag delen vanuit verschillende specialismen: Clarence Rose vanuit passiefhuistechnologie, Henk Wegkamp vanuit betaalbaar energetisch bouwen en Carl-peter Goossen vanuit zijn werk in integrale ontwerp- en bouwprocessen. Hun enorme ervaring en de voorbeeldprojecten helpen de deelnemers bij de aansluiting op de nieuwe bouwpraktijk.

Isolerende ramen.

Over kennisinstituut KERN

Deze cursus wordt in tientallen landen gegeven aan professionals in de uitvoerende bouw en installatietechniek. De cursus wordt op de Nederlandse markt aangeboden door Kennisinstituut KERN. KERN staat voor Kennisinstituut energetische renovatie en nieuwbouw en is opgericht om de energietransitie in de bouw te versnellen. KERN verzamelt zo compleet mogelijk actuele kennis, stelt deze laagdrempelig beschikbaar en ontwikkelt opleidingen en cursussen.

Bouwen volgens BENG, NOM of Passiefhuis?
Na deze praktijkcursus maak jij van energieneutraal bouwen ook jouw succes!

Energieneutraal bouwen is de nieuwe bouwstandaard, voor nieuwbouw én renovatie. Grijp die uitdaging en pak die nieuwe kansen! Als je deze essentiële en zeer waardevolle kennis bijspijkert blijf jij aan de bal en hou je de aansluiting met de koplopers in de bouw- en installatiesector. Deze cursus kan alles voor je veranderen.

Meer informatie over de cursus voor bouwkundigen vind je hier

Meer informatie over de cursus voor installateurs vind je hier


Eerste AZEB Summerschool laat deelnemers oefenen met nieuwe methodologie

 • 3 september 2018

Op 28 en 29 augustus 2018 vond de eerste editie plaats van de AZEB Summerschool, een try-out om de eerste resultaten van het Europese project voor een breed publiek toegankelijk te maken. De Summerschool liet de deelnemers oefenen met de AZEB nieuwe methodologie voor energieneutrale nieuwbouw. De interesse was hoog; het binnen AZEB ontwikkelde raamwerk om alle deelonderwerpen te ordenen en structureren werd in de training goed ontvangen.

Het Europese project AZEB verzamelt de best practices hiervoor uit de markt en creëert met deze bouwstenen een stap-voor-stap methodologie, die gebruikt kan worden door opdrachtgevers en opdrachtnemers om in de energieneutrale nieuwbouw meer waarde te leveren met minder middelen. De prachtige kleinschalige locatie van de Zoelense Beemd in het landelijke Zoelen zorgde voor een passende duurzame ambiance; veel buiten werken met lekkere biologische hapjes in een warme nazomerzon.

AZEB summerschool

Veel interesse van deelnemers met brede achtergrond

De interesse voor de Summerschool was hoog en de cursus was vol met 15 deelnemers met een brede achtergrond: gemeentes, een woningcorporatie, een strategisch vastgoedexpert, en verschillende architecten en adviseurs. Juist deze diversiteit, en de verschillende perspectieven op de materie die dat met zich mee bracht, bleek een belangrijke succesfactor voor de training. Wat ook goed werkte was de afwisseling tussen inhoudelijke presentaties, gebracht door vijf verschillende experts uit het AZEB team, en zelf oefenen met verschillende instrumenten en hulpmiddelen op basis van een casus.

Klantreis staat centraal

Het binnen AZEB ontwikkelde raamwerk om alle deelonderwerpen te ordenen en structureren werd in de training goed ontvangen. In dit raamwerk staat de klantreis centraal, vertelt AZEB projectleider Joyce van den Hoek Ostende. “We nemen de kritische besluitvormingsmomenten van de klant als uitgangspunt voor alle andere activiteiten en de verschillende adviesproducten in het project.”
De informatiedichtheid in de training was erg hoog en uiteindelijk bleek het belangrijk meer tijd dan gepland te nemen om bepaalde onderwerpen met de deelnemers verder uit te werken. ”We hebben er daarom in goed overleg met de deelnemers voor gekozen niets af te raffelen, maar alles de aandacht te geven die het verdient. Daarom is nu in oktober een extra derde dag gepland voor de resterende onderwerpen.”

Cursus van 2 naar 3 dagen

Dag 1 van de training stond vooral het AZEB raamwerk en de klantreis centraal, alsmede de belangrijkste kosteneffectieve ontwerpprincipes. Op dag 2 is uitgebreid ingezoomd op het aspect waardecreatie, via kennisontwikkeling rondom kritische uitgangspunten voor kostencalculatie gedurende alle projectfasen, door het gebruiken van een instrument om de Total Cost of Ownership in beeld te brengen in relatie tot de overige prestatie-indicatoren van het project (zoals gezondheid, comfort en energieprestatie) en via kennismaking met het proces van Value Engineering. Op dag 3 wordt behandeld hoe je in de bouw meer waarde creëert met minder middelen via integrale samenwerking en procesoptimalisatie.

Binnenkort gepubliceerd op AZEB website

In november zal de complete AZEB methodiek gepubliceerd worden via www.azeb.eu. Naast de huidige ‘live’ training komen nog andere leermaterialen beschikbaar, onder meer via een online leeromgeving, om de kennis rondom deze methodologie te verspreiden. De volgende editie van deze specifieke AZEB training zal drie dagen beslaan en binnenkort gepland worden.

Deelnemen aan de volgende AZEB cursus?

Stuur een mail naar info@dnaindebouw.nl als je interesse hebt deel te nemen aan de volgende cursus (in Nederland). Dan kunnen we je straks al eerste informeren als de informatie daarover bekend is!

AZEB summerschool