blank

AZEB website is live

Vanaf mei 2017 werkt DNA in de Bouw samen met 7 andere Europese partners in het Europese Horizon2020-project Affordable Zero Energy Buildings (AZEB). DNA in de Bouw is coördinator van het project en wil na haar succesvolle deelname in het eerdere PassReg project, hiermee opnieuw invloed nemen in de transitie naar een duurzame bouwsector in Nederland. Samen met de internationale partners en een groot netwerk van Nederlandse stakeholders werkt DNA komende drie jaar aan de kostenreductie van energieneutrale nieuwbouw. Met als belangrijkste bovenliggend doel dat heel bouwend Nederland de energieneutrale bouwwijze als regulier gaat zien, en standaard in ieder project toepast. We hopen en verwachten dat onze inspanningen opnieuw een significante bijdrage zullen leveren aan deze belangrijke transformatie van de sector.

blankIn juni hebben de partners elkaar voor het eerst ontmoet in Eindhoven. Twee intensieve dagen legden de basis voor ons werk de komende maanden en versterkten de relatie tussen de partners. Nederland zal zich in deze eerste periode vooral richten op de inventarisatie van kansen voor kostenreductie op het gebied van Life Cycle Analysis (LCA), Lean/procesoptimalisatie, value engineering en prestatiegarantie. Van deze bijeenkomst is een leuk filmpje gemaakt wat een indruk geeft van sfeer en inhoud.

Deze maand is ook de website van AZEB live gegaan. Daarop is veel informatie te vinden over het project, haar doelstellingen en werkwijze, alsmede over de verschillende deelnemende partners. Kom ook eens kijken wat we doen!  www.azeb.eu

Share this story!