Kennismaking nieuwe leden DNA in de bouw

Kennismaking nieuwe leden DNA in de bouw Op 4 februari 2021 vindt voorafgaand aan de ALV een kennismaking plaats van bestuur en nieuwe leden. Ben je recent lid geworden, dan ben je van harte welkom.Een mooie gelegenheid om kennis te maken met de vereniging!De meeting vindt plaats op locatie in (de buurt van) Ede, met

Algemene ledenvergadering DNA in de bouw

Algemene ledenvergadering DNA in de bouw Op 4 februari 2021 vindt weer een algemene ledenvergadering van DNA in de bouw plaats. Het bestuur nodigt alle leden van harte uit er aan deel te nemen.De vergadering vindt plaats op locatie in (de buurt van) Ede met afsluitend een nieuwjaarsborrel, uiteraard onder voorbehoud van corona-maatregelen. Meld je

Succesvol samenwerken met de UAV GC

Succesvol samenwerken met de UAV GC Om het hele, vaak ingewikkelde bouwproces in goede banen te leiden, kun je niet zonder juridische afspraken. Veel partijen in de bouw zijn eerder gericht op het verzinnen van technische oplossingen dan op het vastleggen van verantwoordelijkheden. Hoe kun je afspraken hierover zo praktisch mogelijk maken? Hoe kan de

Wijkaanpakken van het gas los

Wijkaanpakken van het gas los Waren vroeger de zaaltjes vrijwel leeg, tegenwoordig is de interesse voor een buurtaanpak om “Van het gas los te raken” groot. Verschillende wijkinitiatieven, vaak ondersteund met een beetje subsidie, zijn enthousiast aan de slag gegaan om samen met buren en wijkgenoten stappen te nemen voor het verduurzamen van hun buurt.

De voor- en nadelen van na-isolatie

De voor- en nadelen van na-isolatie Hoe isoleer je een bestaande woning op een goede manier? Ook professionals in de renovatie lopen vaak aan tegen knelpunten in woningen. Met als gevolg een verkeerde oplossing die grote bouwfysische gevolgen kan hebben. Met de juiste materialen en technieken is een bestaande woning uitstekend te na-isoleren.Directeur Bas Kiefmann

Lokale warmtenetten & buurtwarmtepompen

Lokale warmtenetten & buurtwarmtepompen Woningcorporaties hebben berekend dat het huis-voor-huis CO2 neutraal maken van hun woningvoorraad onhaalbaar is. Als in alle woningen laagtemperatuurverwarming en een individueel warmtepompsysteem zouden moeten worden geïnstalleerd, wordt de energietransitie onbetaalbaar. Corporaties en technische bedrijven zijn daarom koortsachtig aan het zoeken naar betaalbare oplossingen. Dat een samenwerking tussen een woningcorporatie met

Expertmeeting TO-juli onder de loep

TO-juli onder de loep Per 1 januari 2021 krijgen we te maken met een onlangs toegevoegde toets rondom de energieprestatie BENG. Deze toets, we noemen hem BENG 4, gaat over zomercomfort. TO-juli staat voor de temperatuuroverschrijding (TO) in de maand juli. Deze toets geeft slechts een grove indicatie, en zegt niets over het werkelijk te

Online DNA-ledenbijeenkomst WNR

In 2018 besloten wij als DNA in te zetten op woonlastenneutrale renovaties voor het mkb. Het WoonlastenNeutraal Renovatiebedrijf WNR gaat werken conform een eigen ontwikkelde methodiek op basis van prestatiegaranties. Bouwprofessionals kunnen deze als franchisee uitvoeren onder de merknaam DNA/WNR ondersteund door een servicebureau. Het 'steigerteam' van WNR zal belangrijke informatie delen met de leden

DNA-ledenbijeenkomst Woonlastenneutraal Renovatiebedrijf

In 2018 besloten wij als DNA in te zetten op woonlastenneutrale renovaties voor het mkb.Het WoonlastenNeutraal Renovatiebedrijf WNR gaat werken conform een eigen ontwikkelde methodiek op basis van prestatiegaranties. Bouwprofessionals kunnen deze als franchisee uitvoeren onder de merknaam DNA/WNR ondersteund door een servicebureau. Het 'steigerteam' van WNR is gestart en wil belangrijke informatie delen met

Inkoop, contracten en prestatiegarantie met AZEB

Inkoopactiviteiten zoals aanbesteden en contracteren hebben grote impact op de randvoorwaarden voor de samenwerking in alle projectfasen. Moderne methoden hebben tot doel de samenwerking tussen verschillende partijen te faciliteren, zoals het gezamenlijk naar een doel toe werken, minimaliseren van competitief gedrag binnen het project en het creëren van gedeelde verantwoordelijkheden met betrekking tot risico’s en