azeb

Betaalbaar energieneutraal: DNA met AZEB op de Renovatiebeurs

Op de Renovatiebeurs 2019 heeft DNA in de bouw de kersvers ontwikkelde AZEB-methologie gepresenteerd. Energieneutraal bouwen en renoveren kent hogere initiële kosten en een grotere complexiteit en risico op ontwerp- en uitvoeringsfouten dan traditioneel bouwen. De AZEB-methodologie is het antwoord, dit 17 stappenplan is een roadmap voor alle bij de bouw betrokken stakeholders om hoogwaardige betaalbare energieneutrale gebouwen te ontwikkelen. Vier DNA AZEB-teamleden verzorgden de presentatie.

De hogere initiële kosten, complexiteit en risico’s werden door de circa 65 aanwezigen in de zaal ook als belemmeringen benoemd voor energieneutrale projecten. Als antwoord hierop presenteerde EU-projectleider Joyce van den Hoek Oostende in een vogelvlucht de AZEB-methodologie waarmee je wél kunt komen tot een betaalbaar energieneutraal project. Dit 17 stappenplan is een roadmap voor alle bij de bouw betrokken stakeholders.

azeb

Meer en overtuigend communiceren

Hoe kom je in een bouwopgave tot de hoogste kwaliteit tegen de minste kosten voor de klant? Essentieel is een goede informatiestroom. Niet alleen de ontwerpende en uitvoerende bouwpartijen maar juist de klant zelf speelt een cruciale rol in het geheel. Saskia de Jong gaf sprekende voorbeelden voor duidelijker en overtuigende marketing en communicatie met de klant. Het AZEB-proces begint met een andere manier van opdrachtgeven.

Geldstroom op gang brengen

Ook financiering is een bottleneck. Clarence Rose benadrukte dat het meer een kwestie van organiseren en afspraken is. Het geld is er, als we het willen, en de kosten voor energietransitie in de bouw zijn in 23 jaar terugverdiend. Wat ons let zijn politiek-bureaucratische hordes. Het Assener Servicekostenmodel in een sprekend voorbeeld van hoe een gemeente, bank, aannemer en opdrachtgever (VvE) met de nodige adviseurs de geldstroom op gang kunnen brengen die nodig is voor de energetische renovatie. Dit financieringsmodel is inmiddels gekopieerd door andere Nederlandse gemeentes en maakt in potentie een hoogwaardig energetische renovatie mogelijk voor (bijna) alle VvE-appartementen in Nederland – met behoud van dezelfde woonlasten.

Lange termijn schaal voor betaalbaarheid

In dergelijke oplossingen is de lange termijn-scope de juiste schaal voor betaalbaarheid, zo vertelde Harrie Beernink. Hij laat een TCO-model zien (Total Cost of Ownership), ontwikkeld binnen AZEB, voor de analyse van zowel kosten, maar ook materiële en andere aspecten van waarde zoals comfort en sociale componenten. Uiteindelijk gaat duurzaamheid pas op als wij graag in dit gebouw willen zijn omdat het er behaaglijk is en mensen zich op hun gemak voelen. Maar ook omdat het weinig onderhoud vergt en andere problematiek geeft. Energiereductie is een van de vele aspecten die binnen de 17 stappen mee wegen.

azeb

Een deel van het NL AZEB-team op de Renovatiebeurs, v.l.n.r. Saskia de Jong, Harrie Beernink, Joyce van den Hoek Ostende en Clarence Rose.

2020 AZEB jaar voor kennisoverdracht

Het laatste jaar van AZEB focust op het uitrollen van de methodologie in lesmateriaal – onder meer via e-learning – en tal van andere kennisoverdracht. De methodologie is (in het Engels) te downloaden op: https://azeb.eu/methodology/

Share this story!