azeb routekaart

Najaarsevents AZEB-methode voor betaalbaar energieneutraal bouwen

Betaalbaar energieneutraal bouwen vereist een ingrijpend andere aanpak van het bouwproject en de bedrijfsvoering. De AZEB-routekaart leidt bedrijven samen met hun opdrachtgevers naar het optimum tussen kosten en kwaliteit bij nieuwbouw en renovatieprojecten. Deze nieuwe methode is in een Europees project ontwikkeld onder leiding van vereniging DNA in de Bouw. Omdat eerder geplande events dit voorjaar vanwege het coronavirus zijn uitgesteld, is AZEB in september en oktober nogmaals geïntroduceerd.

 

azeb routekaart

In september en begin oktober waren er opnieuw kansen om kennis te maken met AZEB. Tijdens de online beurs Building Holland Digital op 10 september stonden nieuwe trends en innovaties op het gebied van de energietransitie centraal. AZEB verzorgde de breakout sessie ‘Betaalbaar BENG met voorspelbare hoge gebouwkwaliteit’.

Kennisinstituut KERN verzorgde op 18, 21 en 28 september en op 5 oktober de 4-daagse AZEB-training. In deze training op niveau HBO+ leert de cursist in 17 stappen om betaalbaar (bijna) energieneutraal te bouwen en te renoveren en maak hij intensief kennis met integraal projectmanagement.

De beurs Building Holland 2020 is uitgesteld naar 30 maart – 2 april 2021. Het eerder geplande AZEB-congres met binnen- en buitenlandse sprekers verhuist mee.

>> Hier lees je nog meer over de uitrol van AZEB in ons land.

Het AZEB-project (Affordable Zero Energy Buildings) bracht nagenoeg alle bestaande (organisatie-)technische oplossingen voor betaalbaar energieneutraal bouwen in kaart. In drie jaar tijd zijn door 8 organisaties uit 6 EU-landen bewezen oplossingen verweven tot een nieuwe geïntegreerde aanpak: de AZEB-routekaart. Deze leidt opdrachtgevers, ontwerpers en bouwers in 17 stappen naar een betaalbaar energieneutraal gebouw met voorspelbare prestaties en kwaliteit. De werkelijke gebruikskosten zijn hierin leidend. Aantoonbare kwaliteit en blijvend lage kosten effenen de weg voor betaalbare projectfinanciering. Voorspelbare kwaliteit maakt energieneutraal bouwen echt betaalbaar.

AZEB borgt integrale gebouwprestatie

Er bestaat geen universele standaardoplossing voor energieneutraal bouwen. Aan het begin van een project moeten honderden besluiten worden genomen door de initiatiefnemer. Het zijn besluiten die vanuit elk perspectief ook weer een andere invulling kunnen krijgen, denk aan de architectonische invalshoek, de installatietechnische kant, de randvoorwaarden van de omgeving van het gebouw. In de huidige praktijk worden deze besluiten vaak genomen zonder de samenhang te begrijpen en zonder de effecten op de gebruiksfase in beeld te hebben. Door de AZEB-routekaart te volgen komt een ontwerpteam samen met de initiatiefnemer wel tot een afgewogen beslisproces en vormen expliciete kwaliteitsafspraken de kaders van het project. Maatgevend hierin is de integrale gebouwprestatie. Die borgt de gebruikerstevredenheid tot na oplevering.

Meer dan een stappenplan

De AZEB-methode is meer dan alleen een stappenplan. Het is een handreiking voor een structurele verandering van projectaanpak en bedrijfsvoering. De AZEB-routekaart behelst alle projectfases, van initiatief tot gebruik & onderhoud. Deze zijn aangevuld met twee stappen op organisatieniveau: projectevaluatie en ketenintegratie. Immers zijn de ervaringen uit een project goud waard als je deze inzet om bedrijfsprocessen te optimaliseren. Dat verhoogt de impact van een bedrijf. Praktische hulpmiddelen om de stappen in praktijk toe te passen maken deel uit van de AZEB-methode. De routekaart is ontwikkeld voor nieuwbouw en ook voor renovatie bruikbaar.

AZEB Learn

AZEB Learn is het nieuwe online platform dat de kennis en tools in een stapsgewijze structuur bundelt die het realiseren van een BENG vereenvoudigt én betaalbaar maakt. Geïnteresseerden kunnen starten met de eerste gratis cursus in de Engelse taal die de AZEB-routekaart, bijbehorende hulpmiddelen en aanvullende kennis behandelt.

 

Over AZEB, DNA en KERN

Vereniging De Nieuwe Aanpak in de Bouw (DNA) was niet alleen deelnemer, maar ook coördinator van het 3-jarige AZEB-project dat tot 1 mei 2020 duurde. DNA is eigenaar van het opgeleverde AZEB e-learning platform geworden en Kennisinstituut KERN beheert het (Kennisinstituut Energetische Renovatie en Nieuwbouw). KERN is als stichting gelieerd aan DNA en gericht op onderzoek, onderwijs en certificering. KERN coördineert de ontwikkeling van gratis online trainingen en betaalde online certificaatprogramma’s, evenals de marketing en verkoop ervan.

Share this story!