In 2018 besloot DNA in de bouw in te zetten op woonlastenneutrale renovaties voor het mkb. Leden van de vereniging willen gebruikers en woningeigenaren ontzorgen bij kostenneutrale renovatie. Te vaak zien zij dat de bewoner na een energieneutrale renovatie achteraf toch een hogere maandlast heeft. Meer comfort voor hetzelfde geld is geen loze belofte. In de nabije toekomst gaan DNA-leden via het nieuwe renovatiebedrijf WNR met een eigen ontwikkelde methodiek garanties geven op stabiele woonlasten, tot wel 30 jaar. Tegelijkertijd wordt een gezond binnenklimaat gewaarborgd. 

DNA/WNR heeft ook als doel regionale bouwprofessionals te ondersteunen bij het realiseren van deze garanties. Bouwprofessionals kunnen de methodiek als franchisee uitvoeren onder de merknaam DNA/WNR ondersteund door een servicebureau. Half januari 2019 ondertekenden circa 30 DNA-leden de intentieverklaring ‘Gezamenlijk werken aan Woonlasten Neutraal Renoveren’. Met het zetten van hun handtekening nemen de leden de uitdaging aan woningeigenaren die renoveren de hoogste waarde te bieden én de grootste zekerheid te geven over hun woonlasten.

DNA renovatiebedrijf

Tempo renovaties versnellen

De energietransitie in Nederland is een enorme opgave: het energieneutraal renoveren van bestaande woningen gaat te langzaam. De techniek vormt geen enkel probleem, want woningen die zijn voorzien van isolatie, zonnepanelen en warmtepanelen hebben geen gas nodig en worden energieneutraal. De huidige ketensamenwerking in de bouw is een grote complexiteit: die garandeert alleen producten. Het aanpassen van woningen noodzaakt extra financiering. Voor een extra lening moeten bouwpartners de woningeigenaar over de totale prestatie garantie kunnen geven.

Businessmodel met prestatiegaranties en lagere kosten

Door de kennis en de berekeningen vooraf te bundelen en te delen kunnen de aangesloten mkb’ers hun prestaties garanderen en de kosten verlagen. Dit bezorgt de deelnemers sneller een businessmodel. DNA in de bouw heeft hiervoor al een aantal bijeenkomsten en kennisuitwisselingen georganiseerd.

Zekerheid en lage productiekosten zijn reëel door nieuwe en slimme bouwconcepten die het aanbod vereenvoudigen. Daarbij vergroot centrale inkoop de efficiency en kostenoptimalisatie. DNA/WNR streeft naar een kostenreductie van de directe bouwkosten van 12% tot 30%.

Franchisestructuur DNA/WNR

Architecten, installateurs, adviseurs, aannemers, onderaannemers en andere bouwprofessionals verbinden zich via een franchisestructuur aan de merknaam DNA/WNR en krijgen toegang tot de ontwikkelde methodiek om woonlastenneutraal te renoveren. Het DNA/WNR-servicebureau ondersteunt hen daarbij. Draaiboeken, berekeningstools, documenten, formulieren en andere tools optimaliseren de processen.
Kennisinstituut KERN zal als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van projecten en organisatie bewaken.

Aanhaken bij innovatieprogramma MMIP

DNA heeft voorjaar 2019 een subsidie aanvraag gedaan bij het MMIP (Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s). Doel van MMIP is een aardgasvrije gebouwde omgeving door de energierenovaties op te schalen. Met een subsidie kan DNA het servicebureau DNA/WNR opzetten voor woonlastenneutraal renoveren en innoveren op het gebied van de keten, garantie en risicobeheersing. We kregen terug dat we te klein zijn en dat we een aantal aanvullende technische zaken niet voldoende kunnen innoveren. We kregen huiswerk mee.

We zijn gaan onderzoeken met welk consortium we een samenwerking kunnen opzetten, want DNA zet alles op alles om hieraan te kunnen meedoen. We kunnen gaan samenwerken met het BTIC (Bouw en Techniek Innovatie Centrum). Wij blijken een welkome aanvulling en andersom! Zij kunnen voor de schaalvergroting zorgen zodat wij ons project in 1,5 jaar tijd op de rit kunnen hebben EN met een subsidie waarmee wij prima kunnen werken. Zeker op onderwerpen als keteninnovatie krijgen we juist meer mogelijkheden, meer subsidie en een groter landelijk draagvlak.

Dit kan met name mkb-bedrijven een boost geven en vooral als ze al energiezuinig verbouwen. Zij kunnen straks een offerte bieden die klanten nooit zullen afslaan omdat de neutrale woonlasten gegarandeerd gehaald worden.

Nu al hebben leden van DNA in de bouw 12 appartement complexen in portefeuille die woonlastenneutraal gerenoveerd worden. Door de waarborgfondsen in de verschillende gemeenten en regio’s is er een potentieel van 20.000 appartementen in ons land die woonlastenneutraal gerenoveerd kunnen worden als we ze actief gaan benaderen.

Stand van zaken eind 2019: we doen mee in IEBB

Via BTIC zijn we uiteindelijk  terechtgekomen bij IEBB, waarvoor zij het initiatief nam. Dit project Integrale Energietransitie Bestaande Bouw is een samenwerking van ruim 125 bedrijven en organisaties die betaalbare en gebruikersvriendelijke renovatieconcepten gaan ontwikkelen.

We hebben een voorstel gemaakt om hierin mee te doen en eind 2019 hoorden we dat dit is goedgekeurd en dat met WNR meedoen in IEBB! DNA kan nu in de versnelling om de bouw te helpen versnellen. Wij werken mee in één van de 9 thema’s: keteninnovatie. Deze participatie faciliteert en versnelt de coöperatie WNR (Woonlastenneutrale Renovatie) die bouwteams helpt met prestatiegaranties die bewoners stabiele woonlasten geven.

Het ‘WNR-steigerteam’ is met de eerste opzet en uitwerkingen aan de slag. Dit zijn de kwartiermakers binnen de vereniging: Carl-peter Goossen, Frans Westdorp, Harrie Beernink, Clarence Rose, Harmen Bouwstra, Mons Stolper, Walter van Steenis en Egbert de Jong, van links naar rechts op deze foto.

WNR renovatie