ALV DNA

ALV DNA in de bouw 2019

Op 5 september 2019 komt vereniging DNA in de bouw bij elkaar voor een ALV op onze nieuwe stek, Horaplatsoen 20 in Ede. Alle leden zijn van harte uitgenodigd zich te laten bijpraten over DNA én over de projecten AZEB (met feestelijke overhandiging!!) en WNR.

Programma:

16:00    Financiële jaarverslagen 2016 en 2017 en begroting 2020

16:30    Benoeming nieuwe kascommissie

16:35    Benoeming nieuwe bestuursleden (secretaris, algemeen)

16:45    AZEB: nieuws en resultaten uit Europees project rondom betaalbaar energieneutraal bouwen

17:15    WNR: stand van zaken woonlastenneutrale renovatie

Aansluitend trakteert DNA op een zomerse netwerkborrel en buffet in de nieuwe gezellige Hora-binnentuin.

>> Hier meld je aan

ALV DNA

Share this story!