AZEB Learn

AZEB lanceert e-learning met alle kennis voor een betaalbare BENG

Een betaalbare BENG ontwikkelen met behulp van e-learning. Dat kunnen opdrachtgevers en professionals in de bouw- en installatiesector met AZEB Learn. Dit nieuwe online platform bundelt de kennis en tools in een stapsgewijze structuur die het realiseren van een BENG vereenvoudigt én betaalbaar maakt. Geïnteresseerden kunnen nu starten met de eerste gratis cursus in de Engelse taal die de AZEB-routekaart, bijbehorende hulpmiddelen en aanvullende kennis behandelt. AZEB Learn is een belangrijk resultaat van het EU-project AZEB (Affordable Zero Energy Buildings), in Nederland uitgevoerd door DNA in de Bouw.

Het huidige gebrek aan kennis in de markt maakt het ontwikkelen van betaalbare en kwalitatief goede bijna energieneutrale gebouwen (BENG) lastig. Verwacht wordt dat de nieuwe Europese wetgeving voor energieneutraal bouwen en de Wet kwaliteitsborging, beide van kracht vanaf 2021, het opdoen van nieuwe kennis stimuleert. De huidige tijden van sociale afstand vergroten de kansen voor e-learning ook. AZEB Learn speelt erop in. Het platform is het resultaat van de intensieve samenwerking tussen 8 kennisorganisaties uit 6 Europese landen gedurende 3 jaar. De AZEB-methode bespaart de markt miljoenen euro’s doordat zij een grote hoeveelheid beschikbare oplossingen in Europa voor kosteneffectieve BENG’s hebben gescand, geanalyseerd en getest en de beste hebben geïntegreerd in de AZEB-routekaart. Dit stimuleert – met hulp van de EU – BENG-projecten die hoge prestaties voor energie, comfort en financiën kunnen garanderen en meer waarde leveren voor minder geld.

AZEB Learn

Structuur en inhoud van AZEB Learn

AZEB Learn behandelt alle relevante onderwerpen voor een (bijna) energieneutraal gebouw met duidelijke en praktische suggesties voor implementaties, aangevuld met informatiebronnen van ervaren en bekende AZEB-partnerorganisaties. Kennis is geïntegreerd over ontwerp, gebouwdiensten, hernieuwbare energiebronnen, inbedrijfstelling, contractering, lean-praktijken, projectbeheer, projectontwikkeling, alles met focus op een BENG. Deze enorme hoeveelheid op ervaring gebaseerde praktische en wetenschappelijke kennis borgt state-of-the-art inhoud.

Het lesmateriaal heeft specifieke aandacht voor de kosten van een BENG-project en de optimalisatie ervan. Ook worden voorbeelden gegeven vanuit gevalideerde cases met significante effecten voor de financiële, sociale en milieuprestaties van gebouwen.
In de kennis op AZEB Learn is gemakkelijk te navigeren van helicopterview naar specifieke details en terug. Met korte toetsen kan de cursist zijn eigen kennis testen. Op termijn is een online community beschikbaar van collega’s en experts om online aangepaste antwoorden op specifieke vragen te krijgen. Ook wordt meer lesmateriaal toegevoegd, in meer talen, betaald en gratis.

Een account is gratis aan te maken op AZEB Learn

 

EU-project stopt, AZEB gaat door

Het EU-project is per mei 2020 afgerond, maar AZEB gaat door. DNA in de Bouw is eigenaar van het e-learning platform en Kennisinstituut KERN beheert het (Kennisinstituut Energetische Renovatie en Nieuwbouw). KERN is als stichting gelieerd aan DNA en gericht op onderzoek, onderwijs en certificering. KERN coördineert de ontwikkeling van gratis online trainingen en betaalde online certificaatprogramma’s, evenals de marketing en verkoop ervan. Andere AZEB-partners werken mogelijk samen met DNA bij het ontwikkelen en verzorgen van cursussen. In 2021 wordt de lancering van een eerste betaald AZEB online certificaatprogramma verwacht. AZEB gaat ook internationale consultancy bieden voor betaalbaar BENG-bouwen.

De tijd- en eventueel financiële investering om online kennis op te doen over de ontwikkeling verdient een cursist, zijn werkgever én opdrachtgever gemakkelijk terug door een verbeterde projectuitvoering en winstgevendheid van een betaalbare BENG. Momenteel zijn er geen vergelijkbare lesmethoden en -materiaal op de markt.

Horizon 2020, AZEB en DNA

AZEB heeft financiering ontvangen uit het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder nummer 754174. DNA is niet alleen deelnemer, maar ook coördinator van het project. Acht partijen uit zes EU-landen hebben aan de methode gewerkt die alle bouwdisciplines voor energieneutraal bouwen integreert, van ontwerpfase tot en met oplevering. Het project duurde van juni 2017 tot 1 mei 2020.

AZEB slotcongres – Building Holland

Het AZEB slotcongres dat DNA in de Bouw organiseert tijdens Building Holland 2020 is verplaatst naar 27 oktober 2020. Aanmelden kan al via: https://www.duurzaamgebouwd.nl/agenda/20201027-azeb-slotcongres.

Maak een account aan op AZEB Learn en word ook een AZEB held!

Share this story!