Carl-peter Goossen, Egbert de Jong, Harmen Bouwstra en Clarence Rose, verwekomen Hjalmar Bakker, Alma Kennis en Gerard den Ouden in het DNA-bestuur. December 2023

bestuur DNA

Bestuur DNA in de bouw op volle sterkte

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 7 december 2023 nam Esther Schenkelaars afscheid als bestuurslid van DNA in de bouw. Tijdens dezelfde vergadering werden drie nieuwe bestuursleden geïnstalleerd. Naast Carl-peter Goossen (voorzitter), Egbert de Jong (penningmeester), Harmen Bouwstra en Clarence Rose maken Hjalmar Bakker, Alma Kennis en Gerard den Ouden nu deel uit van het bestuur. Zij stellen zich hier in het kort voor.

Hjalmar Bakker

Ik ben vader van drie kinderen, getrouwd met Mirte en woonachtig in Gameren in de Bommelerwaard. Na een loopbaan van ruim 20 jaar binnen de glaswereld ben ik in 2019 gaan werken voor de firma Roto Frank. Deze Duitse familieonderneming is gespecialiseerd in de toelevering van bouwcomponenten zoals dakramen, zoldertrappen en raam- en deurbeslag. Met ruim 6.000 medewerkers, 18 productielocaties en 42 verkoopkantoren wereldwijd behoort dit bedrijf tot de technologische koplopers in haar segment.

Met de focus op energie-efficiëntie en reeds vrijwel volledig circulaire producten zet Roto de toon voor duurzame daglichttoetreding. Met een bestuursfunctie bij DNA in de bouw hoop en verwacht ik te kunnen bijdragen een impuls te geven aan een duurzamere inspirerende omgeving. Gezonde en betaalbare gebouwen waarin het fijn verblijven is voor iedereen!

bestuur DNA

Alma Kennis

Landschapsarchitectuur en zeker ook stedenbouw zijn mijn vakgebied en passie. Een passie die door de complexiteit van de opgaven, de steeds meer zichtbare effecten van de wereldwijde klimaatverandering en de vernieuwende ruimtelijke en technische concepten die deze problematiek vraagt alleen maar groter wordt. Gelukkig word ik van samenwerken met bevlogen professionals aan integrale plannen waar stedenbouw, architectuur en landschap één onlosmakelijk geheel zijn en waar de duurzame maatregelen uit de verschillende vakgebieden elkaar versterken. Zo kunnen we samen bouwen aan een betere, mooiere, gezondere, groenere en natuurinclusieve leefomgeving. DNA in de bouw betekent voor mij een inspirerend platform waar ik mijn expertise en enthousiasme graag breng om te komen tot nieuwe inzichten in het brede veld van duurzaamheid. Bestuurservaring neem ik mee; bijna 20 jaar maakte ik deel uit van het bestuur van de grootste begraafplaats van Den Bosch, Orthen. Bij Lighthouse Club Den Bosch, een netwerk voor professionals in de bouw, was ik tussen 2018 en 2020 aankomend, zittend en uittredend voorzitter.

Gerard den Ouden

In een grijs verleden ben ik begonnen met industriële woningbouw bij Wilma inclusief onderhoudsdienst en het oplossen van bouwproblematiek. Daarna 17 jaar gemeente ambtenaar bij de buitendienst van de afdeling openbare werken. Omdat ik de specie in mijn bloedsomloop vloeibaar moest houden ben ik daarna op freelancebasis bij gebouwbeheerders en woningcorporaties technisch beheer gaan doen, je weet wel: MJOP opstellen en uitvoeren plus klachten en mutatiebeheer. Aansluitend bij Lentiz onderwijsgroep 70.000 m2 schoolgebouwonderhoud georganiseerd en toezicht gedaan bij 2 nieuwe schoolgebouwen. Daar begon de duurzaamheidskriebel, met 4 WKO-installaties die niet deden wat ze moesten doen. Circa 15 jaar geleden ben ik met mijn nieuwe huis gestart, dat is nu Nul op de Meter, YES. Vervolgens in Tilburg een 5-tal woningen, tegen ieders verwachtingen in, verduurzaamd naar NoM. Nu ben ik van mening dat ik bij DNA en WNR een mooie bijdrage kan leveren om de energietransitie een kwalitatieve, maar vooral ook kwantitatieve boost te geven!

Share this story!