beurs Renovatie & Transformatie

Renovatieprojecten voor VvE een worsteling?

Hoe kan je vooraf een energieprestatiegarantie afgeven, zodat de meeste bewoners van een VvE ervoor gaan? DNA brengt dit als thema tijdens de beurs Renovatie & Transformatie 2023 in Den Bosch, op dinsdag 23 mei op het hoofdpodium van 14.00 tot 15.30 uur. Een interessant en afwisselend programma met 4 sprekers. Binnenkort kan via de beurssite worden aangemeld.

Veel VvE’s willen graag verduurzamen. De overheid geeft daar veel mogelijkheden voor met subsidies en garanties rondom leningen. De structuur voor leningen aan de VvE’s zijn per januari 2023 verruimd en kunnen ook voor kleinere VvE’s gebruikt worden. Maar toch als je het verkeerd aanpakt ligt de teleurstelling op de loer en is het een weg er naar toe als een prossessie: drie stappen vooruit en twee achteruit. Hoe ga je daar mee om en welke insteek is dan de beste. Hoe kan je vooraf een energieprestatie garantie afgeven, zodat de meeste bewoners ervoor gaan?

beurs Renovatie & Transformatie

Programma

  • Carl-peter Goossen (voorzitter DNA in de bouw) – Inleiding en geeft een beeld van de mogelijkheden die een VvE heeft aan de hand van een 7 tal projecten
  • Clarence Rose (Passiefhuis specialist en voorzitter van KERN Kennisinstituut Energetische Renovatie en Nieuwbouw) – Passiefhuistechnologie, de basis voor toekomstgerichte renovatie,
    Wat is de toegevoegde waarde van de passiefhuis-aanpak voor toekomstgerichte renovaties en wat is het nut van de kwaliteitsborging? Een snelcursus passief bouwen met focus op renovatie van appartementsgebouwen.
  • Nico van Ginkel (Tsedaka vastgoed professional en lid van DNA in de bouw) – Hoe creëer je draagvlak binnen de VvE om te komen tot verduurzamen, welke stappen zijn daar voor nodig
  • Fiona Hamberg van het Nationaal Warmtefonds

Share this story!