BENG nZEB-tool

BENG en nZEB-tool geanalyseerd en vergeleken

Deze zomer twee DNA expertmeetings over het onderwerp dat hoog op de hedendaagse bouwagenda staat en de markt bezighoudt: de BENG wetgeving. Op 29 augustus gaat DNA-voorzitter Carl-peter Goossen in op hoe deze tot stand is gekomen en waar je als ontwerper, ontwikkelaar en als bouwer rekening mee moet gaan houden. Op 19 september presenteren afstudeerder Tunç Pektas en Clarence Rose de resultaten van het onderzoek hoe de nZEB-tool ten opzichte van BENG staat.
Twee keer twee uur volgepakt met actuele kennis van de specialisten. Schrijf je voor beide in zodat je volledig op de hoogte bent van de actualiteiten. 

De BENG eisen zijn bijna definitief en dat betekent dat ontwerpers en bouwers de komende tijd: zo snel mogelijk bouwaanvragen voor 1 juli 2020 indienen, of nu al gaan kijken naar een optimalisatie van investering en exploitatie van de bestaande bouw.

BENG: waar moet je op letten?

Op 19 augustus kom je te weten hoe BENG tot stand is gekomen en waar je op moet gaan letten. De no brainers zijn: producten die de BENG verlaagt en niet kostenverhogend werken. En hoewel de NTA berekeningen nog niet klaar zijn kan in een aantal berekeningen al worden bepaald wat handig is; forfaitair toepassen of juist dieper in de materie duiken. Productleveranciers maken straks het verschil.

Er zijn nog geen 100% heldere analyses, maar uit de deelname in projectgroepen van de NTA 8800 komt veel nuttige informatie. Ook het onderzoek van Tunç Pektas en Clarence Rose voor kennisinstituut KERN geeft belangrijke aanknopingspunten.

Voor de duidelijkheid: Carl-peter Goossen licht in de beperkte tijd van één avond een tipje van de sluier. Plan is in het najaar meerdere expertmeetings en/of cursussen op te zetten die nog dieper op de materie ingaan.

Hoe staat de nZEB-tool ten opzichte van BENG?

Deze vraag stelden Tunç Pektas en Clarence Rose van KERN zich en legden de voorlopige toetsberekening langs de lat van de nZEB-tool.

De invoering van de BENG-wetgeving is recentelijk weer uitgesteld, nu tot 1 juli 2020. De softwareontwikkelaars en normcommissie zijn bezig met de laatste loodjes. De NTA 8800 is een normwerk van ruim 900 pagina’s waarin is getracht het complexe energetische samenspel in gebouwen te standaardiseren. Is die puzzel gelukt en snijdt de berekening hout? Wat hebben we straks aan de nZEB-tool in het kader van BENG? En hoe staat de ontwerptool ten opzichte van de toetsberekening?

Vergelijking BENG en nZEB-tool: eerste resultaten bekend

Kennisinstituut KERN gaf Tunç Pektas, student bouwkunde HAN, opdracht om de voorlopige BENG-toets en de nZEB-tool met elkaar te vergelijken. Doel: antwoord op de vraag of de nZEB-tool is in te zetten voor toetsing volgens NTA 8800 en wat de beperkingen zijn.

BENG nZEB-tool

Dit verklappen we alvast: de resultaten van beide berekeningen komen dicht elkaar in de buurt. Tunç Pektas en Clarence Rose presenteren tijdens deze expertmeeting de resultaten van hun onderzoek en lichten hun bevindingen toe.

>> Aanmelden deel 2 – 19 september

Praktische informatie beide avonden

Inloop 19.00 uur, aanvang 19.15 uur, einde 21.00 uur.
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede.
DNA-leden nemen gratis deel, andere geïnteresseerden: 25 euro ex kosten en btw.

Meer lezen

In maart publiceerde DNA haar reactie op de internet consultatie BENG wetgeving. Die lees je hier.

Share this story!