TRIK

Integraal toekomstgericht renoveren met TRIK, wie durft?

Is jouw bedrijf thuis in energetische renovatie van grondgebonden woningen? En verwacht je dat renovatie beter zou kunnen als jullie eerder of anders in renovatieprocessen betrokken zouden zijn? Ben jij benieuwd naar kansen om meerwaarde te creëren voor de klant en tegelijk voordeel te behalen voor je bedrijfsvoering bij een geïntegreerde aanpak? In de introductieworkshop op 13 juni hoor je hier meer over en vertellen we over hoe we dit projectmatig willen verbeteren en hoe je kunt deelnemen aan het project TRIK.

Duurzaam, betaalbaar en toekomstgericht renoveren, we gaan ervoor! Drie kennisinstellingen (Hogeschool Windesheim, Hogeschool van Amsterdam en Avans Hogeschool) en Kennisinstituut KERN hebben de handen ineengeslagen om integrale renovatie met voorspelbare gebouwprestaties beter voor het voetlicht te brengen, bij opdrachtgevers, overheid en in de bouwketen.  

De renovatie-opgave is groot, resources zijn beperkt en de arbeidsmarkt is overspannen. Reden genoeg om de kwaliteit van renovaties en de efficiëntie van het renovatieproces op een hoger plan te brengen. Een toekomstgericht renovatieaanbod helpt lock-ins voorkomen, voorbij labelstappen en hybride warmtepompen. 

Verbeter je propositie met TRIK

In het kader van de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) zijn de 4 partijen op zoek naar ambitieuze marktpartijen die betrokken zijn bij energetische renovatie van grondgebonden woningen en die betaalbaarheid én duurzame kwaliteit voor de klant nastreven. In het project TRIK krijgen de deelnemers ondersteuning bij een betere propositie voor een integrale aanpak en het ontwikkelen van een geoptimaliseerd aanbod met hun ketenpartners. Denk aan integrale ontwerppraktijken, TCO-gerichte financieringsmodellen, technische haalbaarheid van een geïntegreerd aanbod en gestroomlijnde ketensamenwerking.  

Zij bieden expertise, onderzoekscapaciteit en een relevant netwerk (inclusieve potentiële opdrachtgevers) en leggen de koppeling tussen design, development en research en de dagelijkse praktijk.  

blank

De vertegenwoordigers van de 4 partijen.

Interesse in verbetering?

Heb jij interesse om de integraliteit van het renovatieproces te verbeteren en integrale propositie te ontwikkelen? Ben je betrokken in de renovatieketen (bijvoorbeeld als leverancier, aannemer, installateur, adviseur of financier)? Durf jij kennis te delen en vragen te stellen, ook met en bij je concullega’s? Ben je bereid om tijd en/of geld te investeren in eigen ontwikkeling?  

Kom dan naar de TRIK-workshop op 13 juni tussen 15 en 17 u. Deze vindt plaats in Zwolle. Het is ook mogelijk om digitaal deel te nemen.

Aanmelden kan tot 7 juni per mail via

Share this story!