blank

NL-DE servicecentrum Gaxel wordt betaalbaar energieneutraal gebouwd

De gemeenten Vreden en Winterswijk willen een grensoverschrijdend gebouw ontwikkelen voor mkb-ondernemers. Het Nederlandse AZEB-team zit al vroeg aan tafel want er zijn hoge ambities: kan het energieneutraal? Het klikt tussen de partijen en de ontwikkeling van het zakencentrum wordt één van de voorbeeldstudies van het EU-project. Om de initiatieffase van het servicecentrum Gaxel te ondersteunen met de AZEB-kennis zijn 2 workshops georganiseerd. Dit artikel is deel 1 van een serie van 2.

De belangrijkste focus van de ondersteuning van het EU-project AZEB (Affordable Zero Energy Buildings) is om de gemeenten te helpen bij:

 1. Het maken van een evenwichtig eerste programma van eisen, stap 2 in de AZEB-methodologie: Set balanced requirements
 2. Het bijbehorende validatie en verificatieplan te maken, stap 3: Plan validation and verification
 3. Het opzetten en het uitvoeren van het aanbesteding- en contractproces voor een projectontwikkelaar ten behoeve van de projectrealisatie, stap 6: Decide on project organization.

 

blank

Eerste schets van de locatie en oriëntatie van het gebouw.

Nieuwe methodologie met 27 stappen

De belangrijkste praktische stappen voor een betaalbare BENG zijn in de nieuwe 27 staps methodologie vervat die door AZEB is samengesteld. De eerste twee bijeenkomsten zijn geweest en de waarde van de AZEB-aanpak is in de initiatieffase van het project al voelbaar.

Eerste AZEB workshop: wat heeft de gebruiker nodig?

Op 18 december 2018 stond het perspectief van de gebruiker van servicecentrum Gaxel centraal. Aan deze eerste workshop deed een gevarieerde groep potentiële gebruikers mee om een eerste lijst van belangrijke vereisten en wensen van de gebruiker vast te stellen.

servicecentrum Gaxel

De belangrijkste vraag die we beantwoord wilden hebben was: Wanneer is het project een succes voor de gebruiker? In kleine discussiegroepen beantwoordden de potentiële gebruikers de volgende vragen:

 1. Grensoverschrijdend werken
 • Wat zijn voor jou de belangrijkste kansen om grensoverschrijdend te werken?
 • Hoe kan dit gebouw deze kansen faciliteren?
 • Wat zou dit kunnen betekenen voor het ontwerp van het gebouw en de ruimtes binnen?
 1. Gebruikersscenario’s
 • Beschrijf hoe je werkdagen er ongeveer uitzien: wat doe je in het gebouw, hoeveel en welke mensen zijn erbij betrokken, wat is de ideale route om te komen tot je plek en waar wil je wonen of verblijven?
 • Welke diensten gebruik je?
 • Hoe ziet het gebouw eruit voor medewerkers en voor klanten, zowel van binnen als van buiten?
 • Overweeg scenario’s tijdens (bureau)werk, tijdens pauzes, tijdens een vergadering, et cetera.
 1. De omgeving buiten
 • Wat is belangrijk in de infrastructuur rondom het gebouw?
 • Welke kansen zie je voor de buitenruimte die bij het gebouw hoort?
 • Hoe denk je dat deze buitenruimte waarde kan toevoegen aan het (gebruik van) het gebouw?

Inventarisatie helpt voorbereiden aanbesteding

Uit deze eerste workshop kwam een lijst met een breed scala aan onderwerpen, die de gemeenten in deze fase kunnen helpen bij de voorbereiding van de aanbesteding en het contracteren van een geschikte projectontwikkelaar voor dit project. Later in het project, tijdens de ontwerpfase bijvoorbeeld, kan de gekozen projectontwikkelaar deze lijst gebruiken om verder uit te werken bij het verfijnen van de vereisten voor de ontwerpfase.

servicecentrum Gaxel

‘Wie ruimte huurt moet grensoverschrijdend werken’

Voorbeelden van de onderwerpen die in de workshop zijn genoemd:

 • Wie kantoorruimte in dit gebouw huurt moet voor een groot deel grensoverschrijdende activiteiten hebben
 • Het ontwerp van het gebouw en de bijbehorende infrastructuur moeten passen in het omringende landschap
 • Het ontwerp van het gebouw en zijn ruimtes zowel binnen als buiten moeten spontane bijeenkomsten stimuleren
 • In en rondom het gebouw moeten gemeenschappelijke voorzieningen worden gecreëerd (bijvoorbeeld een receptie, een restaurant en een lounge) om synergie te stimuleren voor de gebruikers
 • Het gebouw moet een informatiepunt bevatten voor specifieke grensoverschrijdende informatie en advies
 • Het gebouw moet goed en gemakkelijk toegankelijk zijn voor mensen met een handicap
 • Het moet open en transparant zijn en daglicht hebben
 • Het klimaat binnen moet comfortabel en gezond zijn (temperatuur, luchtcirculatie, luchtvochtigheid, individuele instellen van parameters)
 • Gebruikte materialen moet uitstoot van giftige stoffen voorkomen

Hoe het verder gaat met servicecentrum Gaxel lees je in deel 2 van dit artikel.

Over AZEB

DNA is niet alleen deelnemer, maar ook coördinator van het EU-project AZEB: Affordable Zero Energy Buildings. Er werken 8 partijen uit 6 EU-landen aan de methodologie die alle bouwdisciplines voor energieneutraal bouwen integreert, van ontwerpfase tot en met oplevering. Het project loopt tot medio 2020. Kijk voor meer info op www.azeb.eu

Share this story!