blank

Geslaagde Passiefhuis excursie Brussel

Op woensdag 14 mei bracht een 40-tal leden en andere belangstellenden van vereniging DNA in de Bouw in samenwerking met Leefmilieu Brussel een bezoek aan 3 passiefhuis-projecten in het Brussels gewest. Sinds 2007 wordt een belangrijk deel van alle Brusselse bouwactiviteiten, volgens de nieuwe passiefhuis-standaard uitgevoerd. Een en ander heeft geleid tot een flinke toename van passiefgebouwen en een afname van het totale energieverbruik in het gewest.

Projecten
Tijdens de Passiefhuis excursie werden drie projecten bezocht die grotendeels volgens het Passiefhuis-principe zijn uitgevoerd:

Brutopia
Het project Brutopia is een participatieve groepswoning dat onderdak biedt aan 27 huishoudens, 4 winkels en een parking. Het project is ontstaan uit een droom van een dertigtal mensen om duurzaam, in een groep op een verantwoordelijke en milieuvriendelijke manier in Brussel te wonen. De woningen worden inmiddels bewoond.
Henegouwenkaai
Ook werd een omvangrijk project voor renovatie en nieuwbouw van een oude bierbrouwerij aan de Henegouwenkaai bezocht. De oude brouwerij, die later wordt ingericht als hotelschool, wordt gerenoveerd volgens de normen van “zeer lage energie”, een nieuw deel, dat dienst zal doen als hotel, leeft de normen van de passiefstandaard na.
  Simonsstraat
Het laatste project bestaat uit de renovatie van een gebouw, gecombineerd met een nieuw te bouwen pand dat onderdak biedt aan een basisschool en 51 woningen. Deelnemers aan de excursie zagen een gebouw in wording dat wordt uitgevoerd  met duurzame materialen en dat voldoet aan de Passiefhuis norm. Deelnemers waren vooral onder de indruk van de uitgebreide en deskundige toelichting van Sebastian Moreno-Vacca, voorzitter van Passiefhuis Platform in Brussel.


Passiefhuis in Nederland
Met Europese steun van het project PassREg is vereniging DNA in de Bouw aanjager in de regio Arnhem-Nijmegen op het gebied van het passiefhuis in Nederland. PassREg staat voor Passive House Regions with Renewable Energy. Het is onderdeel van IEE (Intelligent Energy Europe) en duurt tot mei 2015. Er nemen 14 Europese regio’s aan deel en DNA in de Bouw voert het in Nederland uit, met co-financiering van de gemeentes Arnhem en Nijmegen, de Stadsregio Arnhem Nijmegen en provincie Gelderland.

Share this story!