Wienerberger Tuilde du Nord Keetzijde Edam

Betaalbaar BENG bouwen met de AZEB methode [Vakbeurs Energie]

Op woensdag 10 oktober 2018 kun je tijdens de Vakbeurs Energie in Den Bosch deelnemen aan de workshop ‘Betaalbaar BENG bouwen met de AZEB methode’. In deze workshop neemt het Nederlandse AZEB-team je mee in de hoofdlijnen van de Europese integrale methodiek, de eerste versie is deze zomer gereed. Je kunt al meekijken en verkennen!

Vanaf 2020 voldoet elke nieuw gebouwde woning verplicht minimaal aan de BENG norm: een Bijna Energie Neutraal Gebouw. Een verhoogd comfort en een gezond binnenklimaat is niet vanzelfsprekend wanneer de BENG norm bepalend wordt. Ook wordt de nadruk verplaatst van investeringskosten naar levenscycluskosten. Traditionele werkwijzen en kennis zijn straks niet meer toereikend.

Ga mee met AZEB op een korte BENG klantreis

De workshop wordt gegeven door enkele Nederlandse AZEB-teamleden en vindt plaats tussen 10.30 en 13.00 uur. Ga mee op een korte klantreis door het bouwproces. We onderzoeken wat de kansen en uitdagingen in de periode na 2020 zijn voor de bouw- en installatiesector. Je verkrijgt inzicht waar op dit moment vaak nog meerkosten ontstaan bij BENG bouwen, hoe deze voorkomen kunnen worden, waar waarde kan worden toegevoegd en hoe je als opdrachtgever én opdrachtnemer straks het verschil maakt omdat je hoogwaardige en betaalbare (bijna) energieneutrale gebouwen creëert.

Begin augustus gaat de gratis online voorregistratie van Vakbeurs Energie 2018 open.

Vakbeurs Energie 2018


TIP voor de installateur: AZEB workshop Elektro en Installatie Vakbeurs 2018 | 11 september

Over AZEB

Het project AZEB, “Affordable Zero Energy Buildings”, wordt gefinancierd door de Europese Unie via Horizon 2020 programma. Met het programma is bijna 2 miljoen euro gemoeid. Aan AZEB werken 8 organisaties mee vanuit 6 landen; een universiteit en drie kennisinstituten, een organisatie voor sociale woningbouw, een grote internationale aannemer, een kleine aannemer/ontwerpbureau en een vereniging voor kleine en middelgrote ondernemers in de bouwsector: DNA in de Bouw! DNA is tevens de coördinator van het project. Meer informatie is te vinden op: www.azeb.eu.

Disclaimer: de informatie in dit artikel is een product van het AZEB projectteam. Noch de Europese Commissie noch het Agentschap EASME kunnen op enigerlei wijze verantwoordelijk worden gesteld voor gebruik dat wordt gemaakt van de inhoud hiervan.

foto: Wienerberger

Share this story!