AZEB - Affordable Zero Energy Buildings

Workshop: Betaalbaar BENG bouwen met AZEB; de kansen voor de installateur

Op dinsdag 11 september geeft het Nederlandse AZEB team tijdens de Elektro en Installatie Vakbeurs 2018 in Hardenberg een workshop over de kansen die de installateur heeft een betaalbare BENG te realiseren met de AZEB methodiek. Dit is de nieuwe integrale methode die het EU-project AZEB ontwikkelt om betaalbaar energiezuinig te bouwen met meer waarde voor minder geld.

Vanaf 2020 voldoet elke nieuw gebouwde woning verplicht minimaal aan de BENG norm: een Bijna Energie Neutraal Gebouw. Een verhoogd comfort en een gezond binnenklimaat is niet vanzelfsprekend wanneer de BENG norm bepalend gaat worden. Ook wordt de nadruk verplaatst van investeringskosten naar levenscycluskosten.

Welke rol kan de installateur, aannemer, architect of adviseur nemen in het bouwproces om de prestaties van een BENG te garanderen voor de klant en dan ook nog met aanvaardbare (levenscyclus-)kosten? Welke nieuwe kennis is hiervoor eigenlijk nodig?

AZEB is een project van DNA in de Bouw

Het EU project AZEB (Affordable Zero Energy Buildings) loopt tussen mei 2017 en oktober 2019 en ontwikkelt met 8 partners uit 6 landen een integrale methodiek om betaalbaar een BENG te ontwikkelen, die de gewenste prestaties levert op elk relevant vlak: energie, comfort, gezondheid, milieu en financieel. De eerste versie van deze methodologie is vanaf zomer 2018 gereed. In Nederland is vereniging DNA in de Bouw projectpartner en tevens projectleider.

Inhoud van de AZEB workshop

In deze workshop op de Elektro en Installatie Vakbeurs nemen we je mee in de hoofdlijnen van de AZEB methodologie en we onderzoeken wat deze werkwijze impliceert voor de rol van installatie-adviseur en installateur: wat zijn kansen en wat zijn bijzondere uitdagingen in de periode die voor ons ligt? Ga met het AZEB team mee op klantreis door het bouwproces en verkrijg inzicht waar op dit moment meerkosten ontstaan bij de ontwikkeling van BENG, hoe deze voorkomen kunnen worden, waar waarde kan worden toegevoegd en hoe je als installatie-adviseur of installateur verschil kunt maken in het creëren van hoogwaardige en betaalbare (bijna) energieneutrale gebouwen.

De gratis workshop vindt plaats op de eerste beursdag 11 september en duurt van 14 tot 16 uur.

 

blank blank

 

Sprekers / trainers: Joyce van den Hoek Ostende

Joyce van den Hoek OstendeSpecialist op het gebied van samenwerking en verduurzaming van de bouwsector. Joyce is procesregisseur en professioneel trainer in onderwerpen als integraal ontwerpen, procesregie, systems engineering en asset management. Werkt voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de infra- en B&U-sector. Namens DNA in de Bouw projectleider van het Europese project AZEB.

Harrie BeerninkEn Harrie Beernink

Energieadviseur in de bouw voor ondernemingen, overheid en onderwijs. Harrie werkt zowel in concrete bouwprojecten als op het gebied van beleidsontwikkeling. Integrale denk- en werkwijze en ruime ervaring in zowel Nederland als Duitsland. Harrie heeft daardoor een unieke positie om de sterke kanten van beide benaderingen verder door te ontwikkelen. Harrie is tevens ontwikkelaar van een beslissingsondersteunend instrument om de total cost of ownership in beeld te brengen in relatie tot de overige prestatie-indicatoren van een BENG, zoals comfort, gezondheid en milieu. Lid van het Nederlandse AZEB projectteam met speciale aandacht voor contextuele invloeden op kostenontwikkelingen.

Over AZEB

Het project AZEB, “Affordable Zero Energy Buildings”, wordt gefinancierd door de Europese Unie via Horizon 2020 programma. Met het programma is bijna 2 miljoen euro gemoeid. Aan AZEB werken 8 organisaties mee vanuit 6 landen; een universiteit en drie kennisinstituten, een organisatie voor sociale woningbouw, een grote internationale aannemer, een kleine aannemer/ontwerpbureau en een vereniging voor kleine en middelgrote ondernemers in de bouwsector: DNA in de Bouw! DNA is tevens de coördinator van het project. Meer informatie is te vinden op: www.azeb.eu.

Disclaimer: de informatie in dit artikel is een product van het AZEB projectteam. Noch de Europese Commissie noch het Agentschap EASME kunnen op enigerlei wijze verantwoordelijk worden gesteld voor gebruik dat wordt gemaakt van de inhoud hiervan.

Share this story!