blank

Beter neutrale dan onafhankelijke informatie over woonlastenneutraal

Afgelopen weekend was er een open dag voor VvE besturen om te komen kijken aan de Nolensstraat in Wageningen. Het project staat er gaaf bij, na jaren van praten is het uiteindelijk er toch van gekomen en is het appartementencomplex opgeleverd. Er is meer dan 90% bespaard op de verwarmingsenergie en er liggen zonnepanelen op het dak. Het is weliswaar geen Nul op de Meter maar zorgt wel dat de energie voor het gebouw inclusief warm water hernieuwbaar wordt opgewekt. En dit resulteert in woonlastenneutraal renoveren. Gerben, een van de bewoners, gaf aan: in gelul kan je niet wonen. Maar het resultaat mag er zijn!

blog van Carl-peter Goossen, voorzitter DNA in de bouw

Een meneer die vrij vooraan zat had een vraag over salderen en meende in feite dat als de saldering wordt afgebouwd ook de neutrale woonlasten weer onder druk komen te staan. Het antwoord dat hij kreeg was duidelijk niet voldoende: ‘dat is nu eenmaal zo’.

Houdbaar netwerk

Na de bijeenkomst, die zeker heel informatief was, gaf ik aan hem een breder perspectief: ons betalingssysteem is niet houdbaar. We moeten zorgen dat we binnen een symmetrische bandbreedte blijven van 4 kW. Dus niet meer dan 4 kW leveren of 4 kW gebruiken, zo halen we de pieken uit het elektra netwerk. Daardoor blijft ons huidige netwerk houdbaar. Bedrijven doen dit al veel langer. Dan is salderen ook geen probleem meer. Tevreden met het antwoord ging hij het project bekijken.

Regiem verandert

We zien dat wel vaker: denken vanuit het bestaande Sociaal Technisch Regiem terwijl het landschap van dit regiem compleet aan het veranderen is. We kunnen niet meer vanuit ons eigen mandaat de oplossingen vinden. De gemeente kan niet een warmtevisie opzetten zonder over de grenzen van de gemeente te kijken. Als bewoner is het ook helemaal niet interessant om Nul op de Meter te willen hebben, want dat zorgt voor te weinig energie die je in de winter nodig hebt. Deze energie wordt dan veel te duur ten opzichte van de energie die je in de zomer over hebt.

Mandaten beperken

Blijven denken in mandaten en in het eigen sociaal technisch regiem geeft niet de oplossing. Afgelopen week sprak ik een aantal energieadviseurs die mooie plannen maken voor bewoners. Geheel onafhankelijk. Ze gaven aan dat ze niet de begeleiding deden want daar hadden de bewoners vaak toch geen geld voor over. Ze boden het daarom dan ook maar niet aan. Toen ik vroeg hoeveel van de onafhankelijke plannen uitgevoerd zijn wisten ze dat niet. Want als je onafhankelijk bent ga je niet met de bouwer in zee.

Dit denken vanuit alleen je eigen mandaat levert gewoon helemaal niets op. Laat een breder en neutraal perspectief zien. Zorg dat ze toegang krijgen tot het geld dat benodigd is voor de renovatie en maak de kwaliteit waar die nodig is om langs de rand van het mogelijke te kunnen werken.

En lever vooral NEUTRALE informatie en geen onafhankelijke, want daar heb je namelijk niets aan.

EVA

Zo kunnen de klant, bouwer, beleidsmedewerkers en alle andere betrokkenen kennis vergaren want die bestaat niet alleen uit neutrale informatie en zeker niet uit onafhankelijke. Want informatie moet je vermenigvuldigen met Ervaring, Vaardigheid en Attitude. Kennis = i x EVA. De besturen van de VvE’s gingen met een hele grote ervaring naar huis: dat het wel kan wat zij voor ogen hebben. Jammer genoeg gingen ook een aantal naar huis die denken dat salderen roet in het eten gooit. Omdat dat nu eenmaal zo is.

blank

Share this story!