AZEB social sustainability

3 AZEB rapporten over LCA, vastgoedwaarde en sociale duurzaamheid

Het Europese project AZEB leverde zomer 2019 3 gedetailleerde rapporten op na studies over LCA, vastgoedwaarde en sociale duurzaamheid van nZEB’s. Op de website zijn er artikelen over gepubliceerd die DNA in dit artikel samenvat. Enkele van de uitkomsten: de totale milieueffecten van nZEB’s zijn aanzienlijk lager dan die van conventionele gebouwen. En minder onverwachte onderhoudskosten en verbeterde comfortomstandigheden van een nZEB beïnvloeden de vastgoedwaarde en de bezetting positief.

Rapport: nZEB Demo buildings environmental impact through LCA

De totale milieueffecten van nZEB’s zijn aanzienlijk lager dan die van conventionele gebouwen. Dit is de conclusie van een nieuwe AZEB-studie waarin de milieuprestaties van 3 AZEB-casestudy’s werden geëvalueerd met behulp van de levenscyclusanalyse (LCA). De combinatie van LCA met optimalisatiemethoden vergemakkelijkt beslissingen om de milieueffecten van nZEB’s te minimaliseren, terwijl de kosten zo laag mogelijk blijven. AZEB beveelt aan om LCA te gebruiken vanaf de vroege ontwerpfasen, wanneer beslissingen worden genomen die de grootste invloed hebben op de milieuprestaties van het gebouw.

De LCA-studie helpt ook bij de optimalisatie van goedkope oplossingen met minimale impact op het milieu. Hoewel LCA-onderzoeken duur en tijdrovend kunnen zijn, moedigt de AZEB-methodologie aan om eenvoudige LCA-tools met een gebruikersvriendelijke interface te gebruiken, zodat een dergelijke studie niet te veel tijd vereist en tegelijkertijd een correcte gevoeligheid voor ontwerpparameters biedt. De multicriteria-aard van LCA kan leiden tot een complexe studie die veel afwegingen of interacties tussen criteria impliceert.

blank

AZEB beveelt aan om rekening te houden met de milieueffecten in de reeks vereisten voor elk nZEB-project. Hoe ambitieus de doelen zullen zijn, hangt af van de klant. Maar de integratie van het levenscyclusperspectief in het bouwproces is belangrijk voor het creëren van een duurzame visie en projectopzet. Samen met de levenscycluskosten moet LCA het nemen van beslissingen vergemakkelijken om de milieueffecten van nZEB’s te minimaliseren, terwijl de kosten zo laag mogelijk worden gehouden. Het doel is om de best beschikbare opties te nemen. Afhankelijk van de projectfase kunnen verschillende detailniveaus voor LCA-evaluatie worden nagestreefd.

Meer over deze studie lees je hier.

Rapport: Real Estate Value and Occupancy Rate in nZEBs

De prestaties van een gebouw hebben een rechtstreeks verband met hoger comfort en dus met betere levensomstandigheden voor de gebruikers. Minder onverwachte onderhoudskosten en verbeterde comfortomstandigheden van een nZEB beïnvloeden de vastgoedwaarde en de bezetting positief. Dit is de conclusie van de AZEB-studie ‘Real Estate Value and Occupancy Rate in nZEBs’. Het laat zien hoe de AZEB-methodiek deze waarden beïnvloedt, nu en in de toekomst. In de studie zijn 5 projecten in verschillende fasen van hun levenscyclus onderzocht. Het rapport komt met 6 nuttige aanbevelingen.

blank

De methodologische stappen van AZEB hebben in de initiatief- en ontwerpfasen de grootste impact op de uiteindelijke vastgoedwaarde van het toekomstige gebouw, omdat hier genomen beslissingen de kwalitatieve en kwantitatieve kenmerken van het gebouw vormen. Modern exterieurontwerp, gecombineerd met een slim interieur en state-of-the-art installaties leveren een aantrekkelijk gebouw op voor de bedrijven die op zoek zijn naar renderend onroerend goed. Het is ook een aantrekkelijke keuze voor mensen die zoveel mogelijk waarde voor hun investering willen krijgen.

Het gebruik van kosteneffectieve ontwerpprincipes en het toepassen van methoden voor waardeoptimalisatie kunnen de investeringsprestaties verbeteren en waarde toevoegen aan het gebouw door een betere toepassing van het beschikbare budget.

Hier lees je meer over dit rapport.

Rapport: Social sustainability reports for AZEB case studies

AZEB onderzocht het gebruik van indicatoren om de sociale prestaties van een gebouw te meten. Twee AZEB-casestudy’s, in Spanje en Bulgarije, stonden centraal. De studie laat zien hoe de Europese norm kan helpen bij de besluitvorming voor kosteneffectieve nZEB’s. Voor de casestudy’s is een gratis en relatief eenvoudig beoordelingsinstrument geselecteerd: het Nederlandse AQSI. AZEB identificeert verschillende kansen om de kosteneffectiviteit en betaalbaarheid van nZEB’s te optimaliseren met beoordelingsinstrumenten, zodat de sociale prestaties van gebouwen verbeteren.

Sociale prestaties van het gebouw gaan over de manier waarop gebruikers en de bredere samenleving het gebouw ervaren. Aangezien gebouwen uiteindelijk worden gemaakt voor gebruikers en de samenleving, is dit een essentieel prestatiegebied. In werkelijkheid krijgt dit aspect vaak alleen impliciete en zelfs onvoldoende aandacht in het ontwikkelingsproces. En de sociale resultaten worden zelden op een gestructureerde manier gemeten. Bij nZEB’s wordt vaak de nadruk gelegd op kosten en energie-efficiëntie van het gebouw. Veel beslissingen over ontwerp en constructie en onderhoud beïnvloeden echter de ervaring van de gebruiker en de samenleving. De bekendste aspecten van sociale prestaties zijn waarschijnlijk comfort en gezondheid. Er zijn ook andere relevante aspecten, zoals toegankelijkheid, aanpassingsvermogen en of het makkelijk is te onderhouden.

AZEB social sustainability

De AZEB-methodiek benadrukt dat het gebruikersperspectief en de gebruikerservaring vanaf het begin van het project moeten worden meegenomen. Met dit rapport laat AZEB zien hoe dit op een praktische manier kan worden gedaan in projecten, met behulp van bestaande tools en methoden.

Deze AZEB-studie laat zien hoe toepassing van de Europese norm kan helpen bij het nemen van beslissingen voor kosteneffectieve nZEB-ontwikkeling. Voor de casestudy’s is een gratis en relatief eenvoudig beoordelingsinstrument gekozen: het Nederlandse AQSI. Het is specifiek gericht op het beoordelen van de sociale prestaties van alle soorten gebouwen en is volledig gebaseerd op de Europese normen.

De conclusie van het AZEB-onderzoek is dat er expertise nodig is om de beoordeling te kunnen maken en onderbouwen. Technische vaardigheden moeten worden gecombineerd met een grondige kennis van gebruikersgedrag en gebruikerservaring en inzicht in lokale contextuele factoren die hierop van invloed kunnen zijn. Een fors eisenpakket voor één persoon, momenteel lijken experts met deze specialisatie zeldzaam op de markt te zijn. Het risico is bovendien dat belangrijke factoren over het hoofd worden gezien wanneer slechts één persoon betrokken is bij een ontwerp- of beoordelingstaak. Daarom adviseert AZEB om een ​​procesoplossing te kiezen waarbij verschillende specialisten op het gebied van sociale prestaties worden toegevoegd aan het multidisciplinaire team.

Over dit rapport lees je hier meer.

Over AZEB en DNA

DNA in de bouw is sinds mei 2017 coördinator van het Europese project AZEB: Affordable Zero Energy Buildings. Het project loopt tot voorjaar 2020. Met in totaal 8 partners uit 6 landen wordt in dit project een integrale methodologie ontwikkeld om kosteneffectief energieneutraal te bouwen. Bestaande technische, procesmatige en beleidsmatige oplossingen worden verzameld, doorontwikkeld en geïntegreerd. Vervolgens worden trainingsprogramma’s gemaakt voor verschillende doelgroepen in de bouwsector om zich deze kennis eigen te kunnen maken.

Share this story!