What’s in a name? Definities en indicatoren voor kostenoptimale BENG-gebouwen

AZEB-kennisreeks

Bij het ontwerp en de realisatie van energieneutrale projecten ontstaat vaak ruis binnen het projectteam en de betrokken partijen over de betekenis van termen. Gedurende de ontwerp- en uitvoeringsfase genomen beslissingen moeten kunnen worden getoetst aan gemaakte afspraken om beoogde ambities te kunnen halen. Dit lukt alleen met de juiste opstelling van indicatoren, met eenduidige en toetsbare afspraken.

Binnen het Europese project AZEB over betaalbaar energieneutraal bouwen heeft het DNA-team in samenwerking met andere Europese partners een indicatorenlijst opgesteld voor de prestatie van energieneutrale gebouwen. Deze indicatoren beslaan alle domeinen van een goed functionerend energieneutraal duurzaam gebouw: energiebehoefte, kosten, gezondheid, comfort, bruikbaarheid ect. Zij vormen belangrijke ingrediënten in het verificatie- en validatieplan, opgesteld om projectambities daadwerkelijk te realiseren.

Tijdens deze expertmeeting zoemen wij in op belangrijke begrippen en hoe je verwarring hierover kunt voorkomen. Natuurlijk komen ook de BENG-indicatoren aan bod en hun inzetbaarheid voor het opstellen van projectambities. Welke indicatoren spelen nog meer een rol bij energieneutrale gebouwen?

Deelnemers werken samen aan een indicatorenlijst als basis voor het definiëren van een projectambitie. Hoe maak je deze SMART, simpel, realistisch en vooral meetbaar?

Voor opdrachtgevers, maar ook voor ondernemers die tevreden klanten als de grootste winst beschouwen.

AZEB.eu: betaalbaar energieneutraal bouwen met een hoogwaardige kwaliteit

Sprekers: Clarence Rose en Harrie Beernink

Inloop 19:00 uur, start 19:15 uur. Zorg dat je op tijd bent, vanaf de portier van Industriepark Kleefse Waard heb je nog 5-10 min. nodig om bij het Powerlab te komen.