blankDNA in de Bouw is sinds 1 mei 2017 coördinator van het Europese project AZEB: Affordable Zero Energy Buildings. Met in totaal 8 partners uit 6 landen (Italië, Spanje, Bulgarije, Duitsland, Frankrijk en Nederland) is in dit 3 jaar durende project een integrale methode ontwikkeld om kosteneffectief energieneutraal te bouwen.

Bestaande technische, procesmatige en beleidsmatige oplossingen zijn verzameld, doorontwikkeld en geïntegreerd in de nieuwe AZEB Roadmap die eind november 2019 gereed was. In 17 stappen vind je het optimum tussen de kosten en de prestaties van het gebouw. Met AZEB lever je de betaalbare nZEB’s die onze samenleving nodig heeft.

NL inbreng: kosten- en waardenoptimalisatie

blankDe Nederlandse inbreng richt zich in het bijzonder op kosten- en waardenoptimalisatie via procesoplossingen en methodieken. Denk daarbij aan onder meer aan de inzet van procesregie, ketenintegratie, lean, value engineering en systems engineering. Er zijn al meerdere mooie voorbeeldprojecten in Nederland waar hiermee gewerkt is en waarvan de lessons learned ontsloten worden voor een breder publiek.

 

TCO tool ondersteunt integrale besluitvorming

‘Product’ van de Nederlandse inbreng is de nieuwe TCO tool (total cost of ownership). Deze ondersteunt de integrale besluitvorming bij het ontwerpen van gebouwen. Hij helpt bij alle ontwerpstappen in de zoektocht naar hoge kwaliteit en lage totale kosten. De tool focust op de verwachte prestaties en kwaliteit als het gebouw is opgeleverd en in gebruik is. De TCO tool kan door engineeringteams worden gebruikt om kostenafwegingen te identificeren en hun klanten te helpen het effect van investeringen te begrijpen ten aanzien van kwaliteit en de energie-efficiëntie van kosten op de lange termijn.

In 2020 komt de TCO tool beschikbaar via AZEB e-learning.

Een centrale plek voor de mens

blankSpecifieke aandacht geeft AZEB aan het explicieter verbinden van de technische oplossingen met de eigenlijke vraag van de gebruiker: welke (extra) waarden leveren de technische prestaties van het kosteneffectieve, energieneutrale gebouw voor de gebruiker? Waar wordt hij of zij nu werkelijk blij van?

De technische oplossing is in essentie een middel om die waarden te realiseren. Regelmatig echter, zeker als techneuten, verwarren we het middel met het doel. Energieneutraal is niet het doel. Wel bijvoorbeeld comfort, gezondheid, veiligheid en het voortbestaan van onze planeet en maatschappij. Hoe kunnen we de mens en zijn levensbehoeften, zijn verlangens, weer een centrale plek geven in de “technische” projectontwikkeling? En hoe kan dit inzicht ons verder helpen om bereidheid te creëren in de markt om te investeren in energieneutrale nieuwbouw?

De AZEB Roadmap is klaar!

De AZEB Roadmap is nu opgeleverd: de routekaart waarmee je de complexiteit van duurzaam bouwen beheerst en het projectmanagement vereenvoudigt. In slechts 17 stappen stroomlijn je je project van idee tot en met gebruik. AZEB integreert alle relevante technische en procesaspecten van energie-efficiënt bouwen en creëert meer waarde met de projectinvestering. Met de AZEB-aanpak leveren projectontwikkelaars, opdrachtgevers en opdrachtnemers betere en succesvollere nZEB-bouwprojecten.

De AZEB aanpak integreert de belangrijkste kritische en bewezen oplossingen in een routekaart met 17 stappen. Bij elke stap worden bovendien hulpmiddelen geleverd om deze toe te passen in je eigen projecten. Tot slot wordt elke stap verduidelijkt met uitgewerkte praktijkvoorbeelden. AZEB toont heel concreet en stap voor stap de weg om ook jouw BENG project betaalbaar en succesvol te maken.

AZEB roadmap routekaart

>> Hier download je de pdf van de AZEB routekaart

Training en exploitatie

In de laatste projectmaanden van AZEB worden trainingsprogramma’s gemaakt voor verschillende doelgroepen in de bouwsector om zich deze kennis eigen te kunnen maken. Deze worden via bestaande en nieuwe online en offline platforms verspreid.

Als het EU-project en de werkzaamheden zijn afgerond gaat de website hoogstwaarschijnlijk niet op zwart. Een doel van AZEB is de kennis beschikbaar te houden voor de markt. Dat wordt geborgd via kennisinstituten in de deelnemende landen, in Nederland biedt Kennisinstituut KERN de AZEB kennis aan. Op dit moment wordt ook onderzocht of de AZEB kennis in de vorm van consultancy kan worden aangeboden.

azeb events 2020

AZEB events in Nederland

Het project AZEB wordt in Q1 van 2020 afgerond met activiteiten die de deelnemende partners in hun eigen land organiseren. DNA in de Bouw pakt uit met een aantal events en een slotcongres eind maart. Tijdens het project heeft het NL-team zich al laten horen op verschillende momenten, maar niet eerder kon alles verteld worden, omdat het project nog liep en de methode nog niet uitontwikkeld was. In deze laatste maanden van het project ligt de focus op communicatie en kennisoverdracht.

In januari en februari worden 3 expertmeetings georganiseerd, op 24 maart vindt het slotcongres plaats tijdens BuildingHolland in de RAI en in april geeft Kennisinstituut KERN de 4-daagse AZEB-training.

> Op deze pagina lees je er alles over en kun je aanmelden

Horizon 2020

Hoewel de nieuwbouw vanaf 31 december 2020 volgens Europese regelgeving bijna energieneutraal dient te zijn, is het huidige tempo van ontwikkelingen in de bouwsector te laag. De bouwsector lijkt het gestelde doel niet te gaan halen in Europa. Eén van de vastgestelde oorzaken hiervan is dat (bijna) energieneutrale nieuwbouw als te duur wordt gezien. Europa heeft daarom een ruime Horizon 2020 subsidie beschikbaar gesteld voor internationale samenwerkingsverbanden die een goed plan hebben om de Europese bouwsector te helpen om de kosten te reduceren in de (bijna) energieneutrale nieuwbouw.