Clarence Rose

DNA-lid centraal: Clarence Rose

Azimut Bouwbureau is een bouwadviesbureau met visie over en kennis van zeer energiezuinig bouwen. Eigenaar is Clarence Rose. Ze is lid van DNA in de bouw en tevens bestuurslid. Clarence ondersteunt opdrachtgevers en bouwteams met eenvoudige oplossingen voor complexe ontwerpvraagstukken.

Azimut Bouwbureau is een betrouwbare partner bij nieuwbouw en renovatie, van vrijstaande woningen tot multifunctioneel gebouw. De klant, en dus zeker betaalbaarheid en een gezond en comfortabel binnenklimaat, staan daarbij op de eerste plaats. Hiervoor brengt ze jarenlange allround bouwexpertise en de wetenschappelijke kennis voor passiefhuizen in de praktijk. In dit artikel leer je Clarence beter kennen.

Wat zijn je persoonlijke drijfveren, wat is je missie?

“Mijn missie is om onze gebouwde omgeving zo min mogelijk afhankelijk te maken van externe energieleveranciers. De energietransitie is pas succesvol als wijken en regio’s in hun eigen energie kunnen voorzien. Want in de afhankelijkheid van de grote energie-multinationals zie ik, juist bij de elektrificatie en overstap naar hernieuwbare energiebronnen, een enorm sociaal afbreukrisico. Met passiefhuistechnologie hebben gebouwen nog maar een tiende van de energie nodig voor verwarming. Ze kunnen zelfs ook wel een paar dagen zonder verwarming in hartje winter.”

Clarence Rose

Waarom is jouw werk van belang?

“Mijn kennis van efficiënte bouwtechnologie wil ik inzetten voor door-en-door duurzame, gezonde en comfortabele gebouwen en dit wil ik haalbaar maken voor iedere opdrachtgever.
Het bijzondere aan de passiefhuis-technologie is dat de gebruikskosten van zeer zuinige gebouwen significant lager liggen. Dat is eigenlijk logisch: je maakt zoveel mogelijk gebruik van synergie in het gebouw en natuurlijk de gratis zonnewarmte. En je zorgt voor zo min mogelijk verspilling.
Maar er is nog best wat verandering van de mindset nodig om beslissingen te nemen op basis van de TCO in plaats van investeringskosten. Ook is een kwaliteitsslag vereist in ontwerp en uitvoering. Mooi dat de EPC nu heeft plaatsgemaakt voor de BENG. Maar ook deze is niet zaligmakend als we maar de kantjes ervan af blijven lopen in plaats van naar het geheel te kijken. Juist door extra kwaliteit wordt energie-efficiënt bouwen betaalbaar.

Bij Azimut kun je terecht voor bouwfysische berekeningen en advies voor een goed afgestemde installatietechniek. Maar ook voor de nodige kwaliteitsborging van hoogwaardig geïsoleerde gebouwen en de certificering van passiefhuizen.
Het gaat daarbij met name om de bouwfysisch correcte uitvoering, maar ook om een goed afgestemde installatietechniek. Hier gaat in de Nederlandse bouw nog te vaak te veel onnodig mis. Begrip voor de samenhang kan dan helpen om het wél goed voor elkaar te krijgen.”

Wat zijn recente hoogtepunten voor jou?

“Naast het reguliere advieswerk ben ik regelmatig betrokken bij de certificering van passiefhuizen. Maar ook van alles daaromheen. Zo hebben wij onlangs de passiefhuis-bouwsysteemcertificering afgerond voor Passiefbouwblok, een IFC (Insulated Concrete Forms)-systeem van neopor-blokken waarmee zeer snel en energie-efficiënt gebouwd kan worden. En – vers van de pers – de gelijkwaardigheidsverklaring voor het warmtepomp compacttoestel Nilan Compact P&S voor de BENG. Dit toestel voorziet in ventilatie, verwarming, warm tapwater en koeltevoorziening in één. Het apparaat is ontwikkeld voor zeer energie-efficiënte gebouwen en passiefhuizen. Omdat het gebruik maakt van de warmte uit de uitgaande ventilatielucht ná de WTW en de prestaties van het toestel dus anders moet worden verrekend dan bij reguliere warmtepompen, had het best wat voeten in de aarde om hiervoor een BCRG-verklaring rond te krijgen. Leuk en dankbaar werk om dit soort innovaties verder te helpen landen in de Nederlandse bouwpraktijk, hoewel de Nilan Compact P al sinds 2009 bestaat.”

Wat zijn je plannen voor de komende tijd?

“Sinds de gasprijs omhoog is geschoten word ik platgebeld voor renovaties. En ik wil me nog meer toeleggen op de kwaliteitsborging in ontwerp en uitvoering. Hier heeft mijn kennis de meeste toegevoegde waarde, denk ik. Maar dit moeten opdrachtgevers nog wel inzien. Je kunt echt beter aan de voorkant prestatieafspraken maken dan achteraf bouwfouten herstellen.
Werken volgens de passiefhuisstandaard is eigenlijk appeltje-eitje, voor de bouwer én de opdrachtgever. Als je het vooraf maar goed afspreekt, dus dat iedereen weet wat de verwachtingen zijn. Én ik er op tijd bij betrokken ben.”

Kijk voor meer informatie op https://www.azimutbouwbureau.nl/ 

blank
Nilan Compact P&S

Share this story!