Particuliere opdrachtgevers in Lunteren hadden met een lokale aannemer en architect een traditioneel ontwerp gemaakt dat juist voldeed aan Bouwbesluit (EPC=0,4). Omdat zij zich hierbij niet senang voelden, hebben zij DNA-lid Plushuis om advies gevraagd.

Nicolaas van Everdingen van Plushuis kwam met het voorstel om binnen de beperkte ruimte die er nog was het ontwerp aan te passen. Hij verving het bakstenen buitenblad met spouw door een volledige schilisolatie met afwerking van stucwerk. Zo steeg de isolatiewaarde fors maar bleef hij binnen het bouwvlak en het bouwbudget. Door daarnaast extra aandacht te besteden aan de luchtdichtheid en aan zonwering en nachtventilatie, zou de energiezuinigheid van het ontwerp aanmerkelijk verbeteren. Tenslotte is het zadeldak vervangen door een mansarde kap, waarmee meer inhoud bij een kleiner netto oppervlak is bereikt.

De Rabobank wilde een extra Nul-op-de-meter hypoheek van € 27.000 verstrekken op voorwaarde dat het ontwerp een EPC van 0,0 zou hebben, met aanvullend een opwekcapaciteit van tenminste 3.150 kWh per jaar aan duurzame elektriciteit. Ook moest er een Prestatiegarantie afgegeven worden voor 10 jaar door de aannemer. Dit project wordt het allereerste Nul-op-de-meter nieuwbouw project van Nederland waaraan de Rabobank deze hypotheek heeft verleend.

Omdat de aannemer geen ervaring heeft met luchtdicht bouwen is de expertise van DNA-lid Peter van der Kleij ingeroepen. Hij heeft samen met de aannemer een plan gemaakt om op zo praktisch mogelijke manier de luchtdichtheid naar een hoger niveau te brengen door een goed plan van aanpak en training-on-the-job van de werknemers. Met de controles op de bouw wordt ingezet op kwaliteitsborging. Ook wordt halverwege en bij oplevering een blowerdoor-test gedaan om te testen of de afgesproken luchtdichtheid gehaald wordt.

Plushuis wist dat voor het afgeven van de Energieprestatie Garantie een EPC berekening niet zou volstaan, en vroeg daarom DNA-collega René de Brouwer van Evanston Consulting om met het BENG2020 rekenmodel dit ontwerp nauwkeurig door te rekenen. Hierdoor is de aannemer maximaal ondersteund bij het afgeven van de Prestatiegarantie.

Er is gekozen voor een all-electric installatieconcept, met een lucht/water warmtepomp en een zonneboiler met een grote buffertank, om in de toekomst als het salderen mogelijk wegvalt, zo flexibel mogelijk te kunnen inspelen op schommelingen in de energieprijzen, en zoveel mogelijk eigen energie zelf in te zetten. De binnen-unit van de warmtepomp en de buffertank is in de berging geplaatst, met een zeer korte leiding naar zowel de badkamer als de verdelers voor de vloerverwarming. Hierdoor blijft maximale ruimte in de bijkeuken over, en wordt de interne warmtelast in de zomer verminderd. De indak-zonnepanelen liggen op het dak van het woonhuis en de indak-zonnecollectoren op het dak van de berging.

Verder stelde de hypotheekverstrekker de eis dat de aannemer de prestatiegarantie (energie, voldoende frisse lucht, jaarrond juiste temperaturen) voor 10 jaar zou garanderen. Dat is gelukt met achtereenvolgens de lucht/water warmtepomp, zonneboiler en WTW systeem uit het Green-Igloo concept van Thercon/Orcon en indak zonnepanelen door Zonnecomfort.

De prestaties van de woning worden natuurlijk nauwkeurig gemonitord. Plushuis zal periodiek deze prestaties bespreken met de opdrachtgevers, zodat bijgestuurd kan worden als dat nodig is.

Toelichting Altijd Lente ontwerpfilosofie

Plushuis hanteert bij alle advieswerkzaamheden als leidraad de ‘Altijd Lente’ ontwerpfilosofie. Door geen concessies te doen aan comforteisen (licht, lucht & leven) wordt het gevoel van ‘Altijd Lente’ jaarrond het beste gegarandeerd. In deze video licht Nicolaas van Everdingen dit toe: https://www.youtube.com/watch?v=AEJBl0j_eK0

DNA leden:
Bouwmanagement: Plushuis (Nicolaas van Everdingen)
Advies en metingen luchtdichtheid: Ingenieursbureau Van der Kleij (Peter van der Kleij)
Energieberekeningen: Evanston Consulting (René de Brouwer)