AZEB slotcongres BuildingHolland

AZEB eind events 2020 in Nederland

We hebben ons allemaal verenigd om klimaatverandering tegen te gaan. De bouwsector heeft daarin een belangrijke rol. Hoe creëren we de duurzame gebouwen van de toekomst met hoge energieprestaties en comfort voor de bewoners? Het antwoord is AZEB: 17 stappen waarmee je het optimum vindt tussen de kosten en de prestaties van het gebouw. Vergeet dat het moeilijk en duur is, want dat is niet. Met AZEB lever je de betaalbare nZEB’s die onze samenleving nodig heeft.

Het AZEB slotcongres vindt plaats op 27 oktober, op de 1e beursdag van Building Holland.

Inschrijven kan! >>Hier lees je meer en kun je aanmelden

In dit EU-project hebben 8 partners, waaronder DNA in de Bouw, AZEB ontwikkeld. Zij zijn klaar; nu kun jij er mee kennismaken om betaalbaar energieneutraal te bouwen. AZEB (Affordable Zero Energy Buildings) biedt de routekaart waarmee je de complexiteit van duurzaam bouwen beheerst en het projectmanagement vereenvoudigt. In slechts 17 stappen stroomlijn je je project van idee tot en met gebruik. AZEB integreert alle relevante technische en procesaspecten van energie-efficiënt bouwen en creëert meer waarde met de projectinvestering. Met de AZEB-aanpak leveren projectontwikkelaars, opdrachtgevers en opdrachtnemers betere en succesvollere nZEB-bouwprojecten.

AZEB Slotcongres

Op 27 oktober ’s van 13 tot 17 uur sluit het AZEB-project in Nederland af met het AZEB Slotcongres tijdens BuildingHolland 2020 in Amsterdam. De AZEB Routekaart wordt gepresenteerd en praktisch toegelicht.

AZEB slotcongres

Onze AZEB projectleider Joyce van den Hoek Ostende in een kort promofilmpje in gesprek met DNA-voorzitter Carl-peter Goossen over de waarde van AZEB en waarom ook jij naar het slotcongres op 24 maart tijdens Building Holland moest komen. Achterhaald qua datum, maar niet qua inhoud. Een erg leuk filmpje, mét blooper!

Het congres wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met BuildingHolland en warm aanbevolen aan opdrachtgevers, gebouweigenaren, projectmanagers, aannemers, ontwerpers, installateurs en adviseurs. Als je naar het congres komt verzeker je je van ideeën én gereedschap om rust in je BENG-projecten te creëren!

Building Holland Digital 10 sept – thema energietransitie

Building Holland organiseert op 10 sept Building Holland Digital met als thema de energietransitie. AZEB verzorgt een breakout-sessie tijdens deze digitale beurs om 11.30 uur. Hier lees je meer en kun je je registreren.

azeb routekaart

Vierdaagse AZEB-training – sept/okt 2020

Op 18, 21 en 28 september en op 5 oktober geeft Kennisinstituut KERN de 4-daagse AZEB-training in Ede. Je maakt intensief kennis met de 17 stappen van de AZEB methodiek om betaalbaar (bijna) energieneutraal te bouwen en te renoveren. De lesstof bestaat uit zowel technische als organisatorische en procesmatige oplossingen, die in samenhang worden behandeld. De kernthema’s zijn kwaliteitsborging, integraal projectmanagement en inkoop & prestatiegarantie. De training is zeer interactief opgezet en er wordt regelmatig gebruik gemaakt van actuele casuïstiek van de deelnemers om de vertaling naar de eigen praktijk zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een e-learning omgeving waar extra materiaal wordt aangeboden ter verdieping en voorbereiding van de lessen, alsmede een selectie van hoogwaardige praktische tools voor de dagelijkse projectenpraktijk.

De training is voor (project-)managers en beleidsmedewerkers van professionele opdrachtgevers zoals woningcorporaties, gemeenten en investeerders, (project-)managers van projectontwikkelaars, aannemers, installateurs en professionele beheerorganisaties en opdrachtnemende professionals vanuit de gehele bouwketen zoals architecten, bouwkundige en installatie-technische adviseurs en energie-adviseurs. Het niveau van de training is HBO+. De stof is van toepassing op zowel nieuwbouw als renovatie.

Drie DNA expertmeetings over AZEB

In januari en februari 2020 organiseerde DNA drie expertavonden over AZEB in Ede, geleid door leden van het AZEB-team-NL. Tijdens deze avonden zijn de belangrijkste resultaten gepresenteerd aan de hand van de drie sleutelprocessen die als rode draad door de methode lopen: kwaliteitsborging, integraal projectmanagement en inkoop.

Expertmeeting over inkoop, contracten en prestatiegarantie met AZEB

Inkoopactiviteiten zoals aanbesteden en contracteren hebben grote impact op de randvoorwaarden voor de samenwerking in alle projectfasen. Moderne methoden hebben tot doel de samenwerking tussen verschillende partijen te faciliteren, zoals het gezamenlijk naar een doel toe werken, minimaliseren van competitief gedrag binnen het project en het creëren van gedeelde verantwoordelijkheden met betrekking tot risico’s en kansen.

Op deze avond kennismaking met de afwegingen en keuzes die er zijn rondom inkoop wanneer je streeft naar een betaalbare nZEB/BENG. Tevens aandacht voor het fenomeen prestatiegarantie-contracten op gebouwniveau: wat is het en hoe kan de AZEB-aanpak helpen deze te (laten) verstrekken.

Expertmeeting over integraal projectmanagement met AZEB

Intensieve en gestructureerde samenwerking tussen de verschillende disciplines vanaf de start van het project is noodzakelijk als je de betaalbaarheid en algehele prestaties van een nZEB wilt verhogen. Dat is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan voor de meesten in de bouw en installatie!

Op deze avond lieten we je zien hoe wij deze integrale samenwerking verwerkt hebben in de AZEB routekaart, met specifieke stappen en hun bijbehorende hulpmiddelen. Aan de hand van sprekende voorbeelden ontdekten de deelnemers hoe ze in eigen projecten de eerste slag kunnen maken naar een meer integrale aanpak én DNA gaf een vergezicht om de bouwketen te transformeren.

Expertmeeting over kwaliteitsborging met AZEB

Met de nieuwe Wet kwaliteitsborging staat het thema kwaliteit serieus op elke bouwagenda: lever je wat je de klant beloofd hebt? Iedere bouwprofessional weet dat dat een flinke opgave is. Zéker bij een nZEB/BENG.

Deze avond is ook de nieuwe TCO-tool gepresenteerd waarmee je scenario’s in nieuwbouw en renovatie integraal kunt vergelijken en optimaliseren, hij vereenvoudigt integrale ontwerpoptimalisatie. DNA in de Bouw ontwikkelde de TCO-tool binnen het Europese project AZEB (affordable zero energy buildings). Over de TCO-tool lees je hier meer.

>  Lees hier wat deze avond werd besproken met de volle zaal.

azeb roadmap

Over het AZEB project

Aan AZEB is onder leiding van DNA in de Bouw door 8 partners uit 6 EU-landen bijna 3 jaar gewerkt. De AZEB aanpak integreert de belangrijkste kritische en bewezen oplossingen in een routekaart met 17 stappen. Bij elke stap worden bovendien hulpmiddelen geleverd om deze toe te passen in je eigen projecten. Tot slot wordt elke stap verduidelijkt met uitgewerkte praktijkvoorbeelden. AZEB toont heel concreet en stap voor stap de weg om ook jouw BENG project betaalbaar en succesvol te maken.

De informatie op deze pagina is een product van AZEB. De Europese commissie noch het Agentschap EASME kunnen op enigerlei wijze verantwoordelijk worden gesteld voor gebruik dat wordt gemaakt van de inhoud ervan. AZEB heeft financiering ontvangen uit het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder nummer 754174.

Share this story!