Clusterwoningen

Co-creatie rondom complexe vraagstukken Clusterwoningen Toekomstproef

Op 14 juni ging DNA in de bouw op stap met bewoners en initiatiefnemers van het wijkinitiatief Clusterwoningen Toekomstproof in Doorwerth. Na een voorstelrondje en presentatie over de stappen en discussies over energetische renovatie en verduurzaming van deze jaren ’70 woningen (Irma Corten: “Verduurzamen is een kwestie van lange adem!”) liepen wij deze prachtige groene wijk in. Deze bestaat uit 14 pleinen en in totaal 334 woningen. Het initiatief wil de wijk stimuleren om individueel en als geheel te verduurzamen.

Bijzonder is de samenwerking tussen wijkbewoners en professionals, en er zijn nog genoeg punten om door te ontwikkelen. Enkele leden van DNA in de bouw zijn reeds bij dit project betrokken geweest met raad en daad. Zo ontstonden de Woningscans en Clus-tutorials over vocht, ventileren, kieren dichten en isoleren en een routekaart die houvast geeft voor renovatiestappen. Een aantal bewoners is reeds enthousiast aan de slag gegaan, enkelen zijn klaar met hun renovatie. Maar nog lang niet iedereen is betrokken. Er zijn voor elke plein ambassadeurs aangewezen. Vraagstukken zijn hoe en of de bewoners collectief aan de slag moeten, gezamenlijke inkoop of gezamenlijke installaties enzovoort.

Clusterwoningen

Morfologisch ontwerpen

Afsluitend maakten de deelnemers kennis met morfologisch ontwerpen en gingen aan de slag met stap 1 van de morfologische ontwerpmethode: Beeldvorming. Hierin werden de aanwezigen gevraagd alle onderwerpen op een rij te zetten die spelen rondom de verduurzaming van hun wijk. Vervolgens mochten ze mogelijke oplossingen in de matrix intekenen.

Deze manier van beeldvorming dient twee doelen:

  1. Alle stokpaardjes van iedereen krijgen een plek in het geheel – zonder oordeel, mitsen en maren.
  2. Er ontstaat een volledig overzicht over alle oplossingen.

Na de uitgebreide wijkwandeling was er niet veel tijd meer om deze beeldvorming goed te kunnen doen. Maar met meer rust en alle stakeholders aan tafel kun je zo een uitstekende basis leggen voor de juiste besluiten over te treffen renovatiestappen en alle aanverwante vragen die er verder nog spelen.

Er zit veel potentie in deze wijk, niet alleen om energierekeningen per huis te beperken, maar ook voor een collectieve aanpak: bijvoorbeeld een warmtevoorziening en –opslagsysteem in eigen beheer van de bewoners rondom een plein of voor de hele wijk.

Goed overzicht maatregelen belangrijk

Belangrijk leermoment van deze middag was zeker dat geen stap op zichzelf staat: een getroffen maatregel bepaalt alle andere mogelijkheden. Dus een goed overzicht van de vraagstukken en mogelijke oplossingen is een belangrijke start. Vervolgens breng je de implicaties in beeld van alle mogelijke oplossingen. Dit legt de basis voor een goede oordeelsvorming – begrijpelijk en gedeeld door iedereen. Pas dan kun je gedragen besluiten nemen.

Meer informatie: https://www.clusterwoningen.nl/

Share this story!