goud in de stad excursie den bosch

Excursie per fiets door Den Bosch met Goud in de Stad

Op een zonnige middag verzamelden zich 16 nieuwsgierige deelnemers bij de roltrap van de hoofdingang van het Centraal Station in Den Bosch. Deze excursie bracht professionals uit de bouw- en woningsector samen om de thema’s herstructureren, sloop/nieuwbouw, transformatie en vervangen/optoppen in de praktijk te bekijken. Deze thema’s waren eerder onderzocht in het project ‘Ruimte Zat in de Stad’ bij DNA in de bouw in 2023. De werkgroep Goud in de Stad (GidS) organiseerde de excursie.

De deelnemers waren afkomstig van onder andere de gemeente Tiel en de Betuwse woningcorporaties Kleurrijk Wonen en Thius. Zij stapten om 14.30 uur op de fiets en reden richting de buurt Boschveld. Hier lag de focus op de herstructurering van de wijk Spoorzone en transformatieprojecten. Medewerkers van de afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente Den Bosch gaven uitleg over hun aanpak en ervaringen. De groep deed ook Boschgaard aan, een particulier initiatief in De Graafse Wijk onder begeleiding van architectuur Superuse van Césare Peeren. Hier zijn verschillende typen woningen met buurtfuncties te vinden: betaalbare woningen, een gezamenlijke binnentuin met kas en een wooncomplex gebouwd van restmaterialen. Zie de foto hieronder:

blank

Sloop en nieuwbouw in Gestelse buurt

De volgende stop was de Gestelse buurt, waar sloop en nieuwbouw centraal stonden. De deelnemers zagen de resultaten van zes vernieuwde appartementengebouwen, een project van woningcorporatie BrabantWonen in samenwerking met de bewoners. In de algemene ontmoetingsruimte van een van de gebouwen hielden de deelnemers een pauze. Césare Peeren, Bahman Laké (Brabant Wonen) en Carl-peter Goossen (BouwNext) gaven een presentatie over hun aanpak van de bezochte projecten.

Onder de inspirerende leiding van Alma Kennis, die de hele excursie als gids fungeerde, werden de laatste ontwikkelingen in de gemeente Den Bosch verkend. Rond 18.00 uur eindigde de excursie weer bij het Centraal Station, waar de deelnemers hun OV-fietsen inleverden. Tijdens de afsluitende borrel in Brasserie Bolwerk praatte de groep na over de inspirerende ervaringen.

Dit smaakt naar meer!

Iedereen was het erover eens: de excursie was een groot succes en smaakte naar meer. De opgedane inzichten en gedeelde ervaringen zullen zeker bijdragen aan toekomstige projecten. De wens om deze excursie te herhalen, werd door alle deelnemers uitgesproken.

Met de lessen en ervaringen van deze dag op zak, kijkt Goud in de Stad uit naar nieuwe excursies en projecten. Deze dag was een prachtig voorbeeld van hoe samenwerking en uitwisseling van kennis kunnen bijdragen aan de verbetering en vernieuwing van stedelijke omgevingen. Goud in de Stad is een initiatief van DNA-leden landschapsarchitect Alma Kennis en architecten Vincent van Bruggen, Carl-peter Goossen en Egbert de Jong.

Wat is Goud in de Stad?

Goud in de Stad richt zich op duurzame stedelijke ontwikkeling. Het programma faciliteert kennisdeling en samenwerking tussen verschillende partijen, zoals gemeenten, woningcorporaties, architecten en bouwbedrijven. GiDS biedt een platform voor innovatieve oplossingen en best practices op het gebied van stedelijke vernieuwing. Met speciale aandacht voor herstructurering, sloop/nieuwbouw, transformatie en vervanging/optopping. Door activiteiten zoals deze excursie per fiets wil Goud in de Stad toekomstbestendige en leefbare steden realiseren. Over dit initiatief vind je hier meer informatie.

Door Egbert de Jong

Share this story!