Betaalbaar BENG bouwen met de AZEB methode [Vakbeurs Energie]

 • 24 juli 2018

Op woensdag 10 oktober 2018 kun je tijdens de Vakbeurs Energie in Den Bosch deelnemen aan de workshop ‘Betaalbaar BENG bouwen met de AZEB methode’. In deze workshop neemt het Nederlandse AZEB-team je mee in de hoofdlijnen van de Europese integrale methodiek, de eerste versie is deze zomer gereed. Je kunt al meekijken en verkennen!

Vanaf 2020 voldoet elke nieuw gebouwde woning verplicht minimaal aan de BENG norm: een Bijna Energie Neutraal Gebouw. Een verhoogd comfort en een gezond binnenklimaat is niet vanzelfsprekend wanneer de BENG norm bepalend wordt. Ook wordt de nadruk verplaatst van investeringskosten naar levenscycluskosten. Traditionele werkwijzen en kennis zijn straks niet meer toereikend.

Ga mee met AZEB op een korte BENG klantreis

De workshop wordt gegeven door enkele Nederlandse AZEB-teamleden en vindt plaats tussen 10.30 en 13.00 uur. Ga mee op een korte klantreis door het bouwproces. We onderzoeken wat de kansen en uitdagingen in de periode na 2020 zijn voor de bouw- en installatiesector. Je verkrijgt inzicht waar op dit moment vaak nog meerkosten ontstaan bij BENG bouwen, hoe deze voorkomen kunnen worden, waar waarde kan worden toegevoegd en hoe je als opdrachtgever én opdrachtnemer straks het verschil maakt omdat je hoogwaardige en betaalbare (bijna) energieneutrale gebouwen creëert.

Begin augustus gaat de gratis online voorregistratie van Vakbeurs Energie 2018 open.

Vakbeurs Energie 2018


TIP voor de installateur: AZEB workshop Elektro en Installatie Vakbeurs 2018 | 11 september

Over AZEB

Het project AZEB, “Affordable Zero Energy Buildings”, wordt gefinancierd door de Europese Unie via Horizon 2020 programma. Met het programma is bijna 2 miljoen euro gemoeid. Aan AZEB werken 8 organisaties mee vanuit 6 landen; een universiteit en drie kennisinstituten, een organisatie voor sociale woningbouw, een grote internationale aannemer, een kleine aannemer/ontwerpbureau en een vereniging voor kleine en middelgrote ondernemers in de bouwsector: DNA in de Bouw! DNA is tevens de coördinator van het project. Meer informatie is te vinden op: www.azeb.eu.

Disclaimer: de informatie in dit artikel is een product van het AZEB projectteam. Noch de Europese Commissie noch het Agentschap EASME kunnen op enigerlei wijze verantwoordelijk worden gesteld voor gebruik dat wordt gemaakt van de inhoud hiervan.

foto: Wienerberger


Workshop: Betaalbaar BENG bouwen met AZEB; de kansen voor de installateur

 • 5 juli 2018

Op dinsdag 11 september geeft het Nederlandse AZEB team tijdens de Elektro en Installatie Vakbeurs 2018 in Hardenberg een workshop over de kansen die de installateur heeft een betaalbare BENG te realiseren met de AZEB methodiek. Dit is de nieuwe integrale methode die het EU-project AZEB ontwikkelt om betaalbaar energiezuinig te bouwen met meer waarde voor minder geld.

Vanaf 2020 voldoet elke nieuw gebouwde woning verplicht minimaal aan de BENG norm: een Bijna Energie Neutraal Gebouw. Een verhoogd comfort en een gezond binnenklimaat is niet vanzelfsprekend wanneer de BENG norm bepalend gaat worden. Ook wordt de nadruk verplaatst van investeringskosten naar levenscycluskosten.

Welke rol kan de installateur, aannemer, architect of adviseur nemen in het bouwproces om de prestaties van een BENG te garanderen voor de klant en dan ook nog met aanvaardbare (levenscyclus-)kosten? Welke nieuwe kennis is hiervoor eigenlijk nodig?

AZEB is een project van DNA in de Bouw

Het EU project AZEB (Affordable Zero Energy Buildings) loopt tussen mei 2017 en oktober 2019 en ontwikkelt met 8 partners uit 6 landen een integrale methodiek om betaalbaar een BENG te ontwikkelen, die de gewenste prestaties levert op elk relevant vlak: energie, comfort, gezondheid, milieu en financieel. De eerste versie van deze methodologie is vanaf zomer 2018 gereed. In Nederland is vereniging DNA in de Bouw projectpartner en tevens projectleider.

Inhoud van de AZEB workshop

In deze workshop op de Elektro en Installatie Vakbeurs nemen we je mee in de hoofdlijnen van de AZEB methodologie en we onderzoeken wat deze werkwijze impliceert voor de rol van installatie-adviseur en installateur: wat zijn kansen en wat zijn bijzondere uitdagingen in de periode die voor ons ligt? Ga met het AZEB team mee op klantreis door het bouwproces en verkrijg inzicht waar op dit moment meerkosten ontstaan bij de ontwikkeling van BENG, hoe deze voorkomen kunnen worden, waar waarde kan worden toegevoegd en hoe je als installatie-adviseur of installateur verschil kunt maken in het creëren van hoogwaardige en betaalbare (bijna) energieneutrale gebouwen.

De gratis workshop vindt plaats op de eerste beursdag 11 september en duurt van 14 tot 16 uur.

 

 

Sprekers / trainers: Joyce van den Hoek Ostende

Joyce van den Hoek OstendeSpecialist op het gebied van samenwerking en verduurzaming van de bouwsector. Joyce is procesregisseur en professioneel trainer in onderwerpen als integraal ontwerpen, procesregie, systems engineering en asset management. Werkt voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de infra- en B&U-sector. Namens DNA in de Bouw projectleider van het Europese project AZEB.

Harrie BeerninkEn Harrie Beernink

Energieadviseur in de bouw voor ondernemingen, overheid en onderwijs. Harrie werkt zowel in concrete bouwprojecten als op het gebied van beleidsontwikkeling. Integrale denk- en werkwijze en ruime ervaring in zowel Nederland als Duitsland. Harrie heeft daardoor een unieke positie om de sterke kanten van beide benaderingen verder door te ontwikkelen. Harrie is tevens ontwikkelaar van een beslissingsondersteunend instrument om de total cost of ownership in beeld te brengen in relatie tot de overige prestatie-indicatoren van een BENG, zoals comfort, gezondheid en milieu. Lid van het Nederlandse AZEB projectteam met speciale aandacht voor contextuele invloeden op kostenontwikkelingen.

>> Hier meld je je aan voor de gratis workshop <<

 

Voor een bezoek aan Elektro en Installatie Vakbeurs, en de bijeenkomsten, heb je een geldig entreebewijs nodig. Via deze link kun je een gratis entreebewijs aanvragen: www.evenementenhal.nl/weekvandeinstallateur Op die pagina word je om een registratiecode gevraagd, deze code kun je invullen: 61825127.

TIP: AZEB workshop Vakbeurs Energie 2018 | 10 oktober

 

Over AZEB

Het project AZEB, “Affordable Zero Energy Buildings”, wordt gefinancierd door de Europese Unie via Horizon 2020 programma. Met het programma is bijna 2 miljoen euro gemoeid. Aan AZEB werken 8 organisaties mee vanuit 6 landen; een universiteit en drie kennisinstituten, een organisatie voor sociale woningbouw, een grote internationale aannemer, een kleine aannemer/ontwerpbureau en een vereniging voor kleine en middelgrote ondernemers in de bouwsector: DNA in de Bouw! DNA is tevens de coördinator van het project. Meer informatie is te vinden op: www.azeb.eu.

Disclaimer: de informatie in dit artikel is een product van het AZEB projectteam. Noch de Europese Commissie noch het Agentschap EASME kunnen op enigerlei wijze verantwoordelijk worden gesteld voor gebruik dat wordt gemaakt van de inhoud hiervan.


AZEB Summerschool 2018: meer grip op prestaties in BENG projecten

 • 4 juli 2018

Het EU-project AZEB verzamelt de beste beschikbare oplossingen voor BENG gebouwen en integreert deze in de nieuwe AZEB methodiek (Affordable Zero Energy Buildings). Die geeft besluitvormers en experts concrete handvatten om zeer energiezuinig te bouwen met meer waarde voor hetzelfde of zelfs minder geld. DNA in de Bouw is AZEB projectpartner en organiseert op 28 en 29 augustus de AZEB Summerschool, exclusief én diepgaand. In een kleine groep maak je kennis met de nieuwe AZEB methodiek. Je krijgt meer grip op prestaties en kunt daarna kosteneffectiever besluiten nemen over BENG projecten.

Welke keuze je ook maakt NOM, aardgasloos, passief of actief bouwen, de vraag van de klant blijft uiteindelijk: ‘welke waarde krijg ik voor mijn geld?’ Centraal staat het kosteneffectief ontwikkelen van een gebouw dat energiezuinig, comfortabel en gezond is. Niet alleen nu maar ook de komende 30, 50, of zelfs 100 jaar. Een succesvol kosteneffectief project houdt bij het ontwikkelen van gebouwen rekening met de gehele levenscyclus van het gebouw. Hierdoor stijgt de tevredenheid van de eindgebruikers en krijgt het geïnvesteerd kapitaal een hoger rendement.

Het kan: betaalbaar energieneutraal bouwen

Bij het doel te bouwen met meer waarde voor minder geld gaat het niet alleen om het hanteren van de juiste technische uitgangspunten en ontwerpprincipes, maar ook over project- en procesoptimalisaties in de gehele levenscyclus. Betaalbaar energieneutraal bouwen, het kan en de eindgebruiker neemt daarbij een centrale rol in. Het EU-project AZEB loopt tot eind 2019, maar de eerste versie van de AZEB methodiek is deze zomer al beschikbaar. Voor een korte preview van de inhoudelijke componenten: Set of solutions for Affordable Zero Energy Buildings.

AZEB Affordable Zero Energy Buildings

Foto van een internationale AZEB-partnermeeting: 5 nationaliteiten om de tafel!

Doelgroep van de AZEB Summerschool

In de AZEB Summerschool streven we naar een gemengde groep van zowel professionele opdrachtgevers als inhoudelijke experts en procesbegeleiders. Wil je meer grip op de balans tussen levenscyclus kosten, energieprestatie, milieuprestatie en prestaties op comfort en gezondheid in projecten? Dan is de AZEB Summerschool een goede investering! In deze tweedaagse reis bezoek je alle hoogtepunten van de AZEB methodiek. Er kunnen 15 personen deelnemen.

Deelname kost slechts € 380 + € 16,19 servicekosten = € 396,19. Dit bedrag is exclusief 21% btw.

Dit bedrag kan zo laag blijven omdat de AZEB Summerschool mede wordt gefinancierd door het EU project AZEB. Het aantrekkelijke tarief is zelfs inclusief catering: vergaderarrangement, lunch op beide dagen en borrel en diner op dag 1. De tweedaagse vindt plaats in Zoelen (vlakbij Tiel).

Dag 1: dinsdag 28 augustus – van 09.30 tot 20.00 uur
Dag 2: woensdag 29 augustus – van 09.30 tot 16.00 uur

Ga mee op (klant-)reis met de AZEB-methodiek en je krijgt in jouw BENG bouwprojecten meer grip op de prestaties in kosten, comfort, gezondheid en milieu!

 

AZEB Affordable Zero Energy Buildings

Inhoud van de tweedaagse AZEB Summerschool

De volgende thema’s staan centraal:

Blok 1. Van nZEB naar AZEB

Welke kostendrijvers zien we per projectfase voor een nZEB in vergelijking met een standaard gebouw en welke stakeholders kunnen deze kostendrijvers op welke manier beïnvloeden? Wat zijn de hoofdlijnen van de AZEB methodologie, hoe verloopt de klantreis en hoe creëer je een gebalanceerde set van prestatie-indicatoren voor een AZEB? Hoe meet je de prestaties op de geambieerde indicatoren gedurende het project?

Blok 2. Samenwerking, contract en prestatiegarantie voor AZEB

Welke samenwerkingsvormen zijn het meest effectief voor het creëren van AZEBs? Hoe stimuleer je deze manier van samenwerken via de gekozen contractering? Wat is het effect van verschillende contracttypen op de samenwerking en hoe kun je prestatiegarantie vormgeven voor een AZEB?

Blok 3. Waardecreatie en kosten voor AZEBs

Van sturen op investeringskosten naar sturen op levenscycluskosten. Value Engineering als methodiek om waarde te verhogen en kosten te verlagen bij het ontwikkelen van een AZEB.

Blok 4: Kosteneffectieve Ontwerpprincipes voor AZEB

Welke ontwerpprincipes zijn bepalend voor de set van prestaties van een AZEB-gebouw (kosten, energie, comfort, gezondheid, milieu)?

Blok 5. Tooling voor AZEB

Welke hulpmiddelen zijn beschikbaar voor het maken van afwegingen en voor de besluitvorming gedurende de verschillende fasen van het project? Oefenen met enkele tools uit de toolbox.

Werkvorm: mix van korte en krachtige theorie en veel praktijk

De Summerschool is uitermate interactief en bestaat uit een mix van korte en krachtige theorie en veel praktijk. Aan de hand van concrete casuïstiek oefen je met de verschillende elementen van de methodiek, je ervaart de samenhang tussen de verschillende onderdelen en je vertaalt de leerstof naar de eigen praktijk.

Trainers / docenten van het NL AZEB team

Joyce van den Hoek OstendeHoofdtrainer: Joyce van den Hoek Ostende

Specialist op het gebied van samenwerking en verduurzaming van de bouwsector. Joyce is procesregisseur en professioneel trainer in onderwerpen als integraal ontwerpen, procesregie, systems engineering en asset management. Werkt voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de infra- en B&U-sector. Namens DNA projectleider van het Europese project AZEB.

Harrie BeerninkHarrie Beernink

Energieadviseur in de bouw voor ondernemingen, overheid en onderwijs. Harrie werkt zowel in concrete bouwprojecten als op het gebied van beleidsontwikkeling. Integrale denk- en werkwijze en ruime ervaring in zowel Nederland als Duitsland. Harrie heeft daardoor een unieke positie om de sterke kanten van beide benaderingen verder door te ontwikkelen. Harrie is tevens ontwikkelaar van een beslissingsondersteunend instrument om de total cost of ownership in beeld te brengen in relatie tot de overige prestatie-indicatoren van een BENG, zoals comfort, gezondheid en milieu. Lid van het Nederlandse AZEB projectteam met speciale aandacht voor contextuele invloeden op kostenontwikkelingen.

Nelleke NelisNelleke Nelis

Specialist Bouwen, Wonen en Gebruikers. Bouwkundige met jarenlange ervaring in het verbeteren van bouwprojecten vanuit bewonersperspectief. Lid van het Nederlandse AZEB projectteam met speciale aandacht voor de klantreis en het creëren van gebruikersgerichte prestatie-indicatoren.

Clarence RoseClarence Rose

Expert in energieneutrale bouw en passiefbouw. Initatiefnemer, mede-oprichter en bestuurslid van Vereniging DNA in de Bouw en Stichting KERN. Frontrunner op het gebied van integraal denken en werken in de energieneutrale bouw. Lid van het Nederlandse AZEB projectteam met speciale aandacht voor kosteneffectieve ontwerpprincipes en voor prestatiegarantie in de bouw.

Hans ZwiepHans Zwiep

Kostendeskundige en energieadviseur. Ervaring binnen grote en kleine bouwprojecten en als docent cost engineering op de Haagse Hogeschool. Lid van het Nederlandse AZEB projectteam met speciale aandacht voor ontwikkelen van goede kostenparameters gedurende de levenscyclus van een AZEB project.

Locatie AZEB Summerschool

Zoelense Beemd, Beemdsestraat 1a, 4011 BV Zoelen, www.zoelensebeemd.nl, (0344) 701 042.
De B&B heeft enkele gastenkamers beschikbaar, er kan ook worden gekampeerd.
Op 5 min. rijden ligt hotel Tiel.

Dag 1: dinsdag 28 augustus – van 09.30 tot 20.00 uur
Dag 2: woensdag 29 augustus – van 09.30 tot 16.00 uur

Deelname aan de AZEB Summerschool is aantrekkelijk geprijsd! De tweedaagse is volledig verzorgd met vergaderarrangement, lunch op beide dagen en borrel en diner op dag 1. Een eventuele overnachting is niet inbegrepen.

Deelname kost slechts € 380 + € 16,19 servicekosten = € 396,19. Dit bedrag is exclusief 21% btw.
Indien je overhoopt verhinderd bent kun je een collega kosteloos je plaats laten innemen.

Neem voor meer informatie contact op met Harrie Beernink van het NL-team AZEB, post@groenerbouwen.nl

Ga mee op (klant-)reis met de AZEB-methodiek en je krijgt in jouw BENG bouwprojecten meer grip op de prestaties in kosten, comfort, gezondheid en milieu.

>> De summerschool is vol, aanmelden niet meer mogelijk! <<

 

Het project AZEB, “Affordable Zero Energy Buildings”, wordt gefinancierd door de Europese Unie via het Horizon 2020 programma. Met het programma is bijna 2 miljoen euro gemoeid. Aan AZEB werken 8 organisaties mee vanuit 6 landen; een universiteit en drie kennisinstituten, een organisatie voor sociale woningbouw, een grote internationale aannemer, een kleine aannemer/ontwerpbureau en een vereniging voor kleine en middelgrote ondernemers in de bouwsector: DNA in de Bouw! DNA is tevens de coördinator van het project. Meer informatie is te vinden op: www.azeb.eu.

Disclaimer: de informatie in dit artikel is een product van het AZEB projectteam. Noch de Europese Commissie noch het Agentschap EASME kunnen op enigerlei wijze verantwoordelijk worden gesteld voor gebruik dat wordt gemaakt van de inhoud hiervan.


AZEB-workshop Renovatiebeurs: meer waarde voor minder geld

 • 22 juni 2018

Zonder de inbreng en inzet van bewoners kunnen we klimaatverandering niet tegengaan en de transitie naar gasloos wonen niet maken. De gebruiker stond daarom centraal in de workshop die Nelleke Nelis en Harrie Beermink, deelnemers vanuit DNA in het EU-project AZEB, tijdens de Renovatiebeurs 2018 gaven, eind mei in Den Bosch. De workshop ‘Meer waarde voor minder geld’ was een kijkje in de keuken van het Europees project AZEB: Affordable Zero Energy Buildings. Twee onderdelen van de NZEB-methodologie in wording zijn gepresenteerd.

In het project AZEB (Affordable Zero Energy Buildings) werken acht partijen uit zes EU-landen aan de NZEB-methodologie die alle bouwdisciplines voor energieneutraal bouwen integreert, van ontwerpfase tot en met oplevering.Vanuit Nederland is DNA in de bouw projectpartner en tevens projectleider. De nieuwe methodologie moet leiden tot meer kostenefficiëntie bij energieneutraal bouwen en ook voor de gebruiker tot meer waarde voor minder geld.

Klantreis en lifecycle kostenberekening

De twee tijdens de workshop gepresenteerde onderdelen vormen een belangrijk onderdeel van de methodologie. Om te beginnen wordt met behulp van een klantreis de gebruiker/bewoner in de NZEB-methodologie centraal gezet. Aan de hand van deze klantreis worden de wensen en knelpunten van een bewoner meegenomen in de methodologie.
Het tweede element van de methodologie bestaat uit een lifecycle kostenberekening met een focus op kosten, comfort en gezondheid. Door de kosten uit te rekenen van de totale levenscyclus van een gebouw ontstaat er inzicht voor gebruiker van de werkelijke waarde van energiebesparende maatregelen.

AZEB affordable zero energy buildings
AZEB-teamlid Harrie Beernink in gesprek met workshop-deelnemers.

Workshop rekent met 3 situaties

Tijdens de AZEB-workshop in Den Bosch zijn aan de hand van een woning uit 2010 drie verschillende situaties zichtbaar gemaakt:

 • Een waarbij er niets aan de woning is veranderd
 • De situatie waarbij de woning met enkele energiebesparende maatregelen een labelsprong maakte
 • Een waarbij de woning op het verplichte nieuwbouwniveau in 2020 (BENG/NZEB) is gebracht

De verschillen tussen de standaard benadering van terugverdientijden voor energiebesparende maatregelen en de gepresenteerde methode was voer voor een levendige discussie.

Integraal is beter en goedkoper

Voorafgaand aan de workshop gaf DNA/AZEB-teamlid Saskia de Jong op het hoofdpodium een korte introductie over het project dat tot eind 2019 duurt en ging DNA-voorzitter Carl-peter Goossen in op de aanstaande grote omwenteling: alles wordt BENG. Dat noodzaakt een compleet andere kijk op bouwen. We keken altijd naar investeringen, nu gaat het om investeringen + exploitatie. Carl-peter rekende voor: een integrale aanpak door minder bedrijven bespaart minimaal de helft aan investeringen. AZEB onderzoekt de optimalisatie van die aanpak, voor nieuwbouw én renovatie. Integraal is beter en goedkoper. Dat is nieuw voor Nederland en ook voor Europa.

AZEB affordable zero energy buildings
AZEB-teamlid Saskia de Jong

Eerste bouwstenen NZEB-methodologie in kaart

In het AZEB-rapport ‘Set of Solutions for Affordable Zero Energy Buildings‘ is bestaande kennis in Europa over NZEB in 1 document overzichtelijk bij elkaar gebracht. Het rapport bevat de eerste bouwstenen voor de NZEB-methodologie en geeft een samenvatting van de belangrijkste geïdentificeerde kostendrivers voor NZEB-gebouwen in vergelijking met traditionele gebouwen. Er zijn drie soorten oplossingen geïdentificeerd die de levenscycluskosten van NZEB’s optimaliseren:

 • Duidelijke prestatie-indicatoren over kosten, energie, comfort, gezondheid en milieu
 • Kostenoptimale technische en energieconcepten
 • Methoden voor het optimaliseren van processen binnen de keten

Deze oplossingen zijn de bouwstenen voor de NZEB-methodologie en ze worden geïntegreerd in de stapsgewijze richtlijn om NZEB’s met meer waarde te bouwen voor minder geld. Het Engelstalige rapport is hier te downloaden.

 

AZEB affordable zero energy buildings


Bouwstenen voor Europese NZEB methodologie in kaart gebracht

 • 16 mei 2018

Vanaf 2020 is de uitdaging voor de hele EU om betaalbaar te bouwen met hoge energienormen. Met dit perspectief ontwikkelt het EU-project AZEB (Affordable Zero Energy Buildings) de methode om bijna-energieneutrale gebouwen (NZEB’s) te realiseren met meer waarde voor minder geld. Extra uitdaging: hij moet eenvoudig te gebruiken zijn door elke belanghebbende in alle bouwfasen. De eerste bouwstenen zijn in een overzicht van kostendrivers en drie soorten oplossingen nu al beschikbaar als gratis download. Op 23 mei 2018 geeft het Nederlandse AZEB-team van vereniging DNA in de Bouw tijdens de Renovatiebeurs 2018 een presentatie en een interactieve workshop.

In het AZEB-rapport ‘Set of Solutions for Affordable Zero Energy Buildings‘ is bestaande kennis in Europa over NZEB in 1 document overzichtelijk bij elkaar gebracht. Het rapport bevat de eerste bouwstenen voor de NZEB-methodologie en geeft een samenvatting van de belangrijkste geïdentificeerde kostendrivers voor NZEB-gebouwen in vergelijking met traditionele gebouwen. Er zijn drie soorten oplossingen geïdentificeerd die de levenscycluskosten van NZEB’s optimaliseren: 1. duidelijke prestatie-indicatoren over kosten, energie, comfort, gezondheid en milieu, 2. kostenoptimale technische en energieconcepten en 3. methoden voor het optimaliseren van processen binnen de keten. Deze oplossingen zijn de bouwstenen voor de NZEB-methodologie en ze worden geïntegreerd in de stapsgewijze richtlijn om NZEB’s met meer waarde te bouwen voor minder geld. Het Engelstalige rapport is hier te downloaden.

AZEB op de Renovatiebeurs 2018
Het Nederlandse AZEB-projectteam geeft een presentatie tijdens de Renovatiebeurs over het project op woensdag 23 mei om 13 uur: ‘Meer waarde voor minder geld’. Daarna gaat DNA-voorzitter Carl-peter Goossen in op de aanstaande grote omwenteling: alles wordt BENG. Dat noodzaakt een compleet andere kijk op bouwen. De gebruiker staat centraal in de NZEB-methodologie. Zonder de inbreng en inzet van bewoners kunnen we klimaatverandering niet tegengaan en de transitie naar gasloos wonen niet maken. In de aansluitende interactieve workshop om 14 uur laat de klantreis van een particuliere opdrachtgever zien hoe de wensen en knelpunten van een bewoner de pijlers van de methodologie bepalen. Vooraf aanmelden kan via deze aanmeldlink.

Optimalisatie bouwproces dé kans
Hoewel elk nieuw gebouw vanaf eind 2020 bijna energienul moet zijn volgens de Europese wetgeving, is het huidige ontwikkelingstempo te laag. Een van de oorzaken is dat het als te duur wordt beschouwd. Het optimaliseren van processen om bestaande en bewezen oplossingen volledig te integreren wordt gezien als de grootste kans voor succesvol energieneutraal bouwen. AZEB streeft naar een aanzienlijke kostenbesparing van nieuwe NZEB’s door integrale procesoptimalisatie in alle bouwfasen.

Horizon 2020 programma
AZEB heeft financiering ontvangen uit het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder nummer 754174. Met AZEB is een bedrag van bijna 2 miljoen euro gemoeid.

Over AZEB en DNA in de Bouw
Vereniging De Nieuwe Aanpak in de Bouw (DNA) is niet alleen deelnemer, maar ook coördinator van het EU-project AZEB: Affordable Zero Energy Buildings. Er werken 8 partijen uit 6 EU-landen aan de methodologie die alle bouwdisciplines voor energieneutraal bouwen integreert, van ontwerpfase tot en met oplevering. Het project duurt 30 maanden tot eind 2019.

Met AZEB hoopt DNA opnieuw een groot aantal spelers in de Nederlandse bouw- en installatiesector te inspireren en te ondersteunen de maatschappelijke waardecreatie te verhogen door beter duurzaam te bouwen. Het Nederlandse AZEB-team bestaat uit Joyce van den Hoek Ostende, Saskia de Jong, Nelleke Nelis, Clarence Rose, Harrie Beernink en Hans Zwiep. DNA in de Bouw was eerder betrokken bij het EU-project om de passiefhuistechnologie in Nederland verder te verspreiden: PassREg.

 


Sociale Innovatie in circulaire uitvraag

 • 25 september 2017

Stichting Pioneering, innovatieplatform voor de bouw, start samen met woningcorporatie De Woonplaats uit Enschede in september met een Masterclasstraject Circulair Bouwen in combinatie met een uitvraag van De Woonplaats.

Bij deze bijzondere wijze van uitvragen volgen deelnemers na inschrijving eerst op zes verschillende dagen ’s ochtends hoorcolleges. ’s Middags gaan de verschillende bedrijven vervolgens met de theorie samen aan het werk met de concrete uitvraag van woningcorporatie De Woonplaats. Hierbij zullen medewerkers van De Woonplaats samen optrekken met de deelnemende bedrijven. Aan het einde van het Masterclasstraject zullen één of meer consortia een aanbieding maken en zal De Woonplaats een selectie maken. DNA lid D&B Architecten doet mee (Peter Brouwer en Alex Braakhekke) en een deel van de procesbegeleiding ligt bij DNA lid Het Schippershuis (Joyce van den Hoek Ostende).

Pioneering streeft ernaar om net als bij het DNA project De Kiem alle deelnemers die zich inzetten te integreren in het eindresultaat. Hoe dat proces er precies uit gaat zien zal, eveneens net als bij De Kiem, onderweg samen verder ontdekt worden. Ook vanuit ons Europees project AZEB wordt meegekeken wat wij in deze niet-gangbare wijze van uitvragen en samenwerking tegenkomen, hoe het eindresultaat beïnvloed wordt en wat wij daarvan als bouwsector kunnen leren. Meer informatie vind je op de website van Pioneering.


AZEB website is live

 • 31 augustus 2017

Vanaf mei 2017 werkt DNA in de Bouw samen met 7 andere Europese partners in het Europese Horizon2020-project Affordable Zero Energy Buildings (AZEB). DNA in de Bouw is coördinator van het project en wil na haar succesvolle deelname in het eerdere PassReg project, hiermee opnieuw invloed nemen in de transitie naar een duurzame bouwsector in Nederland. Samen met de internationale partners en een groot netwerk van Nederlandse stakeholders werkt DNA komende drie jaar aan de kostenreductie van energieneutrale nieuwbouw. Met als belangrijkste bovenliggend doel dat heel bouwend Nederland de energieneutrale bouwwijze als regulier gaat zien, en standaard in ieder project toepast. We hopen en verwachten dat onze inspanningen opnieuw een significante bijdrage zullen leveren aan deze belangrijke transformatie van de sector.

In juni hebben de partners elkaar voor het eerst ontmoet in Eindhoven. Twee intensieve dagen legden de basis voor ons werk de komende maanden en versterkten de relatie tussen de partners. Nederland zal zich in deze eerste periode vooral richten op de inventarisatie van kansen voor kostenreductie op het gebied van Life Cycle Analysis (LCA), Lean/procesoptimalisatie, value engineering en prestatiegarantie. Van deze bijeenkomst is een leuk filmpje gemaakt wat een indruk geeft van sfeer en inhoud.

Deze maand is ook de website van AZEB live gegaan. Daarop is veel informatie te vinden over het project, haar doelstellingen en werkwijze, alsmede over de verschillende deelnemende partners. Kom ook eens kijken wat we doen!  www.azeb.eu


Presentaties NZEB Symposium 2017 bekend

 • 31 augustus 2017

Op 24 oktober aanstaande organiseert Pixii, hét Belgisch kennisplatform voor energieneutraal bouwen, het NZEB Symposium 2017 in Bluepoint in Antwerpen, België. Deze 16e editie is nu voor het eerst in samenwerking met DNA in de Bouw. Vanuit de overtuiging dat Nederland en België veel van elkaar kunnen leren!

Het symposium is al jaren toonaangevend als het gaat om kennisdeling op hoog niveau. Onderzoekers en praktijkmensen vinden elkaar hier om van elkaar te leren en samen verder te ontwikkelen. Jaarlijks bezoeken zo’n 200 professionals dit symposium, die genieten van de vernieuwende inzichten, de verrassende resultaten, en de verdiepende gesprekken in ongedwongen sfeer. DNA gunt ook de Nederlandse bouwsector een symposium als dit, dat zich onderscheid van de ons bekende congressen door haar grondigheid en diepgang in de presentaties, en heeft zich daarom bij de organisatie aangesloten.

Thema’s in 2017 zijn Intelligente Renovatie, Slimme Wijken en Wijkrenovatie en Circulair Bouwen. In totaal zijn er 16 verschillende bijdragen geselecteerd, waarvan 7 Nederlandse: onder meer emeritus professor Jos Lichtenberg, twee bijdragen vanuit Arcadis en onze eigen Carl-peter Goossen.

Meer informatie over het congres is te vinden op https://www.nzeb.be/. Daar kun je je ook inschrijven. DNA-leden krijgen korting op het inschrijfgeld.


DNA coördineert Europees project rondom kosteneffectieve energieneutrale nieuwbouw

 • 23 mei 2017

De bouwsector lijkt het gestelde doel niet te gaan halen in Europa. Hoewel de nieuwbouw vanaf 31 december 2020 volgens Europese regelgeving bijna energieneutraal dient te zijn, is het huidige tempo van ontwikkelingen in de bouwsector te laag. Eén van de vastgestelde oorzaken hiervan is dat (bijna) energieneutrale nieuwbouw als te duur wordt gezien. Europa heeft daarom een ruime Horizon 2020 subsidie beschikbaar gesteld voor internationale samenwerkingsverbanden die een goed plan hebben om de Europese bouwsector te helpen om de kosten te reduceren in de (bijna) energieneutrale nieuwbouw.

DNA is sinds 1 mei 2017 coördinator van het Europese project A-ZEB: Affordable Zero Energy Buildings. Met in totaal 8 partners uit 6 landen wordt in dit 30 maanden durende project een integrale methodologie ontwikkeld om kosteneffectief energieneutraal te bouwen. Bestaande technische, procesmatige en beleidsmatige oplossingen worden verzameld, doorontwikkeld en geïntegreerd. Vervolgens worden trainingsprogramma’s gemaakt voor verschillende doelgroepen in de bouwsector om zich deze kennis eigen te kunnen maken. Deze worden via bestaande en nieuwe online en offline platforms verspreid. De partners zijn divers: drie kennisinstituten, een universiteit, een woningcorporatie, een middelgrote en een grote aannemer en wij als vertegenwoordiger van de MKB duurzame ondernemer in de bouw. De partners komen uit Italië, Spanje, Bulgarije, Duitsland, Frankrijk en Nederland. Door de hoge diversiteit aan context, achtergrond en competenties wordt veel verwacht van de kruisbestuiving.

Een centrale plek voor de mens in de technische projectontwikkeling

De Nederlandse inbreng zal zich in het bijzonder richten op kosten- en waardenoptimalisatie via procesoplossingen en methodieken. Denk daarbij aan onder meer aan de inzet van procesregie, ketenintegratie, lean, value engineering en systems engineering. Er zijn al meerdere mooie voorbeeldprojecten in Nederland waar hiermee gewerkt is en waarvan de lessons learned ontsloten kunnen worden voor een breder publiek.

 

 

Daarbij zal specifieke aandacht uitgaan naar het explicieter verbinden van de technische oplossingen met de eigenlijke vraag van de gebruiker: welke (extra) waarden leveren de technische prestaties van het kosteneffectieve, energieneutrale gebouw voor de gebruiker? Waar wordt deze uiteindelijk nu werkelijk blij van? De technische oplossing is in essentie een middel om die waarden te realiseren. Regelmatig echter, zeker als techneuten, verwarren we het middel met het doel. Energieneutraal is niet het doel. Wel bijvoorbeeld comfort, gezondheid, veiligheid en het voortbestaan van onze planeet en maatschappij. Hoe kunnen we de mens en zijn levensbehoeften, zijn verlangens, weer een centrale plek geven in de “technische” projectontwikkeling? En hoe kan dit inzicht ons verder helpen om bereidheid te creëren in de markt om te investeren in energieneutrale nieuwbouw?

 

DNA hoopt vele belanghebbenden in de Nederlandse bouwsector de komende jaren te betrekken bij deze opgave en te inspireren en verrijken met de resultaten uit dit internationale project.

 


Oproep presentaties Nederlands-Vlaams NZEB symposium

 • 13 mei 2017

Jouw presentatie op 24 oktober 2017 op het gerenommeerde NZEB symposium in Antwerpen? Voor de 16e keer organiseert Kennisplatform Energieneutraal Bouwen Pixii (voorheen Passiefhuis Platform) dit event en dit jaar voor het eerst samen met vereniging DNA in de Bouw. Abstracts over intelligente renovatie, slimme wijken, wijkrenovatie en circulair bouwen kunnen tot 11 juni 2017 worden ingediend.

Het NZEB symposium is een toonaangevend podium in België dat wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van energieneutraal bouwen met elkaar verbindt. Met de Nederlands-Vlaamse samenwerking tussen DNA en Pixii krijgt het nu een internationaal karakter.

Een wetenschappelijk comité beoordeelt de abstracts op basis van de graad van innovatie, het wetenschappelijke karakter, de praktijk- en doelgroepgerichtheid en de marktpotentie. Bij een positieve evaluatie presenteert de inzender het onderwerp op het NZEB symposium op 24 oktober in Antwerpen en via een artikel in het symposiumboek (zie voor een indruk het symposiumboek 2016). Presentaties en teksten worden ook digitaal beschikbaar gesteld op de website. Abstracts kunnen tot 11 juni worden ingediend. Hier is te lezen aan welke voorwaarden dat moet voldoen.

De ‘slimme GEIT’-award wordt uitgereikt voor de beste bijdrage rond het thema gebouw, energie-efficiëntie, innovatie of techniek. Deze is vorig jaar voor het eerst uitgereikt, aan Marc Delghust van de UGent.

Internationale samenwerking symposium energieneutraal bouwen

In België gebeurt veel op het gebied van energieneutraal bouwen, enkele regio’s zijn koploper in Europa. Dat geldt ook voor onderzoek op dit vlak en Pixxi is er een spil in. DNA heeft eerder met Pixii samengewerkt in het Europese project PassReg. Het NZEB symposium is een toonaangevend podium dat wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van energieneutraal bouwen met elkaar verbindt. In Nederland bestaat dat niet op dit niveau van diepgang en niet met deze focus. DNA in de Bouw is verheugd om opnieuw met Pixii samen te werken om internationale kennisuitwisseling over energieneutraal bouwen en renoveren te stimuleren.

Meer dan 200 bouw- en installatieprofessionals verzamelen zich elk jaar op het NZEB symposium om hun ervaringen in energieneutraal bouwen te delen en om de nieuwste trends, technieken en baanbrekend onderzoek te ontdekken. Het symposium wordt ook bezocht door Nederlandse deelnemers. DNA hoopt dat de samenwerking leidt tot nog meer sprekers en deelnemers uit Nederland en dat de kennisuitwisseling tussen beide landen zo verder gestimuleerd wordt.