wnr

DNA praat leden bij over WNR: WoonlastenNeutraal Renoveren

Eind maart vond een online ledenbijeenkomst plaats over WNR: WoonlastenNeutraal Renoveren. Het initiatief van DNA in de bouw dat nu nog een project is en straks een organisatie wordt met een formele status; bv of stichting. De leden zijn bijgepraat over de vorderingen en de plannen door de kartrekkers – het ‘steigerteam’ – van WNR. ‘Klaar voor 30 jaar’ is het motto van WNR, waarmee leden van DNA samen in teams woningen mét een prestatiegarantie van 30 jaar duurzaam renoveren en toekomstbestendig maken.

DNA gaat met WNR het duurzaam renoveren van woningen versnellen. Crisis of geen crisis, de komende dertig jaar moeten zeven miljoen woningen in Nederland grondig gerenoveerd worden om richting 2050 een comfortabele woning te worden zonder aardgas. Haalbaar en betaalbaar is daarbij de (politieke) vraag, woonlastenneutraliteit is ons antwoord.

Oprichting nieuwe entiteit

De DNA-kartrekkers hebben zich verenigd in het WNR steigerteam. In kleine werkgroepen werken zij gezamenlijk aan de diverse onderwerpen die moeten worden beetgepakt om het project uit te rollen én het initiatief een formele statuur te geven. Tijdens de online bijeenkomst gaf Walter van Steenis een update over de oprichting van de nieuwe entiteit WNR. De wensen en uitgangspunten zijn complex maar niet onmogelijk, blijkt uit gesprekken met verschillende adviseurs. Het WNR-concept is gestoeld op het verbouwen met kwalitatief hoogwaardige bedrijven, het verzorgen van de subsidies en financiering en garantie van het energieverbruik voor 30 jaar, zodat een renovatie daadwerkelijk haalbaar en betaalbaar is. De essentie van WNR is om deelnemers (DNA-leden) te ondersteunen en faciliteren bij het verwerven van opdrachten en die gezamenlijk te realiseren en de klant volledig te ontzorgen.

wnr

 

MMIP-IEBB subsidie

DNA werkt voor WoonlastenNeutraal Renoveren samen met Kennisinstituut KERN en TUDelft mee in het thema keteninnovatie van het MMIP-IEBB subsidietraject, een vorig jaar gestarte samenwerking van ruim 125 bedrijven en organisaties die betaalbare en gebruikersvriendelijke renovatieconcepten gaan ontwikkelen. Deze participatie faciliteert en versnelt de ontwikkeling van WNR, de subsidie is een extra stimulans om ons renovatieconcept concreet vorm te geven. Hier lees je meer over IEBB.

Aandelen of obligaties

Naast de subsidie worden ook andere financieringsmogelijkheden onderzocht, zo werd tijdens deze bijeenkomst toegelicht. DNA-leden krijgen straks de kans om mee te financieren in de vorm van aandelen of te participeren in een andere vorm van financiering, bijvoorbeeld een obligatielening. Dit is uiteraard een individuele keuze voor iedereen. Overigens kan een bijdrage ook op een andere manier, door het inbrengen van kennis en ervaring of het laten scholen en certificeren van medewerkers.

Servicebureau wordt de spil

Mons Stolper is betrokken bij de ontwikkeling van het WNR-servicebureau als de spil van de organisatie, waar aanbodontwikkeling (PMC’s) geïnitieerd wordt, vraag en aanbod gekoppeld (vraagbundeling), en marketing wordt uitgerold. Hij vertelde over het maken van het bedrijfsplan en het opstellen van een goede ‘product’catalogus.

Aanvankelijk was het idee volgens een franchisemodel te gaan werken, dat idee is doorontwikkeld tot het maken van onderlinge afspraken tussen het servicebureau WNR en een leverancier over afdracht voor de dienstverlening. Een lossere relatie dus, met wederzijdse verplichtingen gerelateerd aan die dienstverlening en de geleverde renovaties. Het servicebureau zal een trekkersrol gaan vervullen voor acquisitie, naast/in overleg met de leveranciers, en in het koppelen van de garantiestructuur met de geleverde prestatie, waarvan kwaliteitsborging een onderdeel vormt.

Klantreis in 16 stappen

De werkgroep Product- en conceptaanbod buigt zich over de klantreis: hoe komt de vraag voor duurzame renovatie bij ons binnen en welke stappen volgen daarna? Frans Westdorp lichtte toe dat het 16 stappen betreft vanaf start (binnenkomen vraag) tot nazorg. Hoe dit verloopt hangt erg nauw samen met de invulling van het servicebureau. Bij elke stap zal aangegeven worden wie wat doet, waar de verantwoordelijkheid ligt en welke rol het servicebureau in die stap heeft. Tevens wordt in het schema dat ontstaat ook aangegeven welke concepten, producten en diensten in de betreffende stap aanwezig zijn die gebruikt kunnen worden. Zo ontstaat een te volgen schema dat afhankelijk van de vraag/project doorgelopen kan worden en een planning gemaakt kan worden.

Presentatie en introductie

De leden van het steigerteam nemen de komende weken met DNA-leden rechtstreeks contact op om te polsen waar precies behoefte aan is om ervoor te zorgen dat zij straks vanuit WNR op de juiste manier worden gefaciliteerd. Daarna volgt een alv waar over het besluit voor de entiteit wordt gestemd.

Als domein is wnr.nu vastgelegd, het logo is in ontwikkeling en binnenkort wordt de website gemaakt. Aanvankelijk was er al ruimte voor WNR om te presenteren op de Renovatiebeurs in mei. Nu die beurs is doorgeschoven naar oktober geeft dat meer lucht om een goede presentatie en introductie voor te bereiden.

 

Share this story!