bouwacademie

Gelderse Bouwacademie zoekt kartrekkers

DNA is betrokken bij de Gelderse Bouwacademie, een project dat wordt voorbereid vanuit de provincie voor de woningmarkt. Inbedding van innovatie en passende opleidingen zijn speerpunten om de productiecapaciteit te vergroten. DNA is een inspirerend voorbeeld en men vraagt ons mensen te leveren die kunnen zorgen voor kruisbestuiving.

DNA is partner in een project voor/door de provincie in voorbereiding: Gelderse Bouwacademie. Doel is om woningtekorten op te heffen door de tekorten op de arbeidsmarkt aan te vullen en de bouwsector open te stellen voor innovatie. In dit project zijn met name de opleidingsbedrijven, TNO en de ROC’s en de HAN betrokken.

De rol van DNA in de bouw hierin is om alle nodige stakeholders te betrekken. En om innovaties beter te laten landen bij de bedrijven en opdrachtgevers. Bijvoorbeeld door te zorgen voor inspiratie bij de stakeholders (laten zien dat bouwen met hoge ambities betaalbaar kan en hoe) en kruisbestuiving teweegbrengen, dat wat we altijd doen binnen DNA.

Taken en functies DNA-leden

Voor het uitvoeren van dit programma worden DNA-leden gezocht voor verschillende taken/functies:

 • Samen met opleidingsbedrijven zijn 5 regioregisseurs nodig voor het mobiliseren en betrekken van alle stakeholders (0,5 FTE per regio). Voor deze functie volgt een sollicitatieprocedure bij de opleidingsbedrijven. Heb je interesse, stuur dan een motivatiebrief. Een grondige verdieping in het programma is hiervoor vereist.

Kennis brengen in de regio’s, betaalde opdrachten:

 • Programmamakers voor bepaalde thema’s
 • Inhoudelijke organisatie van netwerkevents
 • Meewerken aan inspiratie-events (zorgen voor inhoud challenges en andere campagnes)
 • Verzorgen kennissessies (zoals morfologisch ontwerp op verschillende lagen uitleggen)

Commerciële inbreng:

 • Expertavonden en roadshows (inbreng innovatieve bedrijven die willen kennisdelen)

Timing en planning

Het programma wordt uitgerold in 5 regio’s:

 • Apeldoorn
 • Arnhem
 • Nijmegen
 • Rivierenland
 • Achterhoek

Het zal naar verwachting eind 2021 starten en 1,5 jaar duren.

Nadere informatie verkrijgbaar via . Via dit mailadres kun je ook je ideeën voor inbreng kenbaar maken.

Let op: Heb je interesse in een functie als regioregisseur stuur dan je motivatiebrief uiterlijk 30 september 2021 naar het bestuur van DNA op hetzelfde mailadres. Het bestuur draagt je graag voor bij de opleidingsbedrijven.

Doel Gelderse Bouwacademie

Het doel van de Gelderse Bouwacademie is het realiseren van de woningbouwopgave en de verduurzamingsopgave bestaande bouw, door het vergroten van de productiecapaciteit. De Gelderse Bouwacademie doet dit door het verbinden, verdiepen en verbreden van bestaande initiatieven. Via het versterken van innovatie en de adoptie van innovatie op de werkvloer bij (MKB-) bedrijven in de bouw en installatietechniek. En door het realiseren van zij-instroom en het versterken van leven lang ontwikkelen van huidige en toekomstige vakmensen.

Deel dit bericht