blank

Bouwstenen voor Europese NZEB methodologie in kaart gebracht

Vanaf 2020 is de uitdaging voor de hele EU om betaalbaar te bouwen met hoge energienormen. Met dit perspectief ontwikkelt het EU-project AZEB (Affordable Zero Energy Buildings) de methode om bijna-energieneutrale gebouwen (NZEB’s) te realiseren met meer waarde voor minder geld. Extra uitdaging: hij moet eenvoudig te gebruiken zijn door elke belanghebbende in alle bouwfasen. De eerste bouwstenen zijn in een overzicht van kostendrivers en drie soorten oplossingen nu al beschikbaar als gratis download. Op 23 mei 2018 geeft het Nederlandse AZEB-team van vereniging DNA in de Bouw tijdens de Renovatiebeurs 2018 een presentatie en een interactieve workshop.

In het AZEB-rapport ‘Set of Solutions for Affordable Zero Energy Buildings‘ is bestaande kennis in Europa over NZEB in 1 document overzichtelijk bij elkaar gebracht. Het rapport bevat de eerste bouwstenen voor de NZEB-methodologie en geeft een samenvatting van de belangrijkste geïdentificeerde kostendrivers voor NZEB-gebouwen in vergelijking met traditionele gebouwen. Er zijn drie soorten oplossingen geïdentificeerd die de levenscycluskosten van NZEB’s optimaliseren: 1. duidelijke prestatie-indicatoren over kosten, energie, comfort, gezondheid en milieu, 2. kostenoptimale technische en energieconcepten en 3. methoden voor het optimaliseren van processen binnen de keten. Deze oplossingen zijn de bouwstenen voor de NZEB-methodologie en ze worden geïntegreerd in de stapsgewijze richtlijn om NZEB’s met meer waarde te bouwen voor minder geld. Het Engelstalige rapport is hier te downloaden.

AZEB op de Renovatiebeurs 2018
Het Nederlandse AZEB-projectteam geeft een presentatie tijdens de Renovatiebeurs over het project op woensdag 23 mei om 13 uur: ‘Meer waarde voor minder geld’. Daarna gaat DNA-voorzitter Carl-peter Goossen in op de aanstaande grote omwenteling: alles wordt BENG. Dat noodzaakt een compleet andere kijk op bouwen. De gebruiker staat centraal in de NZEB-methodologie. Zonder de inbreng en inzet van bewoners kunnen we klimaatverandering niet tegengaan en de transitie naar gasloos wonen niet maken. In de aansluitende interactieve workshop om 14 uur laat de klantreis van een particuliere opdrachtgever zien hoe de wensen en knelpunten van een bewoner de pijlers van de methodologie bepalen.

Optimalisatie bouwproces dé kans
Hoewel elk nieuw gebouw vanaf eind 2020 bijna energienul moet zijn volgens de Europese wetgeving, is het huidige ontwikkelingstempo te laag. Een van de oorzaken is dat het als te duur wordt beschouwd. Het optimaliseren van processen om bestaande en bewezen oplossingen volledig te integreren wordt gezien als de grootste kans voor succesvol energieneutraal bouwen. AZEB streeft naar een aanzienlijke kostenbesparing van nieuwe NZEB’s door integrale procesoptimalisatie in alle bouwfasen.

Horizon 2020 programma
AZEB heeft financiering ontvangen uit het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder nummer 754174. Met AZEB is een bedrag van bijna 2 miljoen euro gemoeid.

Over AZEB en DNA in de Bouw
Vereniging De Nieuwe Aanpak in de Bouw (DNA) is niet alleen deelnemer, maar ook coördinator van het EU-project AZEB: Affordable Zero Energy Buildings. Er werken 8 partijen uit 6 EU-landen aan de methodologie die alle bouwdisciplines voor energieneutraal bouwen integreert, van ontwerpfase tot en met oplevering. Het project duurt 30 maanden tot eind 2019.

Met AZEB hoopt DNA opnieuw een groot aantal spelers in de Nederlandse bouw- en installatiesector te inspireren en te ondersteunen de maatschappelijke waardecreatie te verhogen door beter duurzaam te bouwen. Het Nederlandse AZEB-team bestaat uit Joyce van den Hoek Ostende, Saskia de Jong, Nelleke Nelis, Clarence Rose, Harrie Beernink en Hans Zwiep. DNA in de Bouw was eerder betrokken bij het EU-project om de passiefhuistechnologie in Nederland verder te verspreiden: PassREg.

Share this story!