De gemeente Arnhem gaf DNA in de bouw de mogelijkheid om de haalbaarheid van ecowoningen in de wijk Schuytgraaf te onderzoeken. In 2016 zijn 10 bouwteams vanuit DNA in co-creatie gestart met de vormgeving van een duurzame buurt op een vooraf bepaalde locatie. Vijf teams hebben uiteindelijk hun ontwerp financieel levensvatbaar kunnen maken voor 61 woningen in ecowijk De Kiem. Het project is door DNA is geïnitieerd en door de 5 bouwteams gerealiseerd met de bewoners. Die waren namelijk al vroeg betrokken bij ontwerp en inrichting van hun energieneutrale woning én de inrichting van de wijk.

Eind oktober 2018 ging de bouw van ecowijk De Kiem officieel van start. Alle woningen voldoen aan de nieuwe BENG-bouweisen. Optimale collegialiteit van de bouwteams was de grondslag voor de ontwikkeling van de ecowijk. Teams van regionale mkb-bedrijven – aangevoerd door DNA-leden – hebben laten zien dat een nieuwe manier van samenwerking in de bouwsector inclusief een hoog ambitieniveau zeer succesvol kan zijn. Dat dit gelukt is, is te danken aan de vasthoudendheid, overtuiging en inspiratie van de initiatiefnemers. Arnhem wordt er weer een stukje duurzamer door en nog beter voorbereid op de toekomst.

ecowijk De Kiem

Energieneutraal, autoluw en gemeenschappelijk groen

In totaal zijn 61 woningen gebouwd: De Ideale Woning, Flexus, E+ Wonen, BoGro en het Rode Trap Huis. Ecowijk De Kiem betekent een flinke impuls voor energieneutraal wonen in Arnhem. Voor alle typen woningen was vanaf het prille begin veel interesse voor een huis dat zijn eigen energie opwekt, in een autoluwe wijk met veel groen en met gemeenschappelijke tuinen.

De woningen lopen vooruit op de toekomstige bouwregelgeving en hebben minimale energielasten. Alle woningen voldeden ruim voor de inwerkingtreding al aan de BENG-eisen.

ecowijk De Kiem

Onder toeziend oog van ruim 125 aanwezigen – toekomstige bewoners en andere betrokkenen – ontdeden wethouder Ronald Paping en DNA-voorzitter Carl-peter Goossen de ontmoetingsboom van ecowijk De Kiem van een meterslange lap jute dat de officiële start van de bouw markeert op 27 oktober 2018..

Samen met toekomstige bewoners

Ecowijk De Kiem is gerealiseerd door bouwspecialisten en bewoners. Zij werken op een aantal vlakken van duurzaamheid samen. Niet alleen het huis, maar ook de buitenruimte is gezamenlijk vormgegeven. DNA gebruikte hiervoor speciale creatieve werkvormen en vertaalde dit naar een gemeenschappelijke visie en ontwerp. Bewoners en bouwers gaven ook samen invulling aan de stedenbouwkundige aanzet van de gemeente Arnhem.