AZEB kennisreeks

Expertbijeenkomsten betaalbare nZEBs in kennisreeks AZEB

Het EU-project AZEB waar DNA aan deelneemt is aan haar laatste jaar begonnen, het project is medio 2017 gestart. Doel is het ontwikkelen van een methode om een betaalbare nZEB te bouwen, 8 partners uit 6 EU-landen werken er aan. Dit proces is inmiddels afgerond: de 27 staps methodologie is gereed! Het project start nu met het ontwikkelen van trainingen, tools en andere kennisoverdracht. Bij DNA zijn de komende maanden 7 expertbijeenkomsten gepland: de AZEB kennisreeks Betaalbare nZEBs. Betaalbaar energieneutraal bouwen wordt de standaard. AZEB bewijst dat het kan. 

Het Europese project AZEB heeft de best practices voor betaalbare nZEBs uit de markt verzameld en de AZEB methodologie ontwikkeld die uit 27 stappen bestaat in 4 projectfasen. Deze kan gebruikt worden door opdrachtgevers en opdrachtnemers om in de energieneutrale nieuwbouw meer waarde te leveren met minder middelen.

Op reguliere wijze aangepakt staan veel nZEBs op dit moment voor een verhoging in de kapitaalkosten. Dit is een grote drempel voor de bouwsector om te starten of om door te gaan met een nieuwe manier van bouwen. Vermindering van de kosten, met behoud van prestaties van het gebouw, kan leiden tot een snellere uitvoering van de Europese richtlijn inzake energie-efficiëntere gebouwen. Dát vormde de inzet van het project AZEB.

Kennisreeks AZEB met 7 bijeenkomsten

In 7 expertbijeenkomsten lichten verschillende Nederlandse AZEB-teamleden de verschillende delen van de methode toe. Deze stappen zijn in 4 hoofdgroepen verdeeld:

  • Initiatief & Ideeën – 6 stappen
  • Ontwerp – 9 stappen
  • Bouw & Uitvoering – 9 stappen
  • Gebruik & Onderhoud – 3 stappen

Betaalbaar energieneutraal bouwen wordt de standaard. AZEB bewijst dat het kan.

 

AZEB bijeenkomst 21 maart

Binnen AZEB is een indicatorenlijst opgesteld voor de prestatie van energieneutrale gebouwen. Tijdens deze expertmeeting in de AZEB kennisreeks op 21 maart 2019 zoemen teamleden Clarence Rose en Harrie Beernink in op belangrijke begrippen en hoe je verwarring hierover voorkomt. Natuurlijk komen ook de BENG-indicatoren aan bod en hun inzetbaarheid voor het opstellen van projectambities. Deelnemers werken samen aan een indicatorenlijst als basis voor het definiëren van een projectambitie. Hoe maak je deze SMART?

Over AZEB en DNA in de Bouw

DNA is niet alleen deelnemer, maar ook coördinator van het EU-project AZEB: Affordable Zero Energy Buildings. Er werken 8 partijen uit 6 EU-landen aan de methodologie die alle bouwdisciplines voor energieneutraal bouwen integreert, van ontwerpfase tot en met oplevering. Het project is in 2017 gestart en duurt tot eind 2019.

Met AZEB hoopt DNA opnieuw een groot aantal spelers in de Nederlandse bouw- en installatiesector te inspireren en te ondersteunen de maatschappelijke waardecreatie te verhogen door beter duurzaam te bouwen. Het Nederlandse AZEB-team bestaat uit Joyce van den Hoek Ostende (projectleider AZEB), Saskia de Jong, Nelleke Nelis, Clarence Rose, Harrie Beernink en Hans Zwiep. DNA in de Bouw was eerder betrokken bij het EU-project om de passiefhuistechnologie in Nederland verder te verspreiden: PassREg.

Horizon 2020 programma

AZEB heeft financiering ontvangen uit het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder nummer 754174. Met AZEB is een bedrag van bijna 2 miljoen euro gemoeid.

Blijf up to date en meld je aan!

De voorlopers in Europa doen mee in dit project: ze zijn opdrachtgever of uitvoerder, of zijn internationaal opererende research-, kennis- en opleidingsinstituten. Betaalbaar energieneutraal bouwen wordt de standaard. AZEB bewijst dat het kan. Wil jij ook bijblijven, bijdragen aan de transformatie van de sector én je verder ontwikkelen, dan is de AZEB kennisreeks niet te missen. Blok de data in je agenda en meld je aan!

>> Binnenkort aanmelden voor nieuwe bijeenkomsten!

 

 

AZEB Affordable Zero Energy Buildings

Share this story!