AZEB slotcongres BuildingHolland

AZEB eind events voorjaar 2020 in Nederland

Het AZEB slotcongres op 24 maart tijdens Building Holland is uitgesteld naar de laatste week van oktober. DNA organiseert het slotcongres op één van de 3 beursdagen! Zodra meer bekend is wordt de informatie geüpdatet.

 

We hebben ons allemaal verenigd om klimaatverandering tegen te gaan. De bouwsector heeft daarin een belangrijke rol. Hoe creëren we de duurzame gebouwen van de toekomst met hoge energieprestaties en comfort voor de bewoners? Het antwoord is AZEB: 17 stappen waarmee je het optimum vindt tussen de kosten en de prestaties van het gebouw. Vergeet dat het moeilijk en duur is, want dat is niet. Met AZEB lever je de betaalbare nZEB’s die onze samenleving nodig heeft.

In dit EU-project hebben 8 partners, waaronder DNA in de Bouw, AZEB ontwikkeld. Zij zijn klaar; nu kun jij er mee kennismaken om betaalbaar energieneutraal te bouwen. AZEB (Affordable Zero Energy Buildings) biedt de routekaart waarmee je de complexiteit van duurzaam bouwen beheerst en het projectmanagement vereenvoudigt. In slechts 17 stappen stroomlijn je je project van idee tot en met gebruik. AZEB integreert alle relevante technische en procesaspecten van energie-efficiënt bouwen en creëert meer waarde met de projectinvestering. Met de AZEB-aanpak leveren projectontwikkelaars, opdrachtgevers en opdrachtnemers betere en succesvollere nZEB-bouwprojecten.

AZEB Slotcongres

Op 24 maart ’s van 13 tot 17 uur sluit het AZEB-project in Nederland af met het AZEB Slotcongres tijdens BuildingHolland 2020 in Amsterdam. De AZEB Routekaart wordt gepresenteerd en praktisch toegelicht, met internationaal tintje. AZEB-sprekers uit Nederland en enkele EU-landen lichten de uitkomsten, resultaten en ervaringen van het project toe.

AZEB slotcongres

Onze AZEB projectleider Joyce van den Hoek Ostende in een kort promofilmpje in gesprek met DNA-voorzitter Carl-peter Goossen over de waarde van AZEB en waarom ook jij naar het slotcongres op 24 maart tijdens Building Holland moet komen!

Het congres wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met BuildingHolland en warm aanbevolen aan opdrachtgevers, gebouweigenaren, projectmanagers, aannemers, ontwerpers, installateurs en adviseurs. Als je naar het congres komt verzeker je je van ideeën én gereedschap om rust in je BENG-projecten te creëren!

Congresprogramma

12.30 – 13.00 Ontvangst
13.00 – 13.10 Opening door AZEB projectleider Joyce van den Hoek Ostende

De AZEB methode als toegankelijk en concreet antwoord op de actuele uitdagingen in de bouwsector: Wet kwaliteitsborging, stikstof, klimaatadaptatie en betaalbaarheid van de energietransitie.

13.10 – 13.30 Betaalbaar energieneutraal bouwen met de AZEB Routekaart – NL AZEB-team

De drie sleutels voor betaalbaar energieneutraal bouwen gevat in 17 essentiële stappen en praktische hulpmiddelen. Gebaseerd op best practices uit heel Europa. Presentatie van de stappen en belangrijkste hulpmiddelen.

13.30 – 14.00 Betaalbare nZEBs ontwikkelen met de AZEB methode – Atanas Stavrev, Oberon Projektbau (AZEB Bulgarije) en David Grisaleña Rodríguez, woningcorporatie Visesa (AZEB Spanje) – EN met NL samenvatting

De AZEB methode is toegepast in verschillende projecten om het effect te tonen op de projectprestaties van de projecten over energieverbruik, kostenreductie, milieu-impact, sociale waarde, vastgoedwaarde en bezettingsgraad. Aanpak, impact en lessen van 6 AZEB cases.

14.00 – 14.30 Uitgelicht: AZEB impact in de initiatieffase – interview projectleiders René Nijland (gemeente Winterswijk) en Joachim Hartmann (gemeente Vreden) over het ontwikkelen van het grensoverschrijdend dienstencentrum Gaxel met behulp van de AZEB stappen (AZEB case) – interview NL-DE

Bij de case studie Gaxel was specifiek aandacht vanuit AZEB voor een gebalanceerd programma van eisen als basis, de manier van betrekken van toekomstige gebruikers in de initiatieffase, en de voorbereiding van aanbesteding en contractering. In dit interview vertellen beide projectleiders hoe zij deze aanpak hebben ervaren. En we geven antwoord op de vraag hoe de AZEB aanpak gemeenten kan helpen de energietransitie te bevorderen.

14.30 – 14.50 Uitgelicht: Gebruik van de AZEB methode om vastgoedwaarde en bezettingsgraad van nZEBs te verhogen – David Grisaleña Rodríguez, woningcorporatie Visesa (AZEB Spanje) – EN met NL samenvatting

Hoe kan de AZEB methode helpen om vastgoedwaarde en bezettingsgraad van nZEBs te verbeteren? Dit was één van de aandachtspunten in de AZEB case studies. David zet de details van de bevindingen uiteen.

14.50 – 15.10/15 Koffie/theepauze
15.15 – 15.35 Uitgelicht: nZEBs bouwen met positieve ecologische en maatschappelijke impact – interview NL AZEB-teamleden Nelleke Nelis en Hans Zwiep

Onze maatschappelijke en ecologische uitdagingen vragen om gebouwprestaties die significant verder gaan dan alleen besparing van kosten en beperking van de CO2 uitstoot. Maar hoe verwerk je dat in je project en beheers je het resultaat in tijd, scope en geld? De AZEB methode biedt uitkomst.

15.35 – 15.50 Lancering TCO-tool – NL AZEB-team

Integrale besluitvorming met een gebalanceerde afweging tussen people-planet en profit, rekening houdend met factoren over de gehele levenscyclus van het gebouw, is een enorme opgave. Binnen AZEB is de TCO-tool ontwikkeld om deze integrale besluitvorming te faciliteren en verschillende scenario’s expliciet te kunnen afwegen. In deze vorm uniek op de Nederlandse markt. Tijdens dit congres wordt de eerste versie officieel gelanceerd voor het grote publiek.

15.50 – 16.10 De vijfde fase in een AZEB project: Vergoot je impact – inspiratiesessie van  DNA-voorzitter Carl-peter Goossen

Pas als je verbeteringen op organisatie- en ketenniveau durft aan te pakken worden de echte significante kostenreducties en kwaliteitsverbeteringen mogelijk gemaakt. Carl-peter neemt ons mee langs een aantal gedurfde Nederlandse initiatieven die deze transformatie proberen te bewerkstelligen.

16.10 – 16.20 De markt aan zet – feedback, vragen en discussie van en met de zaal  
16.20 – 16.25 Officiële presentatie van eerste exemplaar van het AZEB werkboek aan een VIP
16.25 – 16.30 Afsluiting AZEB slotcongres  
16.30 – 17.00 Napraten en netwerken met hapje en drankje

Gratis deelname

Met inschrijving vooraf is deelname aan het AZEB Slotcongres gratis. De eerste 25 inschrijvers ontvangen ter plaatse het Nederlandstalige AZEB doe-boek, ter waarde van 30 euro. Je congresaanmelding geeft ook toegang tot de beurs, je badge ontvang je een week voor aanvang.

 

 

 

Drie DNA expertmeetings over AZEB

In januari en februari 2020 organiseerde DNA drie expertavonden over AZEB in Ede, geleid door leden van het AZEB-team-NL. Tijdens deze avonden zijn de belangrijkste resultaten gepresenteerd aan de hand van de drie sleutelprocessen die als rode draad door de methode lopen: kwaliteitsborging, integraal projectmanagement en inkoop.

Voorbij: 27 februari expertmeeting – Inkoop, contracten en prestatiegarantie met AZEB

Inkoopactiviteiten zoals aanbesteden en contracteren hebben grote impact op de randvoorwaarden voor de samenwerking in alle projectfasen. Moderne methoden hebben tot doel de samenwerking tussen verschillende partijen te faciliteren, zoals het gezamenlijk naar een doel toe werken, minimaliseren van competitief gedrag binnen het project en het creëren van gedeelde verantwoordelijkheden met betrekking tot risico’s en kansen.

Op deze avond kennismaking met de afwegingen en keuzes die er zijn rondom inkoop wanneer je streeft naar een betaalbare nZEB/BENG. Tevens aandacht voor het fenomeen prestatiegarantie-contracten op gebouwniveau: wat is het en hoe kan de AZEB-aanpak helpen deze te (laten) verstrekken.

Voorbij: 4 februari expertmeeting – Integraal projectmanagement met AZEB

Intensieve en gestructureerde samenwerking tussen de verschillende disciplines vanaf de start van het project is noodzakelijk als je de betaalbaarheid en algehele prestaties van een nZEB wilt verhogen. Dat is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan voor de meesten in de bouw en installatie!

Op deze avond lieten we je zien hoe wij deze integrale samenwerking verwerkt hebben in de AZEB routekaart, met specifieke stappen en hun bijbehorende hulpmiddelen. Aan de hand van sprekende voorbeelden ontdekten de deelnemers hoe ze in eigen projecten de eerste slag kunnen maken naar een meer integrale aanpak én DNA gaf een vergezicht om de bouwketen te transformeren.

Voorbij: 14 januari expertmeeting – Kwaliteitsborging met AZEB

Met de nieuwe Wet kwaliteitsborging staat het thema kwaliteit serieus op elke bouwagenda: lever je wat je de klant beloofd hebt? Iedere bouwprofessional weet dat dat een flinke opgave is. Zéker bij een nZEB/BENG.

Deze avond is ook de nieuwe TCO-tool gepresenteerd waarmee je scenario’s in nieuwbouw en renovatie integraal kunt vergelijken en optimaliseren, hij vereenvoudigt integrale ontwerpoptimalisatie. DNA in de Bouw ontwikkelde de TCO-tool binnen het Europese project AZEB (affordable zero energy buildings). Over de TCO-tool lees je hier meer.

>  Lees hier wat deze avond werd besproken met de volle zaal.

 

azeb routekaart

Vierdaagse AZEB-training – april 2020

Op 6, 8, 20 en 22 april 2020 geeft Kennisinstituut KERN de 4-daagse AZEB-training in Ede. Je maakt intensief kennis met de 17 stappen van de AZEB methodiek om betaalbaar (bijna) energieneutraal te bouwen en te renoveren. De lesstof bestaat uit zowel technische als organisatorische en procesmatige oplossingen, die in samenhang worden behandeld. De kernthema’s zijn kwaliteitsborging, integraal projectmanagement en inkoop & prestatiegarantie. De training is zeer interactief opgezet en er wordt regelmatig gebruik gemaakt van actuele casuïstiek van de deelnemers om de vertaling naar de eigen praktijk zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een e-learning omgeving waar extra materiaal wordt aangeboden ter verdieping en voorbereiding van de lessen, alsmede een selectie van hoogwaardige praktische tools voor de dagelijkse projectenpraktijk.

De training is voor (project-)managers en beleidsmedewerkers van professionele opdrachtgevers zoals woningcorporaties, gemeenten en investeerders, (project-)managers van projectontwikkelaars, aannemers, installateurs en professionele beheerorganisaties en opdrachtnemende professionals vanuit de gehele bouwketen zoals architecten, bouwkundige en installatie-technische adviseurs en energie-adviseurs. Het niveau van de training is HBO+. De stof is van toepassing op zowel nieuwbouw als renovatie.

>> Hier lees je meer en meld je aan voor de cursus

azeb roadmap

 

Over het AZEB project

Aan AZEB is onder leiding van DNA in de Bouw door 8 partners uit 6 EU-landen bijna 3 jaar gewerkt. De AZEB aanpak integreert de belangrijkste kritische en bewezen oplossingen in een routekaart met 17 stappen. Bij elke stap worden bovendien hulpmiddelen geleverd om deze toe te passen in je eigen projecten. Tot slot wordt elke stap verduidelijkt met uitgewerkte praktijkvoorbeelden. AZEB toont heel concreet en stap voor stap de weg om ook jouw BENG project betaalbaar en succesvol te maken.

De informatie op deze pagina is een product van AZEB. De Europese commissie noch het Agentschap EASME kunnen op enigerlei wijze verantwoordelijk worden gesteld voor gebruik dat wordt gemaakt van de inhoud ervan. AZEB heeft financiering ontvangen uit het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder nummer 754174.

Deel dit bericht