blank

Tien puntenprogramma energieneutraal bouwen op lokaal niveau

Om gemeenten in hun beleid ten aanzien van klimaatbescherming te ondersteunen, heeft het Duitse Passiefhuis Instituut een position paper voor energieneutraal bouwen gepubliceerd. Dit document bevat een 10-puntenprogramma met concrete aanbevelingen waarin uitgelegd wordt hoe steden en gemeenten effectief kunnen inzetten op energie-efficiëntie. Een van de speerpunten is de Passiefhuis-standaard, die een energiebesparing mogelijk maakt van maximaal 90 %.

gwlo-150x150Centraal in de position paper staat de oproep voor gemeenten om zich te committeren aan de Passiefhuis standaard. In het bijzonder geldt dit voor gemeentelijke en sociale nieuwbouw en renovatie, maar ook bij de verkoop van bouwgronden wordt geadviseerd om het gebruik van duurzame energie op te nemen in de voorwaarden. Op stedenbouwkundig gebied krijgen gemeenten het advies om in te zetten op klimaatneutrale stadsdelen en aandacht te besteden aan externe factoren zoals de ligging van gebouwen ten opzichte van de zon en overheersende windrichting. De tien punten omvatten ook suggesties voor financiële incentive programma’s, kwaliteitsborging, opleiding, het gebruik van energiezuinige apparaten en voorlichtingscampagnes. Lees hier het volledige Engelstalige Position Paper.

Ervaringen in Europese regio’s
De laatste jaren zijn in Europa tal van initiatieven ontwikkeld om het gebruik van de passiefhuis-technologie te stimuleren en toe te passen. Deze succesvolle aanpak wordt onder andere ondersteund door het EU-gesubsidieerde PassREg, gecoördineerd door het Passiefhuis Instituut. Er nemen 14 Europese regio’s aan deel, waaronder in Nederland de regio Arnhem-Nijmegen. DNA in de Bouw voert het in Nederland uit. Ervaringen in deze regio’s vormen de basis voor de richtlijnen in de paper. Met de voorgestelde maatregelen kunnen gemeenten het energieverbruik verminderen en daarmee de omvang van de uitstoot van broeikasgassen reduceren. Tevens zijn ze in staat om aanzienlijke kostenbesparingen te realiseren.

Passiefhuis in Nederland
Met Europese steun van het project PassREg is vereniging DNA in de Bouw aanjager in de regio Arnhem-Nijmegen op het gebied van het passiefhuis in Nederland. PassREg staat voor Passive House Regions with Renewable Energy. Het is onderdeel van IEE (Intelligent Energy Europe) en duurt tot mei 2015. Er nemen 14 Europese regio’s aan deel en DNA in de Bouw voert het in Nederland uit, met co-financiering van de gemeentes Arnhem en Nijmegen, de Stadsregio Arnhem Nijmegen en provincie Gelderland.

Share this story!