Goud-in-de-Stad

Goud in de Stad nieuw initiatief van DNA

‘Goud in de Stad’ is een aanpak geïnitieerd door leden van DNA in de bouw. Wij vinden dat de stad planmatig benaderd moet worden op zoek naar kansen die we agenderen voor de aanpak. Juist die integrale aanpak is rijkdom; wonen, leven, klimaat, omgeving en mobiliteit zijn onlosmakelijk verbonden met de toekomst. Dat dit alles in samenhang gebeurt is onze tweede natuur. Want wij hebben niet alleen verstand van duurzaam bouwen en renoveren, maar ook alle kennis, vaardigheden, creativiteit en expertise in huis om de broodnodige integraliteit te borgen.

Vandaag de dag zien we ons geconfronteerd met een aantal grote en complexe vraagstukken. Twee daarvan komen door ons initiatief bij elkaar en wel op een bijzondere plek: de stad. Daarom is juist dat ons motto: ‘Goud in de Stad’!

Een lezing van Reimar von Meding van KAW architecten heeft leden van DNA in de bouw geïnspireerd de handschoen op te pakken om zijn onderzoek ‘Ruimte zat in de stad’ samen te voegen met haar eigen kennis over duurzaam en circulair bouwen. Volgens het team van KAW architecten is er ruimschoots plek voor nieuwe woningen in de stad gebouwd tussen 1950 en 1980. Het overgrote deel van de totaal geraamde behoefte van 1 miljoen woningen lijkt er te realiseren door aanpassing van bestaande woningen, slim inbreiden, herstructureren en het helen van nieuwe rafels.

En toen ging de sneeuwbal rollen!

De expertmeeting ‘Ruimte zat in de Stad’ door DNA in de bouw samen met S-TEC in Tiel in maart 2023, heeft geleid tot de Werkgroep Verduurzamen Rivierenland. Onder leiding van Johan Jonker van S-TEC boog een groep DNA-leden zich over de vraag op welke manier de duurzame (her)ontwikkeling van Rivierenland ‘aangevlogen’ kan worden. De stad Tiel was hierbij studieobject om te verkennen hoe een en ander binnen het bestaande stedelijk weefsel kan worden vormgegeven. Een belangrijke conclusie was al snel dat alles staat of valt met integraliteit. Een kerngroep heeft deze voorstudie vertaald in een missie, die de naam Goud in de Stad (GidS) heeft gekregen.

Goud in de Stad

Met Goud in de Stad doorpakken in 2024

In 2024 wil DNA doorpakken met GidS. Het onderzoek verdiepen en verbreden, de groep vergroten en ermee naar buiten treden. Daarom is het een terugkerend onderwerp op de jaarkalender van de vereniging. Ook zullen we regelmatig op de site van ons laten horen. De domeinnaam ‘Goud in de Stad’ is inmiddels vastgelegd. Nu gaan we de website vullen!

GidS-werkgroepleden zijn landschapsarchitect Alma Kennis, Vincent van Bruggen (architect, inspirator, energietransitie) en architecten Egbert de Jong en Carl-peter Goossen.

Share this story!