Steenwijk

Transformatie en herbestemming van een oude leegstaande school naar 9 grondgebonden woningen. Herbestemmen is een intrinsieke duurzame toegevoegde waarde. Behoud van culturele, maatschappelijke en emotionele waarden en het reduceren van sloopafval.