stichting wnr

DNA-leden richten stichting voor woonlastenneutrale renovaties op

WNR (WoonlastenNeutraal Renoveren) is een initiatief van DNA-leden die al jaren samenwerken. Vanuit dit collectief is de aanpak ontwikkeld om woningen 100% betaalbaar duurzaam te renoveren, met blijvend lage woonlasten. Hiervoor gecertificeerde bouwteams voeren de duurzame renovaties uit op kosten van de huidige energierekening en het onderhoud. Stichting WNR bouwt sinds zomer 2020 een organisatie gebaseerd op dit eigen ontwikkelde model met stevige garanties op energieverbruik tot 30 jaar.

stichting wnr

Tot 2050 moeten zeven miljoen woningen in Nederland gerenoveerd worden naar een comfortabele woning zonder aardgas. Appartementen, galerijflats, rijwoningen en vrijstaanders, huur en koop. WNR (WoonlastenNeutraal Renoveren) zorgt met gecertificeerde bouwteams voor een duurzame renovatie zonder extra investering voor de bewoner indien deze – en de vereniging van eigenaren – het huishoudboekje op orde heeft. Dankzij nauwkeurig vooraf doorgerekende resultaten kan een optimaal geïsoleerde woning met innovatieve installaties langdurig voorspelbaar presteren. Daarop geven banken garanties af die nodig zijn voor de financiering. Dit is het fundament van het WNR-model.

WNR-model beproefde bouwmethodiek

Het WNR-model is een beproefde bouwmethodiek gebaseerd op gebouwgebonden financiering met lange looptijden en gegarandeerde energieprestaties. De visie en jarenlange ervaring van een verscheidenheid aan experts is erin verwerkt. Het is de oplossing voor lokale overheden, verenigingen van eigenaren, corporaties en private gebouweigenaren om te verduurzamen. Het geeft bewoners perspectief op een toekomstgerichte woning die geen last maar een lust is.

Bedrijven die voorop lopen in de markt en een hart voor duurzaamheid hebben passen het model in teamverband toe. Stichting WNR ondersteunt en faciliteert bedrijven bij het verwerven van opdrachten en de gezamenlijke realisatie om klanten en bewoners volledig te ontzorgen.
WNR richt zich eerst op VvE’s, eigenaren met een appartementsrecht in een flat, of appartementengebouw. Reden van deze focus is dat de experts al ervaring hebben met het succesvol renoveren van een aantal VvE’s.
Stichting WNR is opgericht door leden van DNA in de Bouw en heeft geen winstoogmerk. Bouwteams worden samengesteld uit leden van de vereniging.

Haalbaarheidsonderzoek duurzame renovatie

VvE’s kunnen kennismaken met WNR en via een haalbaarheidsonderzoek laten toetsen of de vereniging geschikt is voor een integrale duurzame renovatie volgens het WNR-model. Het levert inzicht in de mogelijkheden voor een optimale woonlastenneutrale renovatieaanpak, inclusief een voorlopig ontwerp. Met de uitkomsten en het advies kan de VvE een gedegen besluit nemen over verduurzaming van de woningen.

Regionaal en duurzaam MKB versterken

Rode draad in de aanpak van WNR is keteninnovatie, bottom-up vanuit het mkb zelf. Die leidt tot standaardoplossingen met vastgelegde vraag- en aanbodspecificaties. Ook stimuleert WNR opschaling in teamverband om de regionale aanpak van midden- en kleinbedrijven in de duurzame bouw te versterken. Het geven van garanties op energieverbruik is uniek in de bouw; de klant profiteert tientallen jaren en de hele branche eveneens. WNR begeleidt het hele proces: financiering, techniek en organisatie, van initiatieffase tot na oplevering.

stichting wnr

Over WNR

WNR (Stichting WoonlastenNeutraal Renoveren) verhoogt de renovatiesnelheid, verlaagt de kosten en past innovatieve en geaccepteerde renovatieoplossingen toe. WNR stimuleert de samenwerking van mkb bouwteams en ondersteunt de kennisontwikkeling en kwaliteit van de deelnemers. De bewoner (en vereniging van eigenaren) betaalt niets extra voor de duurzame renovatie als het huishoudboekje op orde is en krijgt een moderne woning of appartement zonder aardgas met blijvend lage woonlasten. Dankzij voorspelbaar energieverbruik dat WNR 30 jaar garandeert.

Neem een kijkje op: www.wnr.nu

Share this story!