azeb routekaart

Met AZEB routekaart in 17 stappen naar een BENG die betaalbaar is

Uitstoot van stikstof, de Wkb, de aankomende BENG; er komt veel op de bouw- en installatiesector af. De energietransitie, maatschappelijke en milieueisen en mondige bewoners maken het bouwen complex. De nieuwe AZEB routekaart is de integrale aanpak die in 17 stappen een betaalbare BENG oplevert. Praktische hulpmiddelen om de stappen in praktijk toe te passen maken deel uit van de methode. De AZEB methode is ontwikkeld door de Europese samenwerking AZEB (Affordable Zero Energy Buildings) onder leiding van vereniging DNA in de Bouw. Hoe je met deze praktische routekaart het optimum bereikt tussen kosten en prestaties staat centraal op het AZEB slotcongres op 24 maart tijdens BuildingHolland.

De drie sleutels voor het succesvol ontwikkelen van een betaalbare BENG zijn kwaliteitsborging, inkoop en geïntegreerde projectaanpak. De AZEB methode focust op kostenbesparing door een efficiënte bouworganisatie. Ook ligt de nadruk op betaalbaarheid gedurende de levenscyclus waarin de totale gebruikskosten bepalend zijn. Met deze uitgangspunten komen opdrachtgever en opdrachtnemer tot een betaalbare BENG met voorspelbare prestaties en kwaliteit.

azeb routekaart

Voor nieuwbouw en renovatie

De AZEB methode integreert bestaande oplossingen voor techniek en organisatie in 17 stappen verdeeld over de fases:

  1. Initiatief
  2. Ontwerp
  3. Bouw
  4. Gebruik & Onderhoud
  5. aangevuld met één fase op organisatieniveau: Verhoog je impact

De routekaart is ontwikkeld voor nieuwbouw en ook voor renovatie bruikbaar. De meeste stappen zijn onderling gerelateerd en afhankelijk van elkaar. Ze zijn technisch van aard en ook afkomstig van andere kennisgebieden, zoals financiën, contractering en procesmanagement. Het is een praktische methode die structuur biedt voor een transparant afspraken- en beslisproces en een zeer efficiënt ontwerp- en uitvoeringsproces.

AZEB slotcongres in maart

De methode is al verkrijgbaar in het Engels. Vanaf februari/maart is de methode met de ontwikkelde praktische hulpmiddelen beschikbaar via e-learning. Om professionals er mee te laten kennismaken pakt DNA in de Bouw uit met expertmeetings en een slotcongres 24 maart tijdens BuildingHolland in Amsterdam (13-17 uur, gratis deelname). De AZEB routekaart wordt er praktisch toegelicht, met internationaal tintje. AZEB-sprekers uit Nederland en enkele EU-landen lichten de uitkomsten, resultaten en ervaringen van het project toe. Wie naar het congres komt krijgt ideeën en gereedschap die rust in BENG-projecten geven. In april is er een 4-daagse AZEB-cursus.

>> Informatie over de events staat op de DNA-website: de expertmeetings, het slotcongres op 24 maart en de 4-daagse cursus.

BENG met meer waarde voor minder geld

AZEB levert een BENG op met meer waarde voor minder geld. Integraal projectmanagement met een transparant beslisproces gesteund door de juiste ontwerphulpmiddelen maakt energieneutraal bouwen betaalbaar voor ontwikkelaars, bouwers en bewoners. Dat versnelt de energietransitie zodat het vanzelf de dagelijkse praktijk wordt.

Horizon 2020, AZEB en DNA

AZEB heeft financiering ontvangen uit het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder nummer 754174. DNA is niet alleen deelnemer, maar ook coördinator van het project. Acht partijen uit zes EU-landen hebben aan de methode gewerkt die alle bouwdisciplines voor energieneutraal bouwen integreert, van ontwerpfase tot en met oplevering. Het project duurt van juni 2017 tot 1 mei 2020.

azeb routekaart

Share this story!