blank
blank

Grotius Towers Den Haag

In Den Haag wordt het project Grotius Towers gerealiseerd door Provast. In twee woontorens komen 655 huurappartementen, waaronder 114 sociale huurwoningen.

De twee torens gaan, met een hoogte van 120 en 100 meter, zichtbaar bijdragen aan de Haagse skyline. De duurzame gebouwen krijgen gevels van natuursteen en hout, een transparante commerciële plint met onder meer horeca en dienstverlening en een ondergrondse parkeergarage. De Grotius I en II vormen bovendien het startpunt van de complete make-over van het gebied ten oosten van het Centraal Station, inclusief het deels overkappen van de Utrechtsebaan en het doortrekken van voetgangersroute richting Bezuidenhout.

Voor een luchtdichte en brandvertragende detaillering in de gevel is onze HARDCAST® FSR 40 toegepast. heeft in Groesbeek een nieuwbouwwoning voor een 0-op-de-meter gerealiseerd. De woning is  uitgevoerd in houtskeletbouw, is damp-open en gemaakt met natuurlijke bouwmaterialen. Verwarming en warm water wordt opgewekt met een warmtepomp. Via warmteterugwinning van de ventilatielucht wordt ca, 95% van de warmte die het huis verlaat, teruggewonnen. Zeer energiezuinig en heel comfortabel.

blankblank

Brandveilig detailleringen met brandvertragende butyltape

Om brandverspreiding als gevolg van branddoorslag vanuit de gevel zoveel mogelijk te verhinderen, zijn brandveilige kierafdichtingen een doorslaggevende factor. Om branddoorslag te beperken innoveert HARDCAST® met een kwalitatief hoogwaardige brandvertragende butyltape. De butyltape heeft brandklasse B en maakt het mogelijk om rondom kozijnen een luchtdichte en brandveilige detaillering  te realiseren.

De brandvertragende butyltape FSR 40 laat alternatieve producten op het gebied van brandbestendigheid en rook-en druppelvorming ver achter zich. In Europees vastgelegde testen wordt bepaalt hoe producten reageren op hitte en de mate waarin ze bijdragen aan een snelle uitbreiding van een brand. De tape vertoonde in geen van de testen vlamoverslag en een erg beperkte bijdrage aan de brand. In de praktijk komt het er op neer dat het product door deze testresultaten als “heel moeilijk brandbaar” is te kwalificeren.

Naast de brandbaarheid (brandklasse) wordt ook de klassering voor rookontwikkeling en druppelvorming bepaald. Brandende druppels zijn een direct gevaar voor personen (bijvoorbeeld reddingswerkers) en voor het ontstaan van nieuwe brandhaarden op andere plaatsen.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende klassen waarbij HARDCAST® FSR 40 de hoogste klassering haalt betreffende druppelvorming en op het gebied van rookvorming. Een geringe rookproductie en geen productie van druppelvorming als gevolg van brandende delen.