blank

AZEB-workshop Renovatiebeurs: meer waarde voor minder geld

Zonder de inbreng en inzet van bewoners kunnen we klimaatverandering niet tegengaan en de transitie naar gasloos wonen niet maken. De gebruiker stond daarom centraal in de workshop die Nelleke Nelis en Harrie Beermink, deelnemers vanuit DNA in het EU-project AZEB, tijdens de Renovatiebeurs 2018 gaven, eind mei in Den Bosch. De workshop ‘Meer waarde voor minder geld’ was een kijkje in de keuken van het Europees project AZEB: Affordable Zero Energy Buildings. Twee onderdelen van de NZEB-methodologie in wording zijn gepresenteerd.

In het project AZEB (Affordable Zero Energy Buildings) werken acht partijen uit zes EU-landen aan de NZEB-methodologie die alle bouwdisciplines voor energieneutraal bouwen integreert, van ontwerpfase tot en met oplevering.Vanuit Nederland is DNA in de bouw projectpartner en tevens projectleider. De nieuwe methodologie moet leiden tot meer kostenefficiëntie bij energieneutraal bouwen en ook voor de gebruiker tot meer waarde voor minder geld.

Klantreis en lifecycle kostenberekening

De twee tijdens de workshop gepresenteerde onderdelen vormen een belangrijk onderdeel van de methodologie. Om te beginnen wordt met behulp van een klantreis de gebruiker/bewoner in de NZEB-methodologie centraal gezet. Aan de hand van deze klantreis worden de wensen en knelpunten van een bewoner meegenomen in de methodologie.
Het tweede element van de methodologie bestaat uit een lifecycle kostenberekening met een focus op kosten, comfort en gezondheid. Door de kosten uit te rekenen van de totale levenscyclus van een gebouw ontstaat er inzicht voor gebruiker van de werkelijke waarde van energiebesparende maatregelen.

AZEB affordable zero energy buildings
AZEB-teamlid Harrie Beernink in gesprek met workshop-deelnemers.

Workshop rekent met 3 situaties

Tijdens de AZEB-workshop in Den Bosch zijn aan de hand van een woning uit 2010 drie verschillende situaties zichtbaar gemaakt:

  • Een waarbij er niets aan de woning is veranderd
  • De situatie waarbij de woning met enkele energiebesparende maatregelen een labelsprong maakte
  • Een waarbij de woning op het verplichte nieuwbouwniveau in 2020 (BENG/NZEB) is gebracht

De verschillen tussen de standaard benadering van terugverdientijden voor energiebesparende maatregelen en de gepresenteerde methode was voer voor een levendige discussie.

Integraal is beter en goedkoper

Voorafgaand aan de workshop gaf DNA/AZEB-teamlid Saskia de Jong op het hoofdpodium een korte introductie over het project dat tot eind 2019 duurt en ging DNA-voorzitter Carl-peter Goossen in op de aanstaande grote omwenteling: alles wordt BENG. Dat noodzaakt een compleet andere kijk op bouwen. We keken altijd naar investeringen, nu gaat het om investeringen + exploitatie. Carl-peter rekende voor: een integrale aanpak door minder bedrijven bespaart minimaal de helft aan investeringen. AZEB onderzoekt de optimalisatie van die aanpak, voor nieuwbouw én renovatie. Integraal is beter en goedkoper. Dat is nieuw voor Nederland en ook voor Europa.

AZEB affordable zero energy buildings
AZEB-teamlid Saskia de Jong

Eerste bouwstenen NZEB-methodologie in kaart

In het AZEB-rapport ‘Set of Solutions for Affordable Zero Energy Buildings‘ is bestaande kennis in Europa over NZEB in 1 document overzichtelijk bij elkaar gebracht. Het rapport bevat de eerste bouwstenen voor de NZEB-methodologie en geeft een samenvatting van de belangrijkste geïdentificeerde kostendrivers voor NZEB-gebouwen in vergelijking met traditionele gebouwen. Er zijn drie soorten oplossingen geïdentificeerd die de levenscycluskosten van NZEB’s optimaliseren:

  • Duidelijke prestatie-indicatoren over kosten, energie, comfort, gezondheid en milieu
  • Kostenoptimale technische en energieconcepten
  • Methoden voor het optimaliseren van processen binnen de keten

Deze oplossingen zijn de bouwstenen voor de NZEB-methodologie en ze worden geïntegreerd in de stapsgewijze richtlijn om NZEB’s met meer waarde te bouwen voor minder geld. Het Engelstalige rapport is hier te downloaden.

 

AZEB affordable zero energy buildings

Share this story!