blank

Congres NulNu 2016: Bouwkwaliteit borgen, berekenen en beoordelen

Duurzaamheid biedt in de bouw- en installatiesector grote economische kansen. Met groene groei-ambities als leidraad, is Nederland hard op weg naar een circulaire economie. Dit vooruitzicht is van grote invloed op de kwaliteit van bouwen. Omdat duurzame bouwkwaliteit veel meer inhoudt dan wat het Bouwbesluit voorschrijft, wordt kwaliteitsborging steeds belangrijker.
Er zijn vele tools en methodieken beschikbaar om te borgen, berekenen en beoordelen. Hoe raak je wegwijs? Welke selecteer je voor ontwerp, of voor toetsing en garantie? Hoe doe je het goed?

Voor de tweede keer organiseren DNA in de Bouw en Jaarbeurs het congres NulNu. Op maandag 13 juni 2016 pakken we opnieuw uit, met topsprekers en topverhalen. Met sprekers die inspireren met praktische informatie en handvatten bieden voor ieders eigen aanpak. Wie wegwijs wil worden in tools en methodieken voor duurzaam ontwerp, toetsing en garantie, mag NulNu 2016 niet missen.

Meer lezen op de congreswebsite

banner-home-NulNu16

Share this story!