ACIN

Goed meten is pas weten [verslag DNA-expertmeeting]

ACIN instrumenten is een vooruitstrevende Nederlandse producent en leverancier van hoogwaardige meet- en regelapparatuur voor de kwaliteitsborging van gebouwen. Tijdens de DNA-expertmeeting op 5 juli 2022 vertelde Niek-Jan Bink over ACIN en wat dit bedrijf met meet- en regelapparatuur te bieden heeft aan kwaliteitsgedreven bouwers en opdrachtgevers.

Door Clarence Rose

In deze expertmeeting bij DNA in de bouw nam Niek-Jan Bink, directeur en mede-eigenaar van ACIN, ons mee in de wondere wereld van hoogwaardige meetinstrumenten en de ontwikkelingen en toepassingen van een aantal ACIN-apparaten. ACIN instrumenten is in 1965 opgericht door een begaafde troubleshooter in het werkveld pneumantiek en airconditioning: Lois W. Zijdenbos. ACIN heeft diepgaande kennis in huis over de fysische eigenschappen van lucht en opereert op het snijvlak van wetenschap en meetkunde, oftewel ‘metenschap’. Bij ACIN ontbreekt het niet aan wetenschappelijke drive maar ook zeker niet aan gevoel voor de praktijk. Volgens Jan-Bink is goed meten pas weten. En goed meten begint met eenvoudig bedienbare, betrouwbare apparatuur.

ACIN

Niek-Jan Bink demonstreert de werking van de ATT (Air Tight Tester)

Luchtdebietmeter FlowFinder®

Hij deed voor de deelnemers de ontstaansgeschiedenis van de FlowFinder® uit de doeken, een van de meest bekende ontwikkelingen van ACIN. Uitvinder Hans Pfaff is hier in de jaren 70 al mee bezig geweest. De techniek om nauwkeurige metingen van luchtstromen te doen heet nuldrukcompensatie. Daarbij wordt de verstoring van de luchtstroom door de meetapparatuur zelf gecompenseerd. Hiervoor meet de luchtdebietmeter middels pitotbuisjes zijn eigen weerstand. De FlowFinder® is een zeer nauwkeurig luchtdebiet-meetinstrument, ontwikkeld als antwoord op de behoefte om balansventilatie goed en snel in te kunnen regelen.

Accreditatie

ACIN is momenteel bezig met ISO 17025-accreditatie en Niek Jan onderschrijft het belang van geaccrediteerde labs voor geborgde meetnauwkeurigheid van dit soort meetinstrumenten. Wel plaatst hij kanttekeningen bij het hanteren van een technisch onmogelijke marges in de kwaliteitsborgingsbranche en pleit voor meer transparantie bij leveranciers van dit soort meetapparatuur. Bij luchtdebietmetingen heb je nooit 100% zekerheid. Met name bij lage luchtsnelheden kun je de verstoring van de luchtstroom door het meetinstrument nooit helemaal nauwkeurig bepalen en compenseren.

Meetnauwkeurigheid

Bijvoorbeeld betekent het verschil van 1m3/h een verschil in luchtsnelheid van 0,1cm/s – dat is nauwelijks meetbaar. Om zo’n luchtsnelheid goed te kunnen meten heb je dus zeer gevoelige apparatuur nodig. En de afwijkingen van luchtdebietmeters beginnen al bij de meetonnauwkeurigheid van de ijk-apparatuur. Bijvoorbeeld +/-1m3/h bij het VSL-standaardlab waar ACIN haar meettunnel laat kalibreren. Verder zijn de randvoorwaarden van de meting bepalend, de luchtdruk en -temperatuur. Door herhaaldelijke metingen kun je wel meetfouten elimineren. Maar uiteindelijk moet je, ook met de beste meetinstrumenten op de markt, bij het inregelen van balansventilatiesystemen rekening houden met een meetonnauwkeurigheid van minimaal (!) +/-3 m3/h.

Luchtdebietmeter VentiFlow®

Na de theorie konden de deelnemers de FlowFinder® in werking zien. En ook die van zijn lichtere broertje, de VentiFlow®. Dit is een eenvoudigere en betaalbare luchtdebietmeter en is ontwikkeld met steun vanuit het project SecureVent van de VLA speciaal voor luchtdebietmetingen in woningen. De VentiFlow® kan vrij nauwkeurig meten tot 100m3/h. De raket in de Ventiflow® zorgt voor een goede stroomlijn om de weerstand goed te kunnen meten voor voldoende nauwkeurigheid. Een handige app maakt het meten makkelijk en efficiënt.

ACIN

Meetresultaten via de app – gemak bij het in balans brengen van ventilatiesystemen

Toebehoren luchtdebietmeters

Bij de luchtdebietmeters biedt ACIN ook speciale toebehoren, zoals bijvoorbeeld kappen om lijnroosters in te kunnen regelen. ACIN heeft ook een goed betaalbare verhuur-service voor hun apparaten en toebehoren. Naast de luchtdebietmeters heeft ACIN een hele scala aan instrumenten voor uiteenlopende toepassingen in de bouw en kwaliteitsborging. Zo laat Niek-Jan het principe zien van de gerenommeerde Air Tightness Tester. Met deze drukverschilmeter kun je door middel van over- of onderdruk door het balansventilatiesysteem eenvoudig de luchtdichtheid van een gebouw beoordelen. 

Ultragraphyx

ACIN

Theo d’Achard van Enschut en Niek-Jan Bink demonstreren de Ultragraphyx

Ook demonstreert Theo d’Achard van Enschut, collega en uitvinder bij ACIN, de Ultragraphyx. Dat is een geluidsmeter die de luchtdichtheid meet. Of beter gezegd de geluidsgolven die door naden en kieren dringen. Mooi om te zien hoe je hiermee tijdens de bouwuitvoering de zwakke plekken eenvoudig kunt visualiseren.

Kortom: de getoonde ACIN-meetinstrumenten zijn gemaakt voor een eenvoudige uitvoering van de metingen in de bouwpraktijk en bieden de basis voor betrouwbare resultaten. Lees meer hierover in het interview van Kennisinstituut KERN met Niek-Jan Bink.

Kijk voor meer informatie op https://acin.nl/

ACIN

De Ultragraphyx-geluidsmeting maakt naden en kieren visueel

Share this story!