azeb events 2020

AZEB eind events voorjaar 2020 in Nederland

We hebben ons allemaal verenigd om klimaatverandering tegen te gaan. De bouwsector heeft daarin een belangrijke rol. Hoe creëren we de duurzame gebouwen van de toekomst met hoge energieprestaties en comfort voor de bewoners? Het antwoord is AZEB: 17 stappen waarmee je het optimum vindt tussen de kosten en de prestaties van het gebouw. Vergeet dat het moeilijk en duur is, want dat is niet. Met AZEB lever je de betaalbare nZEB’s die onze samenleving nodig heeft.

In dit EU-project hebben 8 partners, waaronder DNA in de Bouw, AZEB ontwikkeld. Zij zijn klaar; nu kun jij er mee kennismaken en mee gaan werken om betaalbaar energieneutraal te bouwen.

Deze pagina bevat 5 events waarvoor je nu kunt aanmelden: 3 expertmeetings, de AZEB-cursus en het AZEB Slotcongres. Doe je mee?

AZEB (Affordable Zero Energy Buildings) biedt de routekaart waarmee je de complexiteit van duurzaam bouwen beheerst en het projectmanagement vereenvoudigt. In slechts 17 stappen stroomlijn je je project van idee tot en met gebruik. AZEB integreert alle relevante technische en procesaspecten van energie-efficiënt bouwen en creëert meer waarde met de projectinvestering. Met de AZEB-aanpak leveren projectontwikkelaars, opdrachtgevers en opdrachtnemers betere en succesvollere nZEB-bouwprojecten.

Aan AZEB is onder leiding van DNA in de Bouw door 8 partners uit 6 EU-landen bijna 3 jaar gewerkt. De AZEB aanpak integreert de belangrijkste kritische en bewezen oplossingen in een routekaart met 17 stappen. Bij elke stap worden bovendien hulpmiddelen geleverd om deze toe te passen in je eigen projecten. Tot slot wordt elke stap verduidelijkt met uitgewerkte praktijkvoorbeelden. AZEB toont heel concreet en stap voor stap de weg om ook jouw BENG project betaalbaar en succesvol te maken.

azeb roadmap

De AZEB events in 2020

DNA in de bouw staat te trappelen om je te laten kennismaken met AZEB. Tijdens het project heeft het NL-team zich al laten horen op verschillende momenten, maar niet eerder kon alles verteld worden, omdat het project nog liep en de methode nog niet uitontwikkeld was. In deze laatste maanden van het project ligt de focus op communicatie en kennisoverdracht. En daarvan kun jij profiteren, want aan de onderstaande activiteiten kun je als DNA-lid gratis of tegen gereduceerd tarief deelnemen!

 

azeb events 2020

 

Drie DNA expertmeetings over AZEB

In januari en februari 2020 organiseert DNA drie expertavonden over AZEB, geleid door leden van het AZEB-team-NL. Tijdens deze avonden worden de belangrijkste resultaten gepresenteerd aan de hand van de drie sleutelprocessen die als rode draad door de methode lopen: kwaliteitsborging, integraal projectmanagement en inkoop.

14 januari expertmeeting – Kwaliteitsborging met AZEB

Met de nieuwe Wet kwaliteitsborging staat het thema kwaliteit serieus op elke bouwagenda: lever je wat je de klant beloofd hebt? Iedere bouwprofessional weet dat dat een flinke opgave is. Zéker bij een nZEB/BENG.

Specifieke stappen in de AZEB routekaart, met hun bijbehorende hulpmiddelen, tonen je de weg om ook in jouw BENG projecten samenhangende, realistische en heldere eisen op te stellen met de klant en vervolgens structureel de kwaliteit te borgen in elke fase van je project. Niet alleen op het gebied van energieprestatie, maar ook met betrekking tot andere milieuprestaties, zoals materiaal- en water gebruik. Met betrekking tot sociale prestaties zoals comfort, gezondheid en toegankelijkheid. En met betrekking tot economische prestaties zoals levensduurkosten en onroerend goed waarde.

Deze avond wordt ook de nieuwe TCO-tool gepresenteerd. Projectontwikkeling is een voortdurende afweging tussen gebruikswensen, kwaliteit en kosten. De TCO-tool is een uitstekend hulpmiddel. Projectontwikkelaars en projectmanagers kunnen met deze tool de opdrachtgever bij (vaak lastige) integrale beslissingen ondersteunen. DNA in de Bouw ontwikkelde de TCO-tool binnen het Europese project AZEB (affordable zero energy buildings). Over de TCO-tool lees je hier al meer.
De eerste versie van de TCO-tool komt begin 2020 beschikbaar en wordt op deze avond gepresenteerd.

>> Hier schrijf je in voor 14 januari

 

4 februari expertmeeting – Integraal projectmanagement met AZEB

Intensieve en gestructureerde samenwerking tussen de verschillende disciplines vanaf de start van het project is noodzakelijk als je de betaalbaarheid en algehele prestaties van een nZEB wilt verhogen. Dat is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan voor de meesten in de bouw en installatie!

Op deze avond laten we je zien hoe wij deze integrale samenwerking verwerkt hebben in de AZEB routekaart, met specifieke stappen en hun bijbehorende hulpmiddelen. Aan de hand van sprekende voorbeelden ontdek je hoe je in je eigen projecten de eerste slag kunt maken naar een meer integrale aanpak én we geven een vergezicht om de bouwketen te transformeren.

>> Hier schrijf je in voor 4 februari

 

27 februari expertmeeting – Inkoop, contracten en prestatiegarantie met AZEB

Inkoopactiviteiten zoals aanbesteden en contracteren hebben grote impact op de randvoorwaarden voor de samenwerking in alle projectfasen. Moderne methoden hebben tot doel de samenwerking tussen verschillende partijen te faciliteren, zoals het gezamenlijk naar een doel toe werken, minimaliseren van competitief gedrag binnen het project en het creëren van gedeelde verantwoordelijkheden met betrekking tot risico’s en kansen.

Op deze avond laten we je kennismaken met de afwegingen en keuzes die er zijn rondom inkoop wanneer je streeft naar een betaalbare nZEB/BENG. Ook gaan we dieper in op het fenomeen prestatiegarantie-contracten op gebouwniveau: wat is het en hoe kan de AZEB-aanpak helpen deze te (laten) verstrekken?

>> Hier schrijf je in voor 27 febuari

De avonden duren van 19 tot 21.00 uur en vinden plaats op de pleisterplaats van DNA in Ede.

BuildingHolland AZEB events

AZEB Slotcongres BuildingHolland 2020

Op 24 maart ’s van 13 tot 17 uur sluiten we het AZEB-project in Nederland af met het AZEB Slotcongres tijdens BuildingHolland 2020 in de RAI in Amsterdam. Tijdens het congres wordt de AZEB-methode met internationaal tintje gepresenteerd en praktisch toegelicht. Medewerking verlenen de projectleiders van de gemeenten Winterswijk en het Duitse Vreden die vertellen over het nieuwe verzamelgebouw voor mkb-bedrijven dat op de grens van beider gemeenten wordt gerealiseerd (AZEB case study Gaxel), projectpartners VISESA (case study huurappartementencomplex Spanje) en Oberon Projektbau (case study vrijstaande woning Bulgarije), voorzitter DNA in de bouw Carl-peter Goossen en natuurlijk het zeskoppige Nederlandse team, onder leiding van AZEB-projectleider Joyce van den Hoek Ostende.

Het congres wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met BuildingHolland en wordt warm aanbevolen aan opdrachtgevers, gebouweigenaren, projectmanagers, aannemers, ontwerpers, installateurs en adviseurs.

Met inschrijving vooraf is deelname aan het AZEB Slotcongres gratis. De eerste 25 inschrijvers ontvangen ter plaatse het Nederlandstalige AZEB werkboek, ter waarde van 30 euro, waarmee je direct aan de slag kunt voor jouw project.

Je gaat gegarandeerd met ideeën én gereedschap naar huis om rust in je BENG-projecten te creëren!

NB een deel van de presentaties is in de Engelse of Duitse taal.

>> Hier meld je aan voor het AZEB Slotcongres

Let op: Meld je je aan voor het AZEB Slotcongres bij DNA dan heb je nog geen toegang tot BuildingHolland. Houd deze pagina in de gaten: https://www.buildingholland.nl/nl/. Daar boek je je beursticket.

 

Vierdaagse AZEB-training bij KERN april 2020

Op 6, 8, 20 en 22 april 2020 geeft Kennisinstituut KERN de 4-daagse AZEB-training in Ede. Je maakt intensief kennis met de 17 stappen van de AZEB methodiek om betaalbaar (bijna) energieneutraal te bouwen en te renoveren. De lesstof bestaat uit zowel technische als organisatorische en procesmatige oplossingen, die in samenhang worden behandeld. De kernthema’s zijn kwaliteitsborging, integraal projectmanagement en inkoop & prestatiegarantie. De training is zeer interactief opgezet en er wordt regelmatig gebruik gemaakt van actuele casuïstiek van de deelnemers om de vertaling naar de eigen praktijk zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een e-learning omgeving waar extra materiaal wordt aangeboden ter verdieping en voorbereiding van de lessen, alsmede een selectie van hoogwaardige praktische tools voor de dagelijkse projectenpraktijk.

De training is voor (project-)managers en beleidsmedewerkers van professionele opdrachtgevers zoals woningcorporaties, gemeenten en investeerders, (project-)managers van projectontwikkelaars, aannemers, installateurs en professionele beheerorganisaties en opdrachtnemende professionals vanuit de gehele bouwketen zoals architecten, bouwkundige en installatie-technische adviseurs en energie-adviseurs. Het niveau van de training is HBO+. De stof is van toepassing op zowel nieuwbouw als renovatie.

>> Hier lees je meer en meld je aan voor de cursus

 

Deze informatie is een product van AZEB. De Europese commissie noch het Agentschap EASME kunnen op enigerlei wijze verantwoordelijk worden gesteld voor gebruik dat wordt gemaakt van de inhoud ervan. AZEB heeft financiering ontvangen uit het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder nummer 754174.

Deel dit bericht